12.8 C
Bratislava
sobota, 25. marca 2023

Rozpočtová organizácia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uzavrela zmluvu so súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá útočí na ľudí bez domova. OZ Vagus vyzýva otvoreným listom na okamžitú nápravu (aktualizované)

Najčítanejšie

Rozpočtová organizácia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, EKO – podnik verejnoprospešných služieb uzavrel v októbri 2021 Zmluvu o poskytovaní bezpečnostných služieb so spoločnosťou Danubia Security s.r.o. Podľa zmluvy má bezpečnostná služba zabezpečovať v rôznych lokalitách Nového Mesta verejný poriadok. Správu sme doplnili o stanovisko starostu Rudolfa Kusého a poslanca mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Branislava Filipoviča.

Podľa viacerých nezávislých podnetov má však dochádzať k fyzickým útokom na ľudí bez domova, ktoré sprevádzajú kopance do chrbta, sotenia na zem, vyháňanie z verejných priestranstiev či zabraňovanie vstupu do nich.

Občianske združenie Vagus pomáha ukončovať bezdomovectvo ľudí žijúcich na území Bratislavy a podáva pomocnú ruku tým, ktorí z rôznych dôvodov žijú na ulici, už 10 rokov.

Posledné týždne dostáva podnety od svojich klientov a klientiek, ale aj od občanov a občianok, ktoré sa týkajú brutálneho vystupovania zamestnancov spoločnosti Danubia Security s.r.o.

“Podľa výpovedí rôznych našich klientov a klientiek dochádza na mieste k slovným, no najmä fyzickým útokom. Ľudia bez domova sú vyháňaní z parku na Račianskom mýte kopancami do chrbtov, bývajú sotení na zem. Niektorí mali byť napadnutí zozadu, bez predošlého vyzvania, aby opustili priestor,” opisuje aktuálnu situáciu Alexandra Kárová, riaditeľka združenia Vagus.

“Niektorých klientov mali napadnúť a vyhodiť z parku, aj keď tam len nečinne sedeli, alebo tadiaľ prechádzali. Viacerí ľudia bez domova park začali úplne obchádzať a volia radšej dlhšiu trasu,” doplnila Alexandra Kárová.

Rozviažte zmluvu, problém riešte systematicky

Spomínané podnety nie sú len od ľudí bez domova, ale aj od občanov a občianok. Rovnaká situácia sa má diať aj v okolí Kuchajdy. 20 zamestnankýň a zamestnancov združenia Vagus preto zaslalo otvorený list Danielovi Hulínovi, ktorý ako poverená osoba na výkon funkcie riaditeľa EKO – podniku verejnoprospešných služieb zmluvu podpísal.

V liste žiadajú odstúpenie od zmluvy so spoločnosťou Danubia Security s.r.o. Nakoľko je táto zmluva účinná len 2 mesiace, žiadajú tiež jej nepredĺženie.

Kárová si uvedomuje, že verejné priestranstvo na Račianskom mýte využívajú niektoré skupiny ľudí na užívanie alkoholu a svojim správaním obťažujú okolie. Kroky súkromnej bezpečnostnej služby však považuje za neakceptovateľné.

V otvorenom liste preto OZ Vagus vyzýva na riešenie situácie aj zastupiteľský zbor MČ Nové Mesto na čele so starostom Rudolfom Kusým.

SBS môže dostať za 2 mesiace toľko peňazí, čo dostali mimovládne organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova za 3 roky

OZ Vagus považuje v otázke riešenia bezdomovectva samosprávy za kľúčových partnerov. Dlhodobo však bojuje s nezáujmom väčšiny mestských častí riešiť problémy spoločne a systematicky.

Počas 2 mesiacov, kedy sa má spomínaná SBS služba starať o verejný poriadok na území Nového Mesta, má byť spoločnosti vyplatená odmena za poskytovanie strážnych služieb v maximálnej výške 9600 eur.

Podľa zverejnených zmlúv predstavuje rovnako vysoká suma súčet dotácií, ktoré dostali tri mimovládne organizácie (OZ Vagus, OZ Stopa, Depaul Slovensko, n.o.) pracujúce s ľuďmi bez domova na území Bratislavy od mestskej časti Nové Mesto za posledné 3 roky.

Zastupiteľstvo mestskej časti má pritom o tejto zmluve vedieť. “Opäť sa tak nachádzame v situácii, kedy chce na jednej strane mestská časť riešiť problematiku spojenú s bezdomovectvom, na strane druhej adekvátne nepodporuje profesionálne organizácie pracujúce v tejto oblasti a neprizve ich k riešeniu aktuálnych problémov,” hovorí Kárová. Združenie Vagus v otvorenom liste ponúka návrhy na riešenie.

Stanovisko starostu Nového Mesta Rudolfa Kusého a vicestarostu Nového Mesta Branislava Filipoviča

„Po desiatkach podnetov zo strany miestnych obyvateľov, ktorí upozorňovali na kritickú situáciu v parku na Račianskom mýte schválili poslanci miestneho zastupiteľstva v rozpočte peniaze určené na najatie SBS. Toto riešenie bolo reakciou na situáciu, ktorú nedokázala uspokojivo vyriešiť mestská ani štátna polícia, keďže nemôžeme očakávať ich nepretržitú prítomnosť v parku. Najatie SBS bolo riešením, ktoré sme zachytili v iných samosprávach v Bratislave. Vzhľadom na to, že prichádza zimné obdobie, činnosť SBS končí bez ohľadu na list OZ Vagus. Zároveň je pre nás určitým sklamaním, že si združenie vybralo cestu otvorených listov miesto toho, aby si svoje podozrenia najskôr prešli s EKO podnikom alebo s miestnym úradom. O to viac, že združenie nereagovalo na naše výzvy na spoluprácu v tejto oblasti,“ uviedol pre Bratislavský večerník Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, a doplnil:

„EKO podnik si objednal zabezpečenie ochrany osôb a majetku formou stráženia a obchôdzok, ako aj zabezpečenie verejného poriadku, vykazovanie závadných osôb pod vplyvom alkoholu, omamných látok, agresívnych, poškodzujúcich cudzí majetok. Cieľom je, aby sa zamedzilo opakovanému znečisťovaniu verejného priestranstva a nevhodnému správaniu neprispôsobivých občanov. Nemáme vedomosť o tom, že by pracovníci SBS postupovali inak, ako v súlade so zákonom o súkromných bezpečnostnej službách. Overovali sme situáciu aj na polícii a tá neeviduje žiadne oznámenie, ktoré by korešpondovalo so spomínanými obvineniami“.

„Aj vďaka tomu, že vedľa parku na Račianskom mýte je denné centrum OZ Vagus pre ľudí bez domova, výrazne vzrástol ich počet v tejto lokalite. Park sa stal ich stretávacím miestom. Zároveň po zriadení denného centra vedľa parku výrazne vzrástol počet podnetov upozorňujúcich na porušovanie zákonov a verejného poriadku zo strany ľudí bez domova. Najmä v posledných mesiacoch došlo k zhoršeniu situácie. Polícia túto lokalitu hodnotí ako problémovú z pohľadu množstva priestupkov a trestných činov zo strany ľudí bez domova. Mestská časť preto požiada mestskú políciu aj štátnu políciu, aby v tejto lokalite. Zároveň sme o pomoc požiadali cirkev, ktorá je vlastníkom pozemkov na Račianskom mýte“.

„Polícia v tejto komunite opakovane našla ľudí, ktorí sa vyhýbali nástupu na výkon trestu, prípadne tu musela opakovane zasahovať, pretože títo ľudia boli nebezpeční voči seniorom a matkám s deťmi, ktorí sa v parku snažili tráviť voľný čas. Opakovane sme v parku našli použité injekčné striekačky, prípadne sú návštevníci parku svedkami vykonávania fyziologických potrieb alebo sexuálneho styku na verejnosti“.

„Mestská časť Bratislava-Nové Mesto dlhodobo spolupracuje s viacerými organizáciami a združeniami, ktoré významnou mierou pomáhajú aj pri riešení situácie ľudí bez domova. Napríklad denné centrum Domov sv. Ján z Boha, útulok pre dlhodobo chorých sv. Lujzy de Marillac, či občianske združenie Equita, ale aj ďalšie organizácie ako Egídius, Proti prúdu, Depaul Slovensko, Vagus, Stopa a mnohí dobrovoľníci a darcovia. Ako jedna z mála mestských častí máme na úrade zriadenú pozíciu pracovníčky, ktorá sa venuje ľuďom bez domova priamo v teréne. Výsledkom je napríklad situácia na Zátiší, kde pred piatimi rokmi žilo 104 ľudí bez domova“.

„Pomáhali sme im s aktivačnými prácami, keď pomáhali s upratovaním Nového Mesta, vybavovali sme im občianske preukazy, riešili sme ich zdravie, epidémiu žltačky, aj svrabu, v zime sme im zabezpečili piecky a drevo, aby nespaľovali pneumatiky a odpad a nekontaminovali tak ovzdušie. Viacerých sa podarilo dostať z ulice späť do „normálneho života“. Jedna z najväčších komunít v Bratislave je vďaka tomu minulosťou. Lokalitu po zhruba 20 rokoch tento rok opustili poslední ľudia bez domova“.

„Pred časom naša kolegyňa požiadala pracovníkov OZ Vagus o spoluprácu v rámci projektu zamestnávania ľudí bez domova, ktorý Vagus realizuje raz týždenne, kedy zoberie skupinu ľudí bez domova, ktorí sa snažia postupne získať opätovne pracovné návyky. V rámci toho ich požiadala, aby upratali miesta najviac znečistené ľuďmi bez domova, ktorí tam prespávajú a vykonávajú svoje potreby. Dozvedela sa však, že toto nie je súčasťou ich projektu, aby upratovali znečistenie po iných ľuďoch bez domova. Podľa informácií našej pracovníčky pritom niektorí ľudia bez domova, ktorí znečisťujú park, majú zákaz využívať denné centrum OZ Vagus,“ doplnil Rudolf Kusý.

Na tému reagoval aj vicestarosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Branislav Filipovič, MBA: „Vážení susedia, možno ste postrehli v dnešný deň články o SBS na Račianskom mýte, ak nie dávam do pozornosti aj link dole, ale dovoľujem si dať aj fotodokumentáciu a priblíženie reálneho stavu ako to vlastne je“ a doplnil: 

„Čo sa dialo v parku na Račianskom mýte? Mestská časť, ale aj štátna Polícia, Mestská polícia, poslanci boli viac krát od Vás upozornení, že park okupujú skupiny bezdomovcov. Títo zväčša páni stokrát podgurážení ČUČOM a iným alkoholom sa nejednej matke s dieťaťom, ktorá išla okolo cez park prihovárali krikom, osočovali občanov, obťažovali, mali oplzloúchylné reči“.

„Je veľa podnetov kde obyvatelia, matky, seniori prosia o pomoc mestskú časť, nakoľko sa na tomto mieste necítia bezpečne. Neviem či je v poriadku takáto správa, ale ak verejný priestor prestane plniť úlohu verejného priestoru a stane sa miestom kde pofiderná banda v podnapitom stave útočí, s prepáčením SERIE a obštiava park, spí a nosí do neho bordel“.

„Pýtam sa, je úlohou mestskej časti suplovať mestskú políciu, ktorá zase nestíha plniť svoju poriadkovú povinnosť a nezabezpečuje bezpečie vo verejnom priestore? Viete príbehov o Račianskom mýte ste asi počuli dosť, ale asi nikto z Vás by pustil dieťa aby sa hralo v tomto parku kde hrozí, že sa to malé bude hrať s výkalom“.

„Bolo načase si povedať tak toto je už iný level priatelia a dosť! Aj kolega, aj Ekopodnik viac krát odstraňovali s prepáčením hovná pri lavičkách, ihrisku, kríkoch atď.. Pýtam sa, má takto vypadať naša mestská časť, má sa občan báť v parku asociálov, čo majú silné reči pre alkohol“?

„Za mňa nie a som rád, že Ekopodnik VPS ako príspevková organizácia najala firmu, ktorá zabezpečuje a supluje mestskú políciu čím vracia verejný priestor nám a vašim deťom a bude udržiavať poriadok bez alkoholových skupín čo obsrávajú naše parky,“ uviedol vicestarosta Nového Mesta Branislav Filipovič.

 

Prečítajte si tiež:

Mestská časť Rača problém s bezdomovectvom aktívne rieši aj v spolupráci s Vagusom

(ts, red)

Avatar photo
Redakcia
Redakcia Bratislavského večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne