21 C
Bratislava
piatok, 14. júna 2024

Michal Vlček: Optika vo Vajnoroch áno, ale slušne a poriadne

Najčítanejšie

Starosta mestskej časti Vajnory Michal Vlček uviedol: „Už niekoľko mesiacov vo viacerých častiach a uliciach Vajnor môžete vidieť rozkopávky chodníkov a práce spojené s ukladaním optických káblov. Ide o zámer zvýšenia pokrytia internetu prostredníctvom optickej siete a práce realizuje spoločnosť Slovak Telekom prostredníctvom jej dodávateľa, firmy Suptel. Túto aktivitu veľmi vítam, sám som sa počas môjho pôsobenia zúčastnil rokovaní s rôznymi poskytovateľmi internetu. Rokovali sme a hľadali cestu, ako zvýšiť dostupnosť internetu vo Vajnoroch.

Zároveň však musí platiť, že aj samotná realizácia má svoje podmienky a pravidlá, ktoré treba rešpektovať. A tu nám začal vznikať problém, ktorý ako starosta v žiadnom prípade nemôžem akceptovať. Nemôžem ignorovať nedodržiavanie časového harmonogramu realizácie.

Chodníky v mnohých častiach sú nedokončené dodnes, pričom práce mali byť skončené ešte v novembri minulého roka. O zlej kvalite dokončených častí ani nehovorím.

So zástupcami spoločnosti Slovak Telekom a spoločnosti Suptel sme s kolegami mali už v decembri stretnutie, kde sme upozornili na tieto nedostatky a vyzvali k okamžitej náprave. Ďalšie stretnutie sme mali začiatkom roka, no vzhľadom k tomu že situácia sa nijako zásadne nezmenila a mnohé časti ostali v zlom stave aj naďalej, povedal som dosť!

Dodávateľa som informoval, že nesúhlasím s pokračovaním a rozkopávaním ďalších ulíc Vajnor skôr ako nedokončia rozpracované časti a neopravia všetky nedostatky a chyby, tak ako im vyplýva povinnosť z vydaného povolenia. Na všetko bude dozerať a kontrolovať náš stavebný dozor.

K problematike optických káblov sa objavila na sociálnych sieťach aj petícia. Samozrejme, akékoľvek petície rešpektujem, ale v tomto prípade si myslím, že ide o búchanie na otvorené dvere, keďže vyvíjame neustále a dôrazne tlak na firmy, aby si plnili svoje povinnosti riadne a načas. Využívame pritom všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii.

Som presvedčený, že petície by mali smerovať prioritne k ochrane verejného záujmu a nie na ochranu súkromných firiem. Záujmy firiem nemôžu byť postavené nad záujem verejný. A tu ako verejný záujem vnímam aj dodržiavanie dohôd, termínov povolení a hlavne ochranu záujmov našich občanov.

Takto som o téme a o všetkých krokoch, ktoré vykonávame informoval iniciatívne aj zastupiteľstvo, kde poslanci prijali túto informáciu bez výhrad,“ uviedol Michal Vlček.

(fb)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne