21.8 C
Bratislava
piatok, 24. mája 2024

Električka pred SND nebude nijako rušiť predstavenia ani prevádzku divadla

Najčítanejšie

Primátor hlavného mesta Matúš Vallo uviedol: „Električka pred SND nebude nijako rušiť predstavenia ani prevádzku divadla. Potvrdila to štúdia realizovateľnosti vypracovaná Slovenskou technickou univerzitou a rešpektovanými odborníkmi. Pokračujeme tak s prípravou výstavby ďalšej novej električkovej trate Pribinova-Košická.

Nasledovať budú diskusie s ministerstvom kultúry a divadlom o organizácii stavebných prác tak, aby minimalizovali dopad na prevádzku divadla počas výstavby trate, a výbere preferovaného variantu konštrukcie trate v priestore nad podzemnou garážou.

Štúdia merala a analyzovala vplyv hluku a vibrácií z prevádzky električky na jednotlivé sály SND, resp. na činnosť umeleckej produkcie. Odborníci cez stovky simulácií vyhodnocovali viaceré parametre, ako napríklad rôzne konštrukcie koľajovej dráhy, hrúbky koľajových dosiek a antivibračných rohoží, uchytenie koľajníc, rýchlosť a spôsob prejazdu. Dôležitou premennou sú dva varianty riešenia časti podzemnej garáže, ktorá sa nachádza v priestore pred divadlom priamo pod budúcou traťou.

Odborníci potvrdili, že tak v prípade zachovania garáže a jej premostenia električkovou traťou, ako aj v prípade zasypania garáže a umiestnenia trate na pevný terén, je možné prevádzkovať električku bez toho, aby spôsobovala rušenie v chránených priestoroch divadla. V prípade premostenia by na krátkom úseku pred divadlom šlo o rýchlosť jazdy 10 km/h, kým v prípade pevného terénu by rýchlosť bola do 20 km/h.

Vzhľadom na priľahlé zastávky a charakter priestoru sa v tomto úseku aj tak ráta so zníženou rýchlosťou, a rýchlostné limity stanovené štúdiou sú z pohľadu prevádzky električky v poriadku.

Modrý salón, ktorý je umiestnený v priamom kontakte s vonkajšou sklenenou fasádou budovy a pôvodne nebol navrhnutý na umeleckú produkciu, ale na prevádzku kaviarne, je už dnes nedostatočne zvukovo izolovaný. Aj v tomto prípade však štúdia konštatuje, že vhodnými úpravami, napr. zvýšenie zvukovej izolácie obvodového plášťa alebo výmenou skladby podlahy, je možné dosiahnuť, aby ani tu prejazdy električky nespôsobovali rušenie.

Odborníci v rámci štúdie merali reálne hodnoty prejazdov električky v Starom Meste, vstupné akustické merania vo vnútri budovy divadla, ale aj samotný prenos vibrácií s použitím impulzívneho dynamického budiča – inými slovami veľkého kladiva v priestore pred divadlom.

Namerané hodnoty sa v simuláciách vyhodnocovali pri použití rôznych variantov trate a prevádzky električky. Aby sme skutočne preverili najhoršie možné dopady prevádzky električky, vyhodnocoval sa variant súčasného prejazdu dvoch protismerných električiek naraz, priamo v najcitlivejšom priestore pred divadlom.

Akustická pohoda SND bola pre nás od začiatku tohto projektu prioritou a jasne som komunikoval, že k vybudovaniu novej trate pristúpime len za podmienky, že nebude mať negatívne dopady na divadlo. Som rád, že STU a odborníci teraz potvrdili už konkrétne spôsoby takéhoto riešenia novej trate.

Do rozvoja a modernizácie MHD investujeme obrovské úsilie a rozvoj električkových radiál je v tomto absolútne zásadný. Na takéto zásadné infraštruktúrne projekty, pochopiteľne, vždy bývajú rôzne názory a pohľady. Dnes už ale vďaka odborníkom vieme, že nová trať nebude predstavovať problém pre prevádzku divadla.

Je to dôležitý krok k výstavbe úplne novej električkovej trate, ktorá prinesie kvalitnú nosnú verejnú dopravu do ďalšej časti mesta a pre desiatky tisíc cestujúcich denne lepšie prepojí Petržalskú a Dúbravsko-Karloveskú radiálu s Ružinovskou radiálou.

Mesto už v 2019 v spolupráci s odborníkmi a STU vyhodnotilo všetky možné varianty električkovej trate v Novom centre a zvolilo práve trať po Pribinovej ako najvhodnejšiu. V roku 2021 ju mestské zastupiteľstvo zapracovalo do územného plánu.

Súčasná štúdia nadväzuje na závery medzinárodnej odbornej pracovnej skupiny, ktorá v 2021 konštatovala, že pred divadlom je možné stavať a prevádzkovať električkovú trať bez výrazného vplyvu na divadlo za podmienky spresnenia vhodných riešení prostredníctvom štúdie realizovateľnosti.

Projekt novej trate Pribinova-Košická je aktuálne v procese zapracovania pripomienok posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Výsledky štúdie sme prezentovali Ministerstvu kultúry SR aj SND, s ktorým sme zároveň začali diskusie o vhodnom riešení samotných stavebných prác počas prevádzky divadla, ako aj výber preferovaného riešenia priestorov garáže a prípadnej náhrady parkovania. S výstavbou trate by sa mohlo začať v r. 2027-2029. Prezentáciu výsledkov štúdie pre akustiku aj vibrácie nájdete > TU,“ uviedol Matúš Vallo.

(fb)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne