21 C
Bratislava
piatok, 14. júna 2024

Bratislavská župa otvorila nové zariadenie sociálnych služieb. Ide o zariadenie podporovaného bývania, v ktorom môžu klienti viesť samostatný život

Najčítanejšie

Koncom apríla Bratislavský samosprávny kraj (BSK) rozšíril ponuku sociálnych služieb. Otvoril totiž nové zariadenie podporovaného bývania v rodinnom dome v obci Sološnica.

Ide o zariadenie, ktoré patrí pod Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom v Plaveckom Podhradí. Práve toto zariadenie je jedným zo župných zariadení sociálnych služieb, ktoré sa zapojilo do procesu deinštitucionalizácie, teda premeny veľkých priestorov na komunitný spôsob života.

„Som hrdý na to, že sa nám za relatívne krátky čas podarilo nájsť vhodný objekt, debarierizovať vnútorné i vonkajšie prostredie a pripraviť dom tak, aby sme od 1. mája mohli začať poskytovať túto novú sociálnu službu. Takéto zariadenie prispeje k zvýšeniu kvality života ľudí so zdravotným postihnutím v rodinnom prostredí a podporí ich samostatnosť,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

V rodinnom dome v Sološnici našlo svoj nový domov šesť prijímateliek sociálnych služieb zo Zariadenia sociálnych služieb Pod hradom v Plaveckom Podhradí. Tie opustili inštitucionalizovaný systém poskytovania sociálnych služieb vo veľkom zariadení a začali žiť samostatný život v rodinnom dome.

Klientky sa na túto zmenu poctivo pripravovali pod odborným dohľadom. Tento proces trval tri roky. Pod dohľadom profesionálov tak budú môcť viesť samostatný život. Kapacita zariadenia je šesť miest s celoročnou pobytovou formou.

„Do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb sa zapojilo 9 zo 14 župných zariadení sociálnych služieb. Zamestnanci týchto zariadení prešli vzdelávaním, ktoré bolo zamerané aj na zmenu myslenia pri poskytovaní sociálnych služieb. Teší nás, že tento proces sa v prípade dvoch župných zariadení napĺňa už samotným sťahovaním klientov do novo vybudovaných a zrekonštruovaných objektov rodinného typu,“ doplnila riaditeľka odboru sociálnych vecí Marica Šiková.

(fb)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne