31.9 C
Bratislava
piatok, 12. júla 2024

Hĺbková zelená obnova základnej školy Alexandra Dubčeka v Karlovej Vsi vstupuje do hlavnej fázy

Najčítanejšie

Nová strecha, zateplená školská budova, k tomu zelené fasády, tieniace žalúzie, solárne a fotovoltaické panely, rekuperácia vzduchu, využitie zrážkovej vody na splachovanie toaliet, ale aj hniezdne búdky pre dážďovníky a komunitné eko-centrum.

To bude výsledkom hĺbkovej obnovy najväčšej karloveskej Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62.

Karlova Ves plánuje školu obnoviť do polovice budúceho roka, s dôrazom na dopady klimatickej zmeny a podporu biodiverzity.

Komplexný projekt rieši obnovu veľkej školskej budovy za účelom výrazného zníženia jej energetickej náročnosti a splnenia aktuálne požadovaných tepelno-technických parametrov obnovovaných verejných budov.

„Obnova je rozdelená na etapy, prvá časť prác sa začala rekonštrukciou strechy školy a časti výmenníkovej stanice, kde vybudujeme miestnosť so samostatným vchodom pre Komunitné centrum pre klímu a biodiverzitu,“ informovala vedúca referátu riadenia projektov Lenka Nemcová.

Aktuálne v škole dokončujú zateplenie strechy. Začalo sa už aj so zatepľovaním obvodových stien, a počas jari tam nainštalujú fotovoltaické a solárne panely, ktoré budú slúžiť ako malý zdroj elektrickej energie.

Solárna energia zníži spotrebu klasickej energie na ohrev teplej vody. Vďaka nej budú dokonca zohrievať aj vodu v susednej školskej plavárni, ktorú rovnako vybudovala Karlova Ves. Zrážkovú vodu zachytia do nádrží a využijú na splachovanie a závlahu školskej zelene.

Na dvoch fasádach vysadia popínavú zeleň, ktorá zlepší klimatické, estetické a biodiverzitné prostredie. Pred budovou školy sú umiestnené dve betónové nádoby, do ktorých vysadia trvalky s lankovým systémom pre popínavú zeleň.

Ďalšiu zeleň umiestnia do vnútorných átrií, odkiaľ budú do tried nasávať čistejší a chladenejší vzduch aj vďaka vybudovanému vodnému prvku. Na okná južnej fasády nainštalujú vonkajšie elektrické žalúzie. V rámci podpory lokálnej biodiverzity umiestnia na fasádu hniezdne búdky pre dážďovníka tmavého, netopiere a belorítky.

„Mimoriadnu pozornosť sme venovali riešeniu vetrania učební, kancelárií, zborovne a telocviční. Vetranie je navrhnuté s pomocou rekuperačných jednotiek energie,“ priblížila detaily obnovy Jolana Kodhajová z referátu riadenia projektov.

Veľkú pozornosť budú venovať záhradnej architektúre, najmä vo vnútorných átriách školy. Tie budú slúžiť ako edukačné priestory pre žiakov či návštevníkov eko-centra.

Súbežne s aktuálnymi prácami budujú aj komunitné centrum pre karloveské školy i lokálnu komunitu, ako priestor na stretávanie sa a vzdelávanie v environmentálnej oblasti, so zameraním na problematiku klimatickej zmeny.

Bude zároveň slúžiť pre verejnosť ako poradenské a vzdelávacie centrum pri uskutočňovaní obnovy obytných a verejných budov a verejných priestorov. Poslúži aj odbornej komunite a samospráve ako priestor pre odborné workshopy a prednášky na zdieľanie vedomostí a skúseností v tejto oblasti.

Náklady na uvedené práce budú čiastočne kryté z finančných zdrojov Nórskych grantov a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR v rámci projektu MITADAPT, z Európskej únie z programu LIFE v rámci projektu DELIVER a z vlastných zdrojov mestskej časti.

vizualizácia átria (zdroj: MČ Karlova Ves)
vizualizácia átria (zdroj: MČ Karlova Ves)

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne