28.5 C
Bratislava
utorok, 25. júna 2024

Výstavba bytov sa v prvom štvrťroku 2024 vyvíjala podľa očakávania

Najčítanejšie

Makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš uviedol: „Výstavba bytov sa v prvom štvrťroku 2024 vyvíjala podľa očakávania, keď vidíme pokračujúce ochladenie, ktoré sa prejavuje v celkovom spomalení trhu s bývaním na poli novej aj dokončenej výstavby.

Hoci medziročne bolo opäť skolaudovaných menej bytov (-10 %), lepšiu predstavu poskytuje dlhodobý priemer, kde vidno, že na trhu pribudlo viac bytov ako pred pandémiou. V porovnaní s predpandemickým obdobím už však došlo k poklesu v ukazovateli začatej výstavby.

Pokles v novej výstavbe zohľadňuje zmenené trhové podmienky, ktoré už niekoľko štvrťrokov charakterizuje slabnúci dopyt na strane spotrebiteľov a zvýšené náklady na strane stavebného sektora.

Možno očakávať, že podobný vývoj uvidíme aj v nasledujúcich niekoľkých kvartáloch. Na realitný trh budú postupne prichádzať byty, ktoré sa začali stavať v ostatných rokoch, keď sme videli silný dopyt po bývaní ako takom.

Výstavba bola v predchádzajúcom období ťahaná dopytom, ktorý pramenil v dostupnejších úveroch na bývanie, rastom reálnej mzdy, resp. celkovým pozitívnym vývojom makroekonomických fundamentov. Pandémia ekonomický rast pochopiteľne následne pribrzdila.

Následné náročné makroekonomické prostredie a zvýšené ceny materiálov v kombinácií s vyššou cenou práce a zvýšenými cenami úverov na bývanie začali ďalšiu výstavbu nových bytov brzdiť. Ochladenie trhu s predajom nehnuteľností zároveň znížilo cenu nových bytov, čo znamená, že developeri boli motivovaní vyčkávať na priaznivejšie prostredie, nakoľko im v takýchto podmienkach klesala profitabilita.

Kvôli dlhým povoľovacím procesom možno očakávať, že rozbeh novej výstavby bude iba postupný a ochladenie trhu s novou výstavnou potrvá ešte nejaký čas. Na druhej strane, viac ako 79 tisíc rozostavaných bytov predstavuje do najbližšieho obdobia naďalej slušný potenciál, ktorý bude ešte nejaký čas v dostatočnej miere uspokojovať dopyt po novom bývaní.

Vidíme tiež, že reálne mzdy sa vrátili k rastu, čo v kombinácií s očakávaným poklesom úrokových sadzieb, kvôli dohľadnému uvoľneniu sadzieb zo strany ECB, zlepší celkové prostredie a dopyt sa prirodzene zvýši a trh postupne nájde nové equilibrium v objeme novej výstavby aj v cenách.

Obnovený dopyt pochopiteľne prebudí aj záujme o novú výstavbu. Podobne ako pri cenách nehnuteľností, aj pri novej výstave vysoko pravdepodobne uvidíme naďalej rozdielny vývoj v jednotlivých regiónoch. Lokálne sa na trhu môžu vyskytnúť nadpriemerné rasty, ktoré budú súvisieť s lokálne rastúcim dopytu po bývaní a to napríklad v súvislosti s väčším priemyselným projektmi či investíciami. Možno napríklad očakávať, že nová automobilka v Košiciach ovplyvní aj trh s bývaním a výstavnou v tomto regióne v najbližšom období,“ uviedol Marián Kočiš.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne