21.8 C
Bratislava
piatok, 24. mája 2024

Ako napreduje výstavba električkovej trate v Petržalke

Najčítanejšie

Račiansky poslanec Michal Feik uviedol: „Na stavbe predĺženia električkovej trate do Petržalky naďalej prebieha kladenie a betonáž koľajníc, výstavba priecestí, nových ciest, cyklochodníkov aj ostatných objektov.

Začala sa výstavba integrovanej prestupnej zastávky na Farského. Prebiehajú prípravné práce na presypávanie Chorvátskeho ramena, ktoré súvisí s výstavbou premostenia Kutlíkova. Na združenom moste bol vybetónovaný už druhý z dilatačných celkov. Úsek medzi Jungmanovou a Romanovou začína aktuálne postupovať do fázy betonáže koľajníc.

Na cyklochodníku v úseku medzi Bosákovou a Rusovskou bola ukončená príprava územia, skrývka ornice, odstránenie pôvodných betónových konštrukcií chodníkov a bude sa pokračovať so zemnými prácami, pokládkou obrubníkov a konštrukčných vrstiev cyklochodníka.

V plnom prúde je prvá fáza výstavby električkového priecestia a novej križovatky na Romanovej ulici, kde aktuálne prebieha výmena podložia.

Práce na násype od Romanovej na nový most pri Farskom kostole Sv. rodiny sa pohli vpred. Najbližšie dni by malo prebiehať predpínanie konštrukcie mosta. Od mosta po Topoľčiansku prebieha budovanie základovej platne električky.

V úseku Topoľčianska až Šintavská sú už kompletne osadené koľajnice. V najbližších týždňoch bude presunutá protitanková stena na Janátorvej ceste pri Veľkom Draždiaku.

Práce prebiehajú na priecestiach Lietavská a Betliarska, na semaforoch, verejnom osvetlení a chodníkoch. Po zabetónovaní priecestia sa uskutoční pokládka poslednej asfaltovej vrstvy. Od Lietavskej po Betliarsku prebieha budovanie cesty, obrubníkov, zastávok autobusov. Čo sa týka električkového koridoru, tak koľajnice sú uložené takmer v celej dĺžke medzi priecestím Lietavská – Jantárová ceste a Jantárová cesta – Betliarska. Osadené sú všetky semafory.

Začala napredovať stavba v úseku Lúčanka až Janíkov Dvor. Od Lúčanky sa buduje podložie, prebieha posledná veľká preložka inžinierskych sietí. Z dôvodu výstavby električkového priecestia na stavbe električky do Petržalky je od 8. apríla uzatvorený úsek cestnej komunikácie, ktorá spája Jasovskú a Jantárovú cestu. Práce budú trvať do 31. júla 2024.

Pokračuje aj odstraňovanie pozostatkov starého depa pod mostom Panónska ako aj príprava plošín pre zloženie lávky, rámp a schodísk z nadjazdu Panónska cesta a úprava cestného mosta na Panónskej ceste.

V úseku Janíkov Dvor až na samotný koniec trate sa buduje podložie električky, v mieste budúcej konečnej zastávky prebieha posledná asanácia starých častí a budovanie podložia. V najbližšom čase sa začne s vŕtaním pilót pre budúce schodiská k budúcej autobusovej zastávke na Panónskej ceste priamo nad konečnou električiek.

V úseku od Panónskej cesty po konemiec trate je vidieť veľký posun. Bolo spravené odvodnenie trate, zakladanie koridoru električky vrátane stĺpov trakčného vredenia.
Prebiehajú fasádne práce na oboch meniarňach aj sociálnom zariadení pre vodičov.
Hala dennej údržby je už takmer celá zatvorená, chýba časť strechy a výplňové otvory na fasáde. Začína sa s budovaním odvodnenia obratiska,“ uviedol Michal Feik.

(fb)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne