11.2 C
Bratislava
piatok, 1. marca 2024

Študentská súťaž IAB Slovakia nám potvrdila: Vyrastá veľmi zdatná internetová populácia!

Najčítanejšie

Študentská súťaž IAB Slovakia 2013 je za nami. IAB Slovakia týmto projektom podporila mladých, šikovných ľudí, ktorí dokázali, že aj u nás sa tvoria kvalitné a obsahovo zaujímavé práce.

Študenti sa aj tento rok mohli zapojiť so svojou bakalárskou, diplomovou alebo ročníkovou prácou, ktorá sa tematicky týkala internetu ako reklamného média. Porota tento rok v zložení Miroslav Majoroš, Marián Pavel, Marek Jakubovie, Roman Lipták, Jindřich Staněk a Martin Klementis, vybrali finálovú desiatku z celkového počtu dvadsiatich prihlásených študentov. Vybraní študenti, tak dostali možnosť predstúpiť pred porotu, bližšie predstaviť svoje práce a vyhrať zaujímavé finančné ohodnotenie v podobe 800, 600 a 400 eur. Ohodnotený bol aj školiteľ víťaznej práce.

Tretie miesto získala Bačíková Zuzana, čerstvá absolventka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej práci s názvom Sociálne médiá v marketingovej komunikácii skúmala súčasnú situáciu využitia sociálnej siete Facebook knižnicami. Zisťovala potenciál tohto média a jeho efektívnosť v rámci obecnej knižnice v Budči s možnosťou generalizácie.

Druhé miesto získal Jakub Žilinčan, absolvent Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho práce niesla názov Search Engine Optimization, ktorej cieľom bolo predstaviť čitateľovi na praktických príkladoch problematiku optimalizácie pre vyhľadávače, aplikovať a prezentovať jednotlivé techniky optimalizácie priamo na vytvorenej web stránke http://bratislava-slovakia.eu a následne overiť vplyv jednotlivých faktorov optimalizácie na pozíciu web stránky v organických výsledkoch vyhľadávania.

Tohto ročnou víťazkou sa stala Saša Bidleňová, ktorá práve skončila bakalársky stupeň na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Cieľom práce Analýza vybraných vizuálnych aspektov sociálnej siete Facebook je aplikácia teoretických výsledkov obrazovej analýzy profilových fotografií užívateľov Facebooku zrealizovanej v roku 2011. Značku oblečenia Godzone spropagovali nekonvenčnou formou, zámerným štylizovaním profilových fotografií päťdesiatich užívateľov sociálnej siete. Na fotografiách mali dobrovoľníci oblečenie značky Godzone. Tieto snímky si systematicky obmieňali počas dvoch týždňov. Cieľom kampane nebolo len navýšenie obratu, ale aj prehĺbenie povedomia o evanjelizačnej modernej značke oblečenia Godzone ako alternatíve ku komerčným značkám, práve zmenou profilovej fotografie.

Víťazom už v poradí tretieho ročníka súťaže blahoželáme!

Mia Čopíková

 

Zdroj: IAB Slovakia

Ďalšie články

Aktuálne