5.9 C
Bratislava
streda, 17. apríla 2024

Najnovšie dáta štatistík návštevnosti www stránok – AIMmonitor marec 2013

Najčítanejšie

iab_slovakia_interact barcelona-mini_banner

V mesiaci marec 2013 bola internetová populácia na Slovensku v počte 3 128 625 užívateľov. Užívatelia uskutočnili celkovo 2 008 919 473 zobrazení z toho približne 435 miliónov z mobilných zariadení.

Viac informácií si môžete prečítať tu:
http://www.iabslovakia.sk/file.php/489/032013_AIMmonitor.pdf

 

Počet užívateľov navštevujúcich slovenské weby z mobilov dosahuje takmer 700 tisíc 

23. apríla 2013, Bratislava – V marci sa počet všetkých reálnych užívateľov navštevujúcich webové stránky zahrnuté do výskumu AIMmonitor z mobilných zariadení priblížil sedemsto tisícom, slovenských užívateľov bolo o stotisíc menej. Počet zobrazení stránok vykonaných slovenskými užívateľmi z mobilných zariadení na webových stránkach zapojených do výskumu presiahol 400 miliónov. Najčastejšie navštevovanými kategóriami webov z mobilov a tabletov boli „Spravodajstvo“ a „Služby, mapy, cestovné poriadky“.

Najčastejšie používanými mobilnými zariadeniami pre pripojenie k webovým stránkam zapojených do výskumu AIMmonitor boli prístroje značky Samsung, na ktorých bola zobrazená viac ako tretina webových stránok. V marci rástla aj návštevnosť z klasických PC. Celkový počet zobrazení webových stránok, ktoré boli zahrnuté do výskumu, presiahol dve miliardy. Počet užívateľov meraných webov tiež rástol – v treťom mesiaci dosiahol celkom 3,7 milióna (z toho 3 milióny pochádzali zo Slovenska). Najviac zobrazených stránok (takmer polovica) pochádzalo z operačného systému Windows 7 a bolo generovaných prehliadačom Google Chrome (takmer tretina).

Tab.1. Agregované ukazovatele webov zapojených do výskumu AIMmonitor – medzimesačné porovnanie výsledkov

Ukazovateľ

február 2013

marec 2013

Zmena

Absolútna

Relatívna

RUTOTAL(počet) (všetci návštevníci)

3 660 392

3 734 484

74 092

2,02%

RUTOTAL(počet) (návštevníci zo SR)

2 973 912

3 003 480

29 568

0,99%

RUMOBIL(počet) (od všetkých návštevníkov)

652 240

693 513

41 273

6,33%

RUMOBIL(počet) (od návštevníkov zo SR)

561 139

591 000

29 861

5,32%

*Reálni užívatelia zo Slovenska –  počet užívateľov internetu zo Slovenska, ktorí navštívili aspoň jeden z webov zapojených do výskumu AIMmonitor v priebehu daného mesiaca.

(Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia, Gemius & Mediaresearch, február a marec 2013.)

V slovenskej online populácii je rozloženie užívateľov podľa pohlavia takmer rovnomerne zastúpené. Dve najpočetnejšie skupiny užívateľov patria do vekových kategórií 20-29 rokov a 30-39 rokov. Najväčší počet užívateľov používa pre sieťové pripojenie broad band (asi 60%), 10% sa pripája pomocou mobilného internetu.

O výskume AIMmonitor
AIMmonitor je meraním návštevnosti členov Asociácie internetových médií a reklamných internetových médií, ktoré sa do projektu zapojili. Tento projekt bol oficiálne spustený v januári 2007. Zadávateľom tohto projektu je AIM a realizátorom projektu je spoločnosť MEDIARESEARCH, a. s. v spolupráci so spoločnosťou Gemius S.A. AIMmonitor poskytuje dáta ohľadne návštevnosti a sociodemografické dáta. AIMmonitor je slovenský variant výskumu gemiusAudience, jedného z kľúčových výskumov agentúry Gemius. Výskum prebieha v súčasnej dobe na 25 trhoch regiónu strednej a východnej Európy, severnej Afriky a Blízkeho východu a je hlavným a najdôveryhodnejším zdrojom informácií o návštevnosti internetu v týchto štátoch. Hlavnou výhodou štúdie gemiusAudience je ukazovateľ Real Users, ktorý poskytuje spoľahlivé výsledky týkajúce sa počtu reálnych užívateľov internetu na danom trhu. K tomu, aby výskum poskytoval čo najpresnejšie údaje, kombinuje site-centric a user-centric dáta s offline socio-demografickou štúdiou. Výsledky výskumu sú nepostrádateľným nástrojom pre média, vydavateľov, zadávateľov reklamy a analytikov. 

O IAB Slovakia
IAB Slovakia je platformou ktorá podporuje rast interaktívneho reklamného trhu cez realizáciu kurzov, seminárov, konferencií, partnerstiev a komunikačných aktivít. Chráni záujmy internetového priemyslu tvorbou etických a právnych pravidiel internetovej reklamy a  zvyšuje povedomie o internetovom reklamnom priemysle cez výskumy a edukáciu. Členmi IAB Slovakia sú vydavatelia, portály, mediálne skupiny, agentúry, mediálne agentúry a veríme, že onedlho aj inzerenti. 

O spoločnosti Gemius
Gemius je obchodno-poradenská spoločnosť poskytujúca dáta, riešenia a odporúčania v oblasti správy online reklamných kampaní, monitoringu a analýzy webových stránok či profilov internetových užívateľov. Informácie poskytnuté spoločnosťou sú základom pre každodenné marketingové a e-commerce aktivity takmer 2 000 firiem z odvetvia financií, telekomunikácií, IT, obchodu, FMCG, automobilového priemyslu, farmaceutiky, popredných reklamných agentúr a reklamných sietí, mediálnych domov, vydavateľov a zadávateľov reklamy z celého sveta.

Pôsobíme na 30 trhoch v Európe, na Blízkom východe a v Afrike. Prostredníctvom lokálnych pobočiek vo viac ako 12 štátoch spolupracujeme s profesijnými organizáciami venujúcimi sa globálnemu a lokálnemu rozvoju internetového trhu.

Naše štúdie vykonávame na základe vlastnej metodiky a technologickej infraštruktúry za prísneho dodržiavania ICC/ESOMAR noriem. Spoločnosť zamestnáva okolo 300 odborníkov vrátane IT špecialistov, matematikov, sociológov a psychológov. Mesačne analyzujeme 300 miliárd udalostí vyskytujúcich sa vo virtuálnom svete, t.j. zobrazenia stránok a kliknutia, ktoré boli uskutočnené internetovými užívateľmi. Spoločnosť bola založená v roku 1999. Viac informácií nájdete na www.gemius.skhttp://info.gemius.sk/

O spoločnosti MEDIARESEARCH
Mediaresearch Slovakia je dcérskou spoločnosťou výskumnej agentúry MEDIARESEARCH, a.s. pôsobiacej v Českej republike, s ktorou veľmi úzko spolupracujeme. Okrem klasických výskumov trhu sa sústreďujeme aj na rozsiahle a metodologicky a technologicky náročné mediálne výskumy. Na Slovensku od roku 2007 realizujeme Výskum návštevnosti internetu (AIMmonitor).Naša materská spoločnosť realizuje v Českej republike Meranie sledovanosti televízie (TV metre), Výskum návštevnosti internetu (NetMonitor) a Monitoring reklamných výdajov na internete (AdMonitoring) aj vo všetkých médiách (Admosphere). Sme odborníci na oblasť spracovania dát a štatistických analýz. Máme rozsiahle skúsenosti v oblasti vývoja software.

Zdroj: IAB Slovakia

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne