8.2 C
Bratislava
piatok, 19. apríla 2024

Staré Mesto podalo trestné oznámenie, zeleň na Kollárovom námestí bola bez oprávnenia fyzicky odstránená

Najčítanejšie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v stredu 28. februára podala na Okresnú prokuratúru oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu. Podanie sa týka parku na Kollárovom námestí, konkrétne stromov a kríkov, z ktorých boli dnes viaceré neoprávnene fyzicky odstránené. O ďalšej nepovolenej manipulácii so zeleňou sa mestská časť dozvedela na základe podnetu občana, na miesto vyslala pracovníka, ktorý situáciu zdokumentoval.

Starosta Starého, Mesta Matej Vagač, tvrdí, že ide o bezprecedentnú situáciu: “Dnes sme zistili, že niekto svojvoľne a bez povolenia správcu zelene, ktorým je Staré Mesto, odstránil množstvo vzrastlých kríkov a stromov z Kollárovho námestia.”

Podľa starostu, bola mestská časť, ako aj jej orgán ochrany prírody, obídená, stromy a kríky vykopávali bagre. Kde sa v súčasnosti odstránená zeleň nachádza, mestskej časti nie je známe. Stromy sú pritom označené štítkami Starého Mesta, ktoré sa o ne staralo, evidované sú aj na Mape zelene, ktorú mestská časť od roku 2022 transparentne vedie.

Pri akomkoľvek nakladaní so stromami, vrátane presádzania, musí mať vykonávateľ povolenie správcu zelene aj odborného orgánu ochrany prírody a krajiny. “Aj stromy, ktoré chcete presadiť, musia prejsť štandardným a transparentným výrubovým konaním. Vtedy orgán ochrany prírody určí, čo sa môže s ktorými stromami stať, aká je ich hodnota, následná starostlivosť, do výrubového konania sa môžu zapojiť iní účastníci a podobne. V tomto prípade vykonávateľ žiadne také povolenie nemá,” zdôrazňuje starosta.

Mestská časť na nutnosť súhlasu správcu zelene s jej nakladaním upozornila aj stavebníka Parking house a.s., stalo sa tak ešte začiatkom februára. Napriek tomu sa pred dvoma týždňami začali na stromoch a kríkoch realizovať údajne bezpečnostné orezy, ku ktorým sa spoločnosť prihlásila. “6. februára si spoločnosť prebrala list, kde sme ich jasne upozorňovali na to, že správcom zelene na Kollárovom námestí je MČ Bratislava-Staré Mesto a memorandum, ktoré kedysi podpísali s mestom, ich nijako neoprávňuje na nakladanie s našimi stromami. Vedeli o tom a napriek tomu spravili takéto drastické zásahy,” hovorí starosta Matej Vagač. Na miesto volal dva dni po sebe políciu.

Krátko po dramatických orezoch prišlo na rad odstraňovanie kríkov a stromov. Na základe oprávnených obáv z ničenia, poškodenia zelene a odcudzenia majetku zvereného Starému Mestu mestská časť podnikla niekoľko právnych krokov. Starosta mimo iné zažiadal aj o neodkladné opatrenie, pri ktorom majú súdy 30 dní na vyjadrenie. Kollárovo námestie sa teda stáva hrou o čas: “Ako štatutár mestskej časti robím všetky kroky preto, aby som chránil majetok obyvateľov Starého Mesta. Podali sme podnet na Okresný úrad, podnet na preventívne a nápravné opatrenie a po zisteniach z dnešného dňa aj podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia a trestné oznámenie,” uviedol Matej Vagač.

Na výrub či presadenie zelene musí mať vykonávateľ, nech je to ktokoľvek, súhlas dotknutých orgánov. Parking house a.s. sa v minulosti pokúšala získať výrubové povolenie na stromy na Kollárovom námestí trikrát.

Ani raz neuspela, jedno z konaní zamietol až Najvyšší súd. Zeleň a stromy nachádzajúce sa v parku na Kollárovom námestí patria do správy Starého Mesta od roku 1991, k zvereniu prišlo zverovacím protokolom.

Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu dnes mestská časť doložila aj príslušníkom policajného zboru, ktorí na mieste so starostom zdokumentovali vecný stav. Trestný čin mestská časť deteguje v ohrození a poškodení životného prostredia, v porušovaní ochrany stromov a krov a nakoniec aj v poškodzovaní cudzej veci. “Rútime sa do klimatickej krízy, mesto sa čoraz viac prehrieva, snažíme sa vytvárať zelené plochy, kde sa dá a niekto si len tak príde a odstráni zeleň z parku – v absolútnom centre mesta? To je absurdné, budeme sa brániť,” uzatvára starosta Matej Vagač.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne