20 C
Bratislava
nedeľa, 21. júla 2024

Veľkolepé stretnutie seniorov z Rače s priateľmi

Najčítanejšie

Seniori zo základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava-Rača (ZO JDS Rača) zavŕšili prvý polrok 2024 svojej činnosti dvomi príjemnými aj významnými aktivitami. Najprv to bola v máji „opekačka“ na lúke pri horárni nad Krasňanmi.

Pekný slnečný deň strávili rozhovormi, opekaním špekáčikov a pochutnávali si na rôznych dobrotách. Po opekaní si aj „zašportovali“ – hádzaním tenisových loptičiek do improvizovaného koša, papierovej krabice. Bolo to príjemné a veselé podujatie.

Veľkolepé stretnutie 127 seniorov

Vyvrcholením aktivít prvého polroka 2024 bol autobusový výlet do Iže a Patiniec, kde sa seniori zo ZO JDS Rača, stretli so svojimi priateľmi z Rimavskej Soboty a nadviazali tak na minuloročný projekt spoznávania života seniorov v rôznych regiónoch Slovenska.

Bratislavskí seniori navštívili obec Iža, známu zvyškami rímskeho opevneného vojenského tábora na hranici Rímskej ríše a oblasti osídlenej germánskymi kmeňmi. V tamojšom múzeu ich zaujali exponáty a informácie o živote obyvateľov v starej Iži a hlavne o ostatkoch rímskej pevnosti z obdobia vlády Marca Aurélia na území dnešnej Iže (vtedy nazývanej Kelemantia). Priatelia z Rimavskej Soboty medzitým navštívili Námestie Európy v Komárne.

Cieľom spoločného výletu bola kúpeľná a rekreačná obec Patince. Tu sa 35 seniori z Bratislavy po dobrom obede a relaxe vo wellnese stretli s 92 seniormi z Rimavskej Soboty a z ďalších šiestich základných organizácií JDS regiónu Rimavská Sobota, ktorí prišli na 2 autobusoch.

Po menších zmätkoch, ktoré spôsobili problémy najmä hostiteľom Wellness centra Patince, prišlo veľkolepé stretnutie. Znova sa tu stretli všetci, teraz už v počte 127, vo veľkej konferenčnej sále hotela Patince po roku, keď račianski seniori v júni 2023 navštívili ZO JDS v Rimavskej Sobote.

Bolo to srdečné stretnutie spojené s objatiami a výmenou darčekov reprezentujúcich príslušnú ZO JDS ako aj šikovnosť a tvorivosť ich členov. Posedenie spestrila a obohatila svojím temperamentným vystúpením 10-členná spevácka skupina Fialôčka z Poltára.

zdroj: Alžbeta Capková, vivasenior.sk

Akcie aj na Žarnovickej

Tieto dve príjemné aktivity boli – aj vďaka ročnému obdobiu a počasiu – už v exteriéri, zatiaľ čo predchádzajúce akcie sa konali v Kultúrnom stredisku na Žarnovickej. Boli to stolové hry zamerané na rozvoj súťaživosti, pohybových aktivít, myslenia a pohotovosti.

Zaujímavé boli aj informatívne prednášky na pomoc seniorom v každodennom živote: ochrana pred kriminálnymi živlami, prednáška z Memory centra, prezentácia Poštovej banky.

Tohtoročný polrok, ako aj každé stretnutie so seniormi ZO JDS Bratislava Rača je obohacujúce, prináša informácie, zábavu, aj radosť zo stretnutí s priateľmi. Výlet do Patiniec bolo rozsiahle podujatie, ktoré bolo možné uskutočniť vďaka dotácii z Miestneho úradu Rača, ústretovosti Wellness centra Patince a obetavej práci organizátorov a členov výboru ZO JDS Rača.

Viera Mokrášová
členka výboru ZO JDS Rača

zdroj: Alžbeta Capková, vivasenior.sk

Viac článkov o mestskej časti Rača nájdete na Račianskom Večerníku. 

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne