Do zoznamu novomestských pamätihodností pribudnú ďalšie významné stavby

Novomestský poslanec Tomáš Korček presadil spolu s kolegami Liborom Gašpierikom a Petrom Weissom, že budovy obchodného domu Slimák a Novej tržnice budú zaradené medzi pamätihodnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Obidva objekty boli vybudované podľa projektov významného slovenského architekta Ivana Matušíka, ktorý zomrel vo februári tohto roka vo veku 91 rokov. Jeho osobnosť si chcú novomestskí poslanci uctiť aj týmto spôsobom.

Ivan Matušík okrem Novej tržnice a obchodného domu Slimák navrhol v Bratislave napríklad také významné stavby ako obchodný dom Prior či plaváreň Lafranconi. Bol jedným z najlepších slovenských architektov, laureátom Ceny Emila Belluša, dvojnásobným laureátom Ceny Dušana Jurkoviča a nositeľom ocenenia CEZAAR.

Nová tržnica i Slimák nepochybne patria medzi najznámejšie stavby na území našej mestskej časti. „Obchodný dom Slimák na Hálkovej/Kukučínovej ulici chceme vyhlásiť za pamätihodnosť v jeho pôvodnej podobe, na základe projektu Ivana Matušíka z roku 1957 a v rozsahu, ako bol následne postavený medzi rokmi 1960 a 1964. Bohužiaľ, koncom 90-tych rokov absolvoval Slimák viaceré necitlivé úpravy a dostavby, ktoré veľmi znehodnotili jeho pôvodnú architektonickú kvalitu. Za pamätihodnosť preto chceme označiť iba jeho podobu pred týmito nevhodnými zásahmi,“ uviedol Tomáš Korček.

„Nová tržnica na Trnavskom mýte je už vedená v zozname pamätihodností hlavného mesta, ale chceme zároveň dosiahnuť, aby patrila aj medzi pamätihodnosti našej mestskej časti,“ doplnil Libor Gašpierik, ktorý je predsedom novomestskej Komisie pre tržnicu. Projekt Novej tržnice vznikal medzi rokmi 1975 – 1977, stavali ju v rokoch 1978 až 1983.

Ivan Matušík bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov modernej povojnovej architektúry na Slovensku. Práve Obchodný dom Slimák bol prvým dielom, pre ktoré sa stal známym – keď totiž dokončil tento projekt, mal len 27 rokov.

Nevenoval sa však len projektovaniu obchodov, pracoval tiež na hoteloch, plavárňach
či mestských centrách. Jeho prvým projektom bola krytá plaváreň Lafranconi v Bratislave, ktorú postavili v roku 1961. Medzi jeho najznámejšie bratislavské stavby nepochybne patria aj hotel Kyjev (1973) a už spomínaný obchodný dom Prior (1968) na Kamennom námestí.

PÔVODNÁ PODOBA OD SLIMÁK:
Polouzavretá stavba so 16 obchodnými prevádzkami. V jej centre bolo átrium s fontánou, ktorá bola inšpirovaná prírodou a japonskou záhradou. V nej boli umiestnené tri artefakty – vodná hladina, skala a smútočná vŕba. Až po parter bola dookola vyložená vejárovitou dlažbou z andezitových kociek (zdroj foto: Historický ústav SAV/register-architektury.sk)