12.5 C
Bratislava
sobota, 18. mája 2024

Bratislava: Výstava DIPLOMOVKY / Diplomové práce Katedry architektonickej tvorby VŠVU – do 23.8.

Najčítanejšie

Výstava diplomových prác absolventov a absolventiek Katedry architektonickej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v akademickom roku 2012/2013. Diplomové práce – na témy reinterpretácia a dotvorenie panelového sídliska, ne-miesto, filmový park a tekuté mesto – spytujú smerovanie súčasného života v meste, potenciál jeho nevyužívaných miest či zabudnutých „štrbín“ a hľadajú relevantné odpovede vo forme zodpovedajúcich architektonických a urbanistických riešení.

VSVU-Diplomovky_pozvánka

KDE? Galéria architektúry Spolku architektov Slovenska, Panská 15, Bratislava
KEDY? 6. – 23. august 2013
organizuje: Spolok architektov Slovenska

Autorky a autori diplomových prác, čerství magistri umenia – Kristína Kráľová, Marianna Maczová, Vladimír Mrázik, Andrej Otepka a Veronika Trnovská – Vám predstavia svoje projekty…

Kurátorkou výstavy je Mgr. art. Dominika Belanská.

Kristina Kralova - Vertovov filmovy park
Mgr. art. Kristína Kráľová, Vertovov filmový park

Mgr. art. Kristína Kráľová (1987, Bratislava) magisterské štúdium absolvovala v Laboratóriu architektúry pod vedením prof. Imra Vaška. Zúčastnila sa na študijných pobytoch v Paríži a v indickom Ahmedabade.

Vo svojej diplomovej práci testuje možnosti využitia filmových postupov pri formovaní architektonického priestoru. Vertovov filmový park je prepisom scény z filmu Kino-glaz z roku 1924 od režiséra Dzigu Vertovova do architektonického jazyka. Interaktívny filmový park, situovaný do nevyužitej lokality pod Mostom SNP v Bratislave, počas dňa zbiera zábery okolitého mesta a diania. V noci ožíva projekciami nazbieraných záberov a premiešava ich so zábermi natáčanými v reálnom čase. Každodenná realita mesta sa mieša s fiktívnou filmovou realitou do efemérnych atmosfér architektonického parku.

Marianna Maczova - Metabasis Urbis
Mgr. art. Marianna Maczová, Metabasis Urbis

Mgr. art. Marianna Maczová (1988, Bratislava) absolvovala magisterské štúdium architektonickej tvorby v Ateliéri architektúry II u Mag. arch. Petra Steca, ArtD. a študijné pobyty v Paríži, Kodani a v Helsinkách. Za svoju diplomovú prácu získala Cenu rektora VŠVU.

Premena mesta (Metabasis urbis) sa odohráva v bratislavskej  Peržalke – v časti Dvory V. Do plynúceho priestoru modernistického sídliska nanáša „vrstvu orientácie“ – optimalizovanú sieť komunikácií a priehľadov, ktoré reorganizujú verejný priestor sídliska. Nové ulice a koridory definujú vyvýšené alebo zapustené objemy architektúr, stromoradia a stĺporadia v rôznych formáciách. Monumentálnu mierku sídliska zamieňajú za mierku chodca, dezorientáciu v priestore medzi solitérnymi objektmi panelových domov za perceptuálne uchopiteľnú štruktúru.

Portfólio: www.woven.sk/#!marianna/c1ua

Vladimír Mrázik - Virálne systémy v architektúre
Mgr. art. Vladimír Mrázik, Virálne systémy v architektúre

Mgr. art. Vladimír Mrázik (1988, Bratislava) absolvoval magisterské štúdium architektonickej tvorby pod vedením Mag. Arch. Petra Steca, ArtD. v Ateliéri architektúry II. Počas študijného pobytu v Miláne sa venoval aj interiérovému dizajnu.

Vo svojom diplomovom projekte sa zameriava na nevyužité prieluky v panelovej zástavbe Petržalky a vytvára pre ne novú náplň na princípe parazitických architektúr. Do vertikálnych prieluk medzi panelovými domami vešia komplexne zakrivené štruktúry. Topologická hra ich povrchov ich umožňuje adaptovať na veľké spektrum funkcií. Novovzniknuté priestory na škále od úplne verejných, cez zdieľané – poloverejné, až po súkromné priestory tak prinášajú žiadaný gradient a pestrosť sociálnych interakcií obyvateľov sídliska.

Portfolio: www.vladimir-mrazik.blogspot.sk

Andrej Otepka - Tekute mesto
Mgr. art. Andrej Otepka, Tekuté mesto

Mgr. art. Andrej Otepka (1987, Bratislava) absolvoval magisterské štúdium v Laboratóriu architektúry prof. Imra Vaška.

Tekuté mesto je architektonickou metódou a zároveň komiksovým príbehom o archeológii strateného mesta, z ktorého po drastickej kataklizme zostali iba ruiny, legendy, staré mapy a pár indícií. Príbeh približuje pokus o ich interpretáciu formou novej urbanizácie: útek novodobých architektov-nomádov z „kryštálových pevností“ (podobných dnešným mrakodrapom z kovu a skla) do sofistikovaných slumov, ktoré sú zárodkami Nového mesta. Vždy jedinečný obraz tohto budúceho mesta je založený na individuálnom čítaní a miešaní máp, ktoré už nedefinujú uličné čiary ale „intenzity hustôt, viskozity a štiepenia“. Pohľad na dramatický osud mesta vystríha pred už prebiehajúcou skazou súčasných miest, ktoré sa stávajú obeťami nenásytného konzumerizmu a bezohľadnej urbanizácie.

Portfólio: www.2degree.net/andrej-otepka/a_architecture

Veronika Trnovska - Ne-mesto
Mgr. art. Veronika Trnovská, Ne-mesto

Mgr. art. Veronika Trnovská (1989, Ružomberok) absolvovala magisterské štúdium v Ateliéri  architektúry II Mag. Arch. Petra Steca, ArtD. Zúčastnila sa študijného pobytu na Estónskej akadémii umenia v Talline.

Vo svojej diplomovej práci skúma pojem „ne-miesto“, ktorý označuje nevyužívané plochy v meste, miesta bez účelu, nedefinované, často obchádzané, avšak s veľkým potenciálom interpretácie obyvateľmi mesta. Spájaním týchto miest na základe premyslených urbanistických a ekonomických pravidiel vytvára paralelnú krajinu (Ne-mesto), ktorá sa vinie pomedzi panelové domy Petržalky. Zahusťovanie sídliska novou výstavbou tak prináša nielen naplnenie aktuálnych potrieb obyvateľov (napríklad parkovanie), ale tiež pridanú hodnotu vo forme infraštruktúry pre aktivity miestnej komunity a paralelnej „slobodnej“ pešej krajiny, otvorenej novým formám užívania priestoru.

Portfólio: www.issuu.com/vtrnovska/docs/portfolio_veronikatrnovska

 

O organizátoroch:

Spolok architektov Slovenska je združenie slovenských architektov a priateľov slovenskej architektúry s dlhoročnou tradíciou. Jeho poslaním je napomáhať architektom realizovať ich tvorivé zámery v oblasti architektonickej kultúry a zvyšovať povedomie o slovenskej architektúre u nás i v zahraničí,. Spolok architektov Slovenska vydáva odborné časopisy – Projekt – slovenská architektonická revue a Fórum architektúry a rôzne odborné publikácie. Každoročne udeľuje Cenu Dušana Jurkoviča a ďalšie prestížne ocenenia.

www.sasarch.sk

www.facebook.com/spolokarchitektov

 

Mgr. art. Dominika Belanská (kurátorka výstavy) je architektka a žurnalistka. Zaoberá sa revitalizáciou verejných priestorov a participatívnym plánovaním. Je redaktorkou časopisu Fórum architektúry, externou výtvarnou pedagogičkou v Slovenskej národnej galérii a koordinátorkou občianskej iniciatívy Námestie pre ľudí.

Udalosť vznikla vďaka finančnej podpore Fondu výtvarných umení.

Srdečne Vás pozývame!

 

Zdroj: VSVU

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne