6.9 C
Bratislava
sobota, 20. apríla 2024

Stanovisko generálneho riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja k pozvaniu zúčastniť sa zasadnutia 8. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá

Najčítanejšie

Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj dnes poobede odmietol pozvanie zúčastniť sa zasadnutia 8. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá („mediálny výbor“) s jediným bodom programu „Vysvetlenie generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska Ľuboša Machaja k okolnostiam jeho osobného bankrotu“. Svoje rozhodnutie oznámil doručením oficiálneho listu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.

Svoje rozhodnutie odôvodnil nasledujúcimi argumentami:

Okolnosti oddlženia podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii GR RTVS opakovane verejne vysvetlil. Za podstatné považuje najmä to, že v rámci kandidatúry na funkciu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska („generálny riaditeľ RTVS“) mediálnemu výboru predložil všetky požadované dokumenty.

Tieto dokumenty boli predmetom podrobného posúdenia zo strany Národnej rady Slovenskej republiky („NR SR“) a jej orgánov, naďalej sa nachádzajú v dispozícii NR SR a na ich obsahu sa nič nezmenilo. Všetky informácie, ktoré bol Ľuboš Machaj v zákonnom rozsahu povinný poskytnúť, poskytol úplne a pravdivo.

Situácia, ktorá vyústila do jeho oddlženia v súlade so zákonom o konkurze, súvisela s jeho úsilím o zachovanie plurality médií. V zmysle zákonov Slovenskej republiky je jediným vecne príslušným orgánom na riešenie takejto situácie súd, ktorý v danej veci vyniesol právoplatné rozhodnutie. Otázky, ktoré sa týkajú oddlženia Ľuboša Machaja, teda v zákonnom rozsahu a zákonným spôsobom smie riešiť a aj riešil práve príslušný súd.

Právomocou posudzovať vybrané okolnosti týkajúce sa osobnej sféry generálneho riaditeľa RTVS disponuje mediálny výbor len vo vzťahu ku kandidátom na túto funkciu, a to výlučne v priebehu voľby generálneho riaditeľa RTVS.

Majetkové pomery generálneho riaditeľa RTVS počas jeho funkčného obdobia sú predmetom posudzovania zo strany Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, a to v ústavným zákonom predpísanom rozsahu a ústavným zákonom predpísaným postupom. Povinnosti voči výboru pre nezlučiteľnosť si Ľuboš Machaj vždy dôsledne plnil.

Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle § 53 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku NR SR majú povinnosť zúčastniť sa zasadnutia výboru v prípade, ak sú naň pozvaní, výlučne „členovia vlády, vedúci iných orgánov štátnej správy a generálny prokurátor“ a že vo vzťahu k iným osobám zákon takúto povinnosť neustanovuje, a tiež vzhľadom na skutočnosť, že predmetom rokovania majú byť v zmysle navrhovaného programu otázky, ktorých posudzovanie v žiadnom rozsahu a za žiadnych podmienok (s výnimkou voľby generálneho riaditeľa RTVS) nie je súčasťou vecnej pôsobnosti mediálneho výboru, ale spadá do výlučnej pôsobnosti iných orgánov, ktoré už túto pôsobnosť vykonali, sa GR RTVS jeho zasadnutia nezúčastní.

(ts)

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne