21.8 C
Bratislava
piatok, 24. mája 2024

Župní poslanci odsúhlasili vyhlásenie a podmienky II. kola obchodnej verejnej súťaže prenájmu areálu račianskej školy a internátu Na pántoch

Najčítanejšie

Nájom tzv. prebytočného majetku je vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zapísaného na liste vlastníctva č. 2258 a 4265, vedené Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, okres Bratislava III, obec Bratislava-Rača.

Súčasťou areálu bývalej strednej školy Na pántoch je aj plavecký bazén, tenisový areál, bežecký areál a futbalové ihrisko. Podľa BSK je potrebná zo strany potenciálneho nájomcu realizácia investície do rekonštrukcie do areálu vo výške 38 miliónov eur.

Prvé kolo obchodnej súťaže nebolo úspešné, ako povedal na zastupiteľstve 15. mája 2024 poslanec Emil Pavlík: „V prvom kole verejnej obchodnej súťaže predložil ponuku len jeden uchádzač, ponuka nespĺňala podmienky, nespĺňala minimálnu výšku najmú 72 tisíc eur, ponuka bola na sumu 3 tisíc eur mesačne za celý areál. Z toho dôvodu sme pripravili návrh na vyhlásenie druhého kola a vykonali sme okamžite zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk, potenciálni uchádzači zaslali tri ponuky, na sumy 1 eur (nakoľko areál vyžaduje investície viac ako 30 mil. euro), druhá ponuka bola na 3 tisíc eur a tretia na 19 tisíc eur mesačne za celý areál.“

Župný poslanec Emil Pavlík uvádzal, že si vyžiadali ponuky zo všetkých mestských častí aby porovnali ceny prenájmov a uviedol, že cena sa odvíja aj od lokality v ktorej sa areál bývalej strednej školy nachádza.

Račiansky poslanec reagoval: „Ja by som sa chcel rázne ohradiť voči tvrdeniu pána Pavlíka, že Rača je periféria Bratislavy, my u nás v Rači hovoríme, že Bratislava je periféria Rače. Ale teraz vážne, pri predkladaní materiálu prvý krát, som ho nepodporil, ale ako som hovoril druhý krát ho podporím. A dúfam že sa niekto nájde kto si tento areál prenajme a bude ho využívať na ten druh využitia, ako je stanovené aj v súťaži a verím že nedopadne tak ako ten susedný areál, ktorý je vo vlastníctve štátu. A keď si to tak človek zoberie tak síce niečo končí, ale verím že v tomto areáli začne niečo nové, niečo čo prinesie úžitok jednak sektoru vzdelávania a aj nášmu samosprávnemu kraju,“ povedal na zastupiteľstve Peter Pilinský.

Za hlasovalo 41 poslancov, nikto sa nezdržal:

V navrhovanej zmluve o budúcom prenájme za 19 tisíc eur mesačne, ktorú v stredu 15. mája 2024 poslanci schválili, sa uvádza že „účelom nájmu je prevádzkovanie materskej, základnej alebo strednej školy a školského zariadenia vrátane predškolských zariadení (jasle) a prevádzky športových zariadení. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet nájmu,“ čo potvrdil na úvod zastupiteľstva aj predseda BSK:

„Jedná sa asi o najväčší školský areál, ktorý je dnes k dispozícii v Bratislave a v širšom okolí, z našej zmluvy, ale aj z územného plánu vyplýva povinnosť využívať tento areál na školské, vzdelávacie a športovú účely, toto sú podmienky BSK, ktoré nebudú za žiadnych okolností zmenené. Je tam potom ešte otázka bazéna, existujúcu zmluvu s plaveckým klubom Azeta si budeme ctiť, no náklady bude znášať plavecký klub Azeta,“ uviedol na úvod zastupiteľstva župan Juraj Droba.

Pozrite si záznam z celého mimoriadneho zastupiteľstva konaného 15.5.2024:

 

Prečítajte si tiež:

SOŠ na Pántoch v roku 2024 zanikne, žiaci prejdú na školy Mikovíniho a Farského

Marián Luha
Marián Luhahttp://www.racianskyvecernik.sk
Som šéfredaktorom portálov Bratislavský Večerník a Račiansky Večerník. Študoval som na masmediálnych fakultách na univerzitách na Slovensku a v Českej republike. V minulosti som pôsobil vo viacerých printových a elektronických médiách. V súčasnosti okrem portálov Bratislavskyvecernik.sk, Racianskyvecernik.sk a Novomestskyvecernik.sk vediem aj portály Mediahub.sk a Retazce.sk, ktoré sa ale začiatkom roka 2023 zlúčili pod jeden brand Bratislavský Večerník.sk. Zároveň vediem i printové noviny Račiansky Večerník a Novomestský Večerník. Žijem v najkrajšej bratislavskej mestskej časti Rača.👍🍀😉 Svoje tipy na články mi môžete zasielať na e-mail: marian@luha.sk, alebo telefonicky, sms na 0950 355 504. Ďakujem. Články o Rači nájdete > TU

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne