Rozprávanie príbehov je rozhodujúcou súčasťou tvorby obsahu, ktorý vytvára dlhotrvajúce vzťahy medzi médiom a jeho cieľovým publikom.

Podľa Directive je obsahový marketing taktika, ktorá pozostáva z tvorby a distribúcie vhodného a hodnotného obsahu tak, aby sa dostal k určitej skupine ľudí.

Cieľom je vytvoriť obsah, ktorý povedie potenciálnych zákazníkov ku kúpe. Podľa Hubspot až 47% kupujúcich si pozrie niekoľko častí z publikovaného obsahu ešte predtým, než kontaktuje obchodného zástupcu.

V marketingu je rozprávanie príbehov príležitosťou, pri ktorej môže značka vyniknúť cez rôzne pohľady.

Jedným zo základných prvkov marketingovej koncepcie je zabezpečiť, aby obsah pôsobil na správne publikum. A rozprávanie príbehov je nástrojom ako to docieliť.

Rozprávanie príbehov ako súčasť digitálneho obsahového marketingu v sebe zahŕňa rôzne stratégie.

Do rozprávania je potrebné zapracovať prvok, ktorý upúta publikum. Môže to byť napríklad nejaké dôležité štatistické zistenie alebo možno nejaká hypotetická otázka, ktorá sa vzťahuje k štatistickému zisteniu a smeruje k príbehu, ktorý chceme vyrozprávať.

Rozprávanie je o udržaní záujmu publika a vytvorení záujmu o predmete rozprávania. Obsahový marketing je vystavaný na rovnakom základe.

Každá značka má svoj vlastný príbeh, o tom ako sa zrodila, ako sa dostala tam, kde je, aké má hodnoty. Predstavuje to osobnosť danej značky, jej stelesnenie. Všetko, čo sa rozpráva v obsahu musí vyzdvihovať to, v čo značka verí. Obsahový marketing môže pomôcť vybudovať identitu značky.

Prvým pravidlom rozprávania je poskytnúť čitateľovi toľko informácií o pozadí príbehu, aby ho vtiahli do čítania.

Ak má marketingová správa rezonovať, musí mať dej. Musí pôsobiť na city čitateľa, musí v ňom vzbudzovať pocit, že čítanie ho obohacuje a nie je len o tom, aby si niečo kúpil.

Dôležitým doplnkom rozprávania sú aj vizuálne prvky, ktoré odrážajú to, čo príbeh rozpráva. Text bez obrázkov je nezaujímavý a čitateľ má tendenciu ho nečítať alebo neprečítať celý.

Najmä pri dlhých textoch sú obrázky veľmi dôležité. Vizuálne prvky, ktoré sú súčasťou obsahu musia byť v súlade so značkou a s celou webovou stránkou.

Pri tvorbe digitálneho obsahového marketingu je dôležité používať jazyk a spôsob konverzácie, ktorému cieľové publikom najlepšie rozumie.

Viacero dobrých rád o tom ako vytvoriť hlbšie prepojenie s publikom zverejnil aj portál Cherwell.

Kľúčom je nestratiť hodnovernosť a docieliť, aby sa publikom cítilo pri čítaní textu príjemne.

Ďalším spôsob ako vytvoriť vzťah medzi obsahom a vašim publikom je zapojiť čitateľov do kreativity umenia v podobe obsahu, ktorý nebol publikovaný na iných weboch.

Vytvorenie príbehu je viac ako len slová usporiadané do viet. Obsah musí vytvárať celkový obraz, ktorý presvedčí publikum, že to čo text hovorí, sa oplatí čítať.

Pri tvorbe úspešného obsahového marketingu je potrebná stratégia a dôkladne porozumenie tomu, prečo sa vytvára.

Ak sa k obsahovému marketingu pristupuje správne a zodpovedne, výsledný efekt je účinnejší ako platená reklama vo vyhľadávačoch.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu