12.5 C
Bratislava
sobota, 18. mája 2024

O voľné rozhlasové frekvencie má záujem jedenásť uchádzačov

Najčítanejšie

O dvadsať voľných rozhlasových frekvencií na terestriálne vysielanie, ktoré Rada zaradila do jesenného výberového konania, sa uchádza jedenásť záujemcov: INTERSONIC spol. s r.o., C.S.M. group s.r.o., Best FM Media, spol. s r.o., GES Slovakia, s.r.o., RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., RADIO ROCK, s.r.o., RADIO ONE, s.r.o., Rádio LUMEN, spol. s r.o., Marek Petráš, DRV s.r.o. a RÁDIO KISS s.r.o.

Najväčší záujem je o frekvenciu 97,0 MHz Michalovce, na ktorej do augusta 2014 vysiela RÁDIO KISS. Popri aktuálnom vysielateľovi sa o frekvenciu uchádzajú ďalší siedmi záujemcovia: C.S.M. group s.r.o., Best FM Media, spol. s r.o., RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., RADIO ONE, s.r.o., Rádio LUMEN, spol. s r.o., Marek Petráš a DRV s.r.o. Po jednom záujemcovi majú štyri z novokoordinovaných frekvencií (101,1 MHz Bratislava, 106,4 MHz Čadca,  98,7 MHz Martin a 98,7 MHz Žilina). O každú z ostatných šestnásť frekvencií sa uchádza viacero subjektov. Konkrétnu frekvenciu môže Rada prideliť vždy len jednému záujemcovi o vysielanie.

Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie Rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na existujúcu ponuku programových služieb v lokalite, ktorú bude nové vysielanie pokrývať, ako aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme. Prihliada aj na skutočnosť, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu a tiež na zabezpečenie primeranej majetkovej účasti slovenských osôb, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.

Rozhodnutiu o pridelení jednotlivých frekvencií predchádza verejné vypočutie žiadateľov. Bude sa konať v pondelok, 18. novembra 2013 od 10:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, Bratislava).

Lucia Jelčová

 

Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jarného výberového konania:

Lokalita

Frekvencia

Žiadateľ

Verejné vypočutie

[MHz]

BRATISLAVA 4

101,1

INTERSONIC, spol. s r.o. 10:00 hod
ČADCA

106,4

C.S.M. group s.r.o. 10:15 hod
KOTEŠOVÁ

90,4

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 11:00 hod
Best FM Media, spol. s r.o. 10:30 hod
MARTIN

98,7

GES Slovakia, s.r.o. 10:45 hod
PIEŠŤANY

91,6

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 11:00 hod
Best FM Media, spol. s r.o. 10:30 hod
TRENČÍN

98,9

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 11:00 hod
Best FM Media, spol. s r.o. 10:30 hod
ŽARNOVICA

88,1

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 11:00 hod
Best FM Media, spol. s r.o. 10:30 hod
ŽILINA

98,7

GES Slovakia, s.r.o. 10:45 hod

Frekvencie nepridelené vo výberovom konaní Jar 2013

LUČENEC

89,1

C.S.M. group s.r.o. 10:15 hod
GES Slovakia, s.r.o. 10:45 hod
RADIO ROCK, s.r.o. 11:15 hod
Best FM Media, spol. s r.o. 10:30 hod
TREBIŠOV

93,0

C.S.M. group s.r.o. 10:15 hod
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 11:00 hod
RADIO ONE, s.r.o. 11:30 hod
DRV s.r.o. 12:15 hod
Best FM Media, spol. s r.o. 10:30 hod

Frekvencie po vysielateľovi RÁDIO KISS

DOMAŠA

104,2

C.S.M. group s.r.o. 10:15 hod
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 11:00 hod
RADIO ONE, s.r.o. 11:30 hod
DRV s.r.o. 12:15 hod
Best FM Media, spol. s r.o. 10:30 hod
RÁDIO KISS s.r.o. 12:30 hod
KOŠICE

104,5

C.S.M. group s.r.o. 10:15 hod
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 11:00 hod
RADIO ONE, s.r.o. 11:30 hod
DRV s.r.o. 12:15 hod
Best FM Media, spol. s r.o. 10:30 hod
RÁDIO KISS s.r.o. 12:30 hod
LEVOČA

92,6

C.S.M. group s.r.o. 10:15 hod
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 11:00 hod
RADIO ONE, s.r.o. 11:30 hod
Marek Petráš 12:00 hod
DRV s.r.o. 12:15 hod
Best FM Media, spol. s r.o. 10:30 hod
RÁDIO KISS s.r.o. 12:30 hod
MEDZILABORCE

97,8

C.S.M. group s.r.o. 10:15 hod
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 11:00 hod
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 11:45 hod
RADIO ONE, s.r.o. 11:30 hod
DRV s.r.o. 12:15 hod
Best FM Media, spol. s r.o. 10:30 hod
RÁDIO KISS s.r.o. 12:30 hod
MICHALOVCE

97,0

C.S.M. group s.r.o. 10:15 hod
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 11:00 hod
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 11:45 hod
RADIO ONE, s.r.o. 11:30 hod
Marek Petráš 12:00 hod
DRV s.r.o. 12:15 hod
Best FM Media, spol. s r.o. 10:30 hod
RÁDIO KISS s.r.o. 12:30 hod
PREŠOV

104,1

C.S.M. group s.r.o. 10:15 hod
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 11:00 hod
RADIO ONE, s.r.o. 11:30 hod
DRV s.r.o. 12:15 hod
Best FM Media, spol. s r.o. 10:30 hod
RÁDIO KISS s.r.o. 12:30 hod
PREŠOV-STRÁŽ

90,8

C.S.M. group s.r.o. 10:15 hod
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 11:00 hod
RADIO ONE, s.r.o. 11:30 hod
DRV s.r.o. 12:15 hod
Marek Petráš 12:00 hod
Best FM Media, spol. s r.o. 10:30 hod
RÁDIO KISS s.r.o. 12:30 hod
ROŽŇAVA

89,0

C.S.M. group s.r.o. 10:15 hod
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 11:00 hod
DRV s.r.o. 12:15 hod
Best FM Media, spol. s r.o. 10:30 hod
RÁDIO KISS s.r.o. 12:30 hod
SNINA

95,9

C.S.M. group s.r.o. 10:15 hod
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 11:00 hod
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 11:45 hod
DRV s.r.o. 12:15 hod
Best FM Media, spol. s r.o. 10:30 hod
RÁDIO KISS s.r.o. 12:30 hod
STROPKOV

97,8

C.S.M. group s.r.o. 10:15 hod
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 11:00 hod
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 11:45 hod
RADIO ONE, s.r.o. 11:30 hod
DRV s.r.o. 12:15 hod
Best FM Media, spol. s r.o. 10:30 hod
RÁDIO KISS s.r.o. 12:30 hod

Zdroj: Rada pre vysielanie a retransmisiu
Titulková ilustračná grafika: Marián LUHA, masmediálne.info

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne