31 C
Bratislava
streda, 19. júna 2024

Rekonštrukcia ZŠ Odborárska sa blíži do finále

Najčítanejšie

Klub Nového Mesta informuje: „Rozšírenie kapacít tried na ZŠ Odborárska sa pomaly blíži ku koncu. Škola dostáva krásne nové priestory, hodné vyučovania v 21. storočí. Samotná stavba bola úspešne dokončená minulý rok a momentálne prebieha proces kolaudácie. A nielen rodičia ale i deti už čakajú kedy sa prestrihne symbolická lepiaca páska.

Koncept SMART školy zahŕňa nielen environmentálne a ekonomické faktory, ale aj sociálne a etické aspekty, aby sme podporili celkový rozvoj našich žiakov a žiačok.

Vďaka bezbariérovému prístupu a prispôsobeným sociálnym zariadeniam budeme schopní poskytnúť kvalitné vzdelanie aj deťom so zdravotným znevýhodnením.

Cieľom projektu je prístavba existujúcej budovy, vďaka ktorej pribudnú 2 odborné učebne a 6 kmeňových tried, čo zvýši kapacitu školy o 168 žiakov. Predmetom projektu bolo aj zníženie energetickej náročnosti budovy, s využitím obnoviteľných zdrojov energie.

Súčasťou projektu je aj protihluková stena, ktorá oddelí školský areál od rušivého hluku dopravy a zabezpečí žiakom i pedagógom pokojné prostredie,“ uviedol Klub Nového Mesta.

(fb)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne