20 C
Bratislava
nedeľa, 21. júla 2024

Staré Mesto: Viac financií na rekonštrukcie ciest a detských ihrísk aj zaujímavá obchodná verejná súťaž. Priestor po legendárnej predajni BAŤA na Námestí SNP bude po rokoch voľný, aké sú podmienky pre záujemcov?

Najčítanejšie

Poslankyne a poslanci miestneho zastupiteľstva v pondelok 24. júna na poslednom pred prázdninovom zasadnutí schválili šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti. Viac financií sa má investovať do opravy ciest, obnovy detských ihrísk, ale aj do kybernetickej bezpečnosti na úrade. Menia sa aj pravidlá vyhodnocovania obchodných verejných súťaží.

Viac financií pre verejný priestor aj cesty

Na rekonštrukcie ciest a projektovú dokumentáciu plánovaných rekonštrukcií sa vyhradilo oproti plánovanému rozpočtu viac ako pol milióna eur. Značná časť týchto financií pôjde na sanáciu svahu nad Šulekovou ulicou, ktorého časť sa pred mesiacmi zosunula a na rekonštrukciu historickej dlažby v centre mesta. Celkovo je na rekonštrukcie ciest a chodníkov na tento rok vyčlenených až 1,76 milióna eur.

Potrebných 75 000 eur sa vyčleňuje aj na rekonštrukciu veľkej bazénovej fontány na Hviezdoslavovom námestí, ktorej obloženie už niekoľko rokov nie je vo vyhovujúcom stave. Malá fontána bola nedávno obnovená, má nový žulový obklad, hydroizoláciu a je po 3 týždňoch prác opätovne spustená do prevádzky.

Väčší balík peňazí pôjde aj na obnovu detských ihrísk a dvorov materských škôl. V Medickej záhrade by sa mal rozšíriť počet hracích prvkov aj workoutových strojov, na Jakubovom námestí sa ráta s prípravou projektovej dokumentácie na nové ihrisko. Projektu bude predchádzať participatívny proces s okolitým obyvateľstvom.

Kto prevezme priestor po Baťovi?

Poslankyne a poslanci dnes odhlasovali vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor na Námestí SNP 16. Doteraz v nebytovom priestore s výmerou takmer 850 m2 sídlila predajňa obuvi Baťa.

Minimálna zmluvná výška nájomného bude v obchodnej verejnej súťaži na úrovni 7,24 eur za m² mesačne a priestor bude naďalej definovaný ako obchodný priestor so skladom a kanceláriou. V cene nájmu nie sú zahrnuté platby za dodávku elektrickej energie, tepla, plynu, vody, stočné, odvoz odpadu, internet a ďalšie služby spojené s užívaním nebytového priestoru.

Nezisková organizácia Film Europe bude aj naďalej pôsobiť v staromestských priestoroch Pistoriho paláca. Poslanecký zbor organizácii predĺžili nájom v súlade so zákonom o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa na nasledujúcich päť rokov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, o ktorých rozhoduje miestne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou, sa pri tomto nájme majetku považuje účel užívania, ktorým je napríklad organizácia kultúrnych podujatí, workshopov, happeningov, predstavení, festivalov v oblasti hudby, literatúry, filmu, divadla, tanca, performance, vizuálneho umenia, architektúry, dizajnu a intermédií nekomerčného charakteru. Organizácia Film Europe tieto charakteristiky už niekoľko rokov ukážkovo napĺňa.

Projekt novej škôlky MŠ Myjavská sa bude uchádzať o eurofondy

Externé financie by po úspešnom schválení podávanej žiadosti mali ísť z plánu obnovy a odolnosti v rámci výzvy „Zvýšenie kapacít materských škôl“. Zastupiteľstvo zároveň odhlasovalo, že v prípade takéhoto financovania budú výdavky projektu nad rámec poskytnutých prostriedkov mechanizmu či neoprávnené výdavky financované z rozpočtu mestskej časti.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne