7.7 C
Bratislava
sobota, 20. apríla 2024

Dnes začne RVR s monitoringom volebnej kampane počas moratória

Najčítanejšie

Od dnes až do volieb do orgánov samosprávnych krajov bude Rada pre vysielanie a retransmisiu vykonávať špeciálny monitoring zameraný na dohľad nad dodržiavaním zákonnej úpravy vysielania v čase volebnej kampane.

Rada bude monitorovať spolu 28 spravodajských a publicistických relácií ôsmich programových služieb: Jednotky, Dvojky, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, Rádia Slovensko, Rádia Regina Bratislava a Rádia Patria. Popri plánovanom monitoringu bude Rada vysielanie kontrolovať aj na základe sťažností a podnetov fyzických a právnických osôb.

Podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov sa volebná kampaň začína 17 dní pred voľbami a končí sa 48 hodín pre začiatkom volieb, odkedy plynie volebné moratórium. Keďže voľby sa budú konať v sobotu 9. novembra 2013, volebná kampaň môže prebiehať od 23. októbra do 7. novembra 2013 (do 7:00 hod), odkedy bude až do 9. novembra 2013 (do 22:00 hod) plynúť moratórium. Počas volebného moratória, teda vrátane dňa konania volieb, je zakázaná akákoľvek volebná kampaň.

V období pred voľbami platia rozdielne pravidlá pre klasických vysielateľov a vysielateľov prostredníctvom internetu či poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS). Rozhlasoví a televízni vysielatelia, ktorí nevysielajú výhradne prostredníctvom internetu (všetky monitorované médiá – viď prvý odsek), majú vysielanie politickej reklamy zakázané. Vysielatelia prostredníctvom internetu a poskytovatelia AVMS politickú reklamu vysielať resp. poskytovať môžu.

V monitoringu predvolebného vysielania bude Rada pozornosť venovať najmä tomu, či vysielatelia pri oboznamovaní verejnosti s priebehom volieb dodržujú základné povinnosti objektivity a nestrannosti a či zabezpečujú všestrannosť informácií a názorovú pluralitu. Pri informovaní o voľbách v spravodajských programoch sú vysielatelia povinní poskytovať informácie o všetkých kandidátoch, politických stranách a hnutiach. Spravodajské programy nemôžu byť zamerané v prospech či neprospech týchto subjektov a elektronické médiá o nich musia informovať rovnakým spôsobom. Pri vedení politických diskusií sa odporúča najmä vyhradiť kandidujúcim subjektom vo vysielaní vyvážený priestor a zabezpečiť im rovnaké podmienky na prezentáciu.

Na rozdiel od volieb do NR SR,  v prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov Rada neschvaľuje projekty volebných štúdií. Monitorovať bude relácie RTVS – Slovenská televízia: Správy RTVS, Správy a komentáre, Správy Hírek, Správy RTVS z regiónov, Národnostné správy, Národnostný magazín, Rusínsky/Ukrajinský magazín, Maďarský magazín, Tvárou v tvár/Szemtől szemben, 0 5 minút 12, Večer pod lampou; TV MARKÍZA: Televízne noviny, Prvé televízne noviny, Teleráno; JOJ: Veľké noviny, Noviny o 17; TA3: Hlavné správy, Téma dňa, V politike, Debata; RTVS – Rádio Slovensko: Rádiožurnál (12:00, 18:00 hod), Sobotné dialógy, Z prvej ruky; RTVS – Rádio Regina Bratislava: Žurnál Rádia Regina (17:00 hod), Župné voľby, Klub komunálnej politiky, RTVS – Rádio Patria: Kronika 1, 2, Na záver dňa/Napzárta.

Komentár Rady k zákonnej úprave vysielania počas volieb je vysielateľom môžete nájsť na webovej stránke Rady TU

Lucia Jelčová

 

Zdroj: Rada pre vysielanie a retransmisiu

Autor ilustračnej fotokoláže hore: Marián LUHA, masmediálne.info

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne