14.5 C
Bratislava
streda, 22. mája 2024

SOŠ na Pántoch v roku 2024 zanikne, žiaci prejdú na školy Mikovíniho a Farského

Najčítanejšie

V pondelok 13. februára sa uskutočnilo stretnutie poslancov BSK, ktoré inicioval predseda BSK Juraj Droba, za účasti starostov Rače a Vajnor. Zdá sa, že o všetkom je už rozhodnuté a je dôležité zabezpečiť aspoň plynulý prechod žiakov a zamestnancov SOŠ na Pántoch na školy, pod ktoré dôjde k augustu 2024 k transformácii a aby areál slúžil obyvateľom na ubytovanie a rekreačné športy, či vzdelávanie a neskončil v rukách developera pre novú výstavbu.

„Návrh BSK ako zriaďovateľa je zlúčiť SOŠ elektrotechnickú Rybničná s SOŠ IT Hlinická (jedná sa o presun z Rybničnej do Krasňan do vynovenej školy s vlastným areálom a internátom) tiež SOŠ – HSaO Na pántoch 9 s SOŠ Farského a Hotelovou akadémiu Mikovíniho (podľa jednotlivých odborov),“ uviedol starosta Rače, Michal Drotován.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hovorí o dlhodobej stratégii a skvalitnení vzdelávania v danej oblasti gastro a HORECA služieb. O transformácii, zrušení SOŠ na Pántoch budú ale rozhodovať ešte poslanci BSK hlasovaním, ktoré sa uskutoční na zastupiteľstve 31. marca. (aktualizácia 31.3.: poslanci odsúhlasili zlúčenie SOŠ na Pántoch)

BSK uvádza, že naplnenosť žiakmi SOŠ na Pántoch nie je ani 50% a využívanosť školského internátu je len na 28%, preto ďalšie fungovanie školy je z dlhodobého hľadiska neefektívne a neekonomické.

K situácii sa vyjadril aj poslanec BSK a budúci člen Rady školy SOŠ na Pántoch JUDr. Tomáš Korček: „V súvislosti so zámerom BSK transformovať existujúcu Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9 budú pre mňa ako poslanca BSK pri rozhodovaní dôležité dva faktory. V prvom rade musí BSK garantovať, že všetci súčasní žiaci tejto školy budú môcť pokračovať vo vzdelávaní vo svojom odbore na školách rovnakého zamerania v rámci BSK, ktoré im budú poskytovať rovnakú resp. vyššiu úroveň vzdelávania a tí žiaci, ktorí využívajú internát, ktorý je tiež súčasťou areálu školy, budú mať zabezpečené internátne ubytovanie v rámci BSK počas svojho štúdia aj v budúcnosti,“ uviedol Tomáš Korček a dodal:

„Taktiež musí BSK zabezpečiť, aby bol aj po transformácii súčasný areál Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu využívaný v budúcnosti na účely vzdelávacieho zariadenia a ubytovania, aby nechátral a nebol prevedený do vlastníctva súkromných developerov, ktorí v okolí plánujú rozsiahle investičné zámery. Lokalita, v ktorej sa totiž škola nachádza je súčasťou širšieho územia, v ktorom sa v budúcnosti pripravuje a navrhuje zásadná urbanizácia a v priebehu 15 až 20 rokov tu môže pribudnúť okolo 50 tisíc nových obyvateľov. Asi najznámejší je pripravovaný projekt rozsiahlej výstavby na bývalom športovom letisku vo Vajnoroch. Tieto nové urbanistické celky budú totiž potrebovať adekvátnu občiansku vybavenosť vrátane kvalitných školských zariadení,“ uviedol pre Račiansky Večerník JUDr. Tomáš Korček.

BSK sa snaží proces transformácie SOŠ na Pántoch vysvetliť pragmaticky: „Pre BSK je školstvo jednou z priorít. Preto dlhodobo pracuje na zvyšovaní kvality poskytovaného vzdelávania. Transformácia škôl je dlhodobý proces a nadväzuje na schválené strategické dokumenty. Zámerom BSK je vybudovať kvalitné stredné odborné školy s dôrazom na existujúce centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP), teda také, ktoré oslovujú aj zamestnávateľov, realizujú duálne vzdelávanie a tiež celoživotné vzdelávanie v danej oblasti. V prvej fáze ide o školy, ktoré sa transformujú práve do COVP. Jednou z nich je aj spomínaná Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9 v Bratislave. Počet žiakov školy nenapĺňa ani 50 % jej kapacity, školský internát je pre potreby žiakov stredných škôl využívaný na 28 % a budova aj areál si pre svoje ďalšie fungovanie vyžadujú významnú finančnú investíciu, ktorá vysoko prevyšuje možnosti rozpočtu BSK. SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9 v Bratislave nie je ani dostatočne atraktívna pre zamestnávateľov. Tí si ako partnera vybrali COVP Farského (Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb na Farského 9 v Bratislave) a pripravované COVP Mikovíniho (Hotelová akadémia, Mikovíniho 1 v Bratislave). S týmito školami chcú spolupracovať na vychovávaní a vzdelávaní nových absolventov, ako i zázemie na svoje celoživotné vzdelávanie. V prípade SOŠ gastronómie a hotelových služieb na Farského vybudoval BSK nové priestory so špičkovým vybavením v COVP na Harmincovej v bratislavskej Dúbravke a slúžiť bude ako COVP pre oblasť potravinárstva. Komplexne zrekonštruované boli štyri podlažia budovy. V celom objekte sa vymenili rozvody kanalizácie a vody, rozvody ústredného kúrenia a elektroinštalácie. Stavebnými prácami sa vybudovali dve prevádzky v novom koncepte pekár/cukrár a mäsovýroba, ktoré majú svoje oddelené výrobné priestory so zázemím či skladmi. Celý objekt je zateplený, vrátane kompletnej výmeny okien, čím sa znížila energetická náročnosť objektu. Projekt je financovaný z IROP 2014 – 2020. Na rekonštrukčné práce bolo schválených 2,4 milióna eur a na nákup materiálno-technického vybavenia približne 1,1 milióna eur. Spolufinancovanie župy predstavuje 5%. Uvedenou transformáciou nebude dotknutá ponuka odborov vzdelávania v našom regióne, všetci žiaci budú môcť pokračovať vo vzdelávaní vo svojom odbore a nástupnícke školy preberú všetky záväzky vrátane zamestnancov,“ uviedla pre Račiansky Večerník Lucia Forman, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja.

O situáciu sa intenzívne zaujíma i starosta Rače, Michal Drotován: „Určite sa budeme naďalej, aj spoločne so starostom Michalom Vlčekom, zaujímať, čo sa bude v tejto veci diať ďalej. Odporúčam aj všetkým poslancov BSK, aby osobne navštívili pred hlasovaním obe školy (a kľudne aj areál bývalej SOŠ železničnej) a zvážili všetky pre a proti. Ako vravím, pri hlasovaní o „A“ treba myslieť aj na „B“ a ideálne aj na „C“. Je jasné, že stredné odborné školstvo to má dnes všade veľmi náročné (spýtajte sa akéhokoľvek politika, či by svoje dieťa dal na SOŠ), treba však vždy hľadať riešenia. Lebo ak niečo zanikne, už je veľmi ťažko znova niečo budovať a vytvárať. Záverom dodávam, že v škole SOŠ Na pántoch 9 od roku 2018 pôsobím v rade školy, veľmi nám BSK aj daná škola pomohla ohľadom dočasného umiestnenia našich prvákov v tomto školskom roku 2022/23, preto mám záujem, aby daný areál naďalej slúžil pre vzdelávanie detí a mládeže,“ uviedol starosta.

Žiacky školský parlament SOŠ na Pántoch pripravil pre verejnosť na dnes 14.2. od 8-15h. Deň otvorených dverí.

Druhý sa potom uskutoční ešte 28.3., od 8 h. ráno počas celého dňa, až do 15 h. O osude školy budú poslanci BSK rozhodovať hlasovaním na zastupiteľstve 31. marca.

Aktualizácia 31.3.:

Rokovanie zastupiteľstva BSK:

https://www.youtube.com/watch?v=Fc99SER6i8w

Výsledok hlasovania o SOŠ na Pántoch:

Marián Luha
Marián Luhahttp://www.racianskyvecernik.sk
Som šéfredaktorom portálov Bratislavský Večerník a Račiansky Večerník. Študoval som na masmediálnych fakultách na univerzitách na Slovensku a v Českej republike. V minulosti som pôsobil vo viacerých printových a elektronických médiách. V súčasnosti okrem portálov Bratislavskyvecernik.sk, Racianskyvecernik.sk a Novomestskyvecernik.sk vediem aj portály Mediahub.sk a Retazce.sk, ktoré sa ale začiatkom roka 2023 zlúčili pod jeden brand Bratislavský Večerník.sk. Zároveň vediem i printové noviny Račiansky Večerník a Novomestský Večerník. Žijem v najkrajšej bratislavskej mestskej časti Rača.👍🍀😉 Svoje tipy na články mi môžete zasielať na e-mail: marian@luha.sk, alebo telefonicky, sms na 0950 355 504. Ďakujem. Články o Rači nájdete > TU

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne