9.4 C
Bratislava
piatok, 12. apríla 2024

Galéria mesta Bratislavy: Výstava Martina Činovského Známková tvorba

Najčítanejšie

gmb-znamky-_banner_na_titulku

Milí priatelia,
pozývame Vás na  výstavu Martina Činovského Známková tvorba do Galérie aktualít Pálffyho  paláca na Panskej ulici 19 v Bratislave. Výstava sa koná pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča. Výstava potrvá do  28. 4. 2013

Kurátor: M. Vančo

 

Tešíme sa na Vás

GMB

GMB-zmensena foto-POZVANKA_A5-E-mail

Martin Činovský sa narodil 8. marca 1953 v Levoči. V rokoch 1971 – 1977 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v oddelení knižnej tvorby u profesora Albína Brunovského. Piaty ročník štúdia absolvoval na École Nationale des Arts Décoratifs v Paríži v oddelení grafiky u profesorov Fioriniho a Le Heudea (1976). Po ukončení štúdia si výtvarnú grafickú špecializáciu rozšíril internou umeleckou ašpirantúrou v odbore rytectva poštových cenín na VŠVU pod vedením Josefa Herčíka a Albína Brunovského (1979 – 1984). V roku 1982 absolvoval odbornú stáž v štátnej tlačiarni poštových známok v Périgueux vo Francúzsku.

Po skončení štúdia začal pôsobiť najprv ako externý pedagóg v odbore ryteckých techník, od roku 1990 viedol Oddelenie tvorby cenín a rytectva na Katedre grafiky VŠVU a od roku 2006 vyučuje na Pedagogickej fakulte UK.

Martin Činovský samostatne vystavoval v Bratislave, Homburgu, Prahe, Sappore, Auvers-sur-Oise, Mojmírovciach, Kežmarku, Viedni, Trnave, Pezinku, Starom Smokovci, Modre, Londýne, Banskej Bystrici, Dillí, Báčskom Petrovci, Spišskej Novej Vsi, Žďári nad Sázavou, Moskve, Budapešti, Banskej Štiavnici, Skalici, Nitre, Starej Ľubovni… Zúčastnil sa vyše päťdesiatich kolektívnych a medzinárodných výstav.

Získal viaceré čestné uznania za grafiku, medaily na Medzinárodnom bienále malých grafických foriem v Lodži a na Bienále exlibrisu v Malborku v Poľsku. V roku 1985 získal cenu Slovenského výtvarného fondu. Z množstva ocenení za realizáciu poštových známok spomenieme len tie najdôležitejšie. Rytecky sa podieľal na známke roka 1988 a za realizácie poštových známok dostal odvtedy trinásťkrát Cenu ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií. V roku 1999 získal 3. miesto v súťaži o Najkrajšiu známku sveta Grand Prix de l´Exposition WIPA vo Viedni za známku Ľudovít Štúr spolu s autorom výtvarného návrhu Jozefom Balážom. V roku 2004 mu bol udelený francúzsky rad Rytiera umenia a literatúry. V roku 2010 získal za známku 400. výročie konania Žilinskej synody Cenu ministra za najlepšiu rytinu (výtvarný návrh Dušan Kállay), cenu Krištáľová známka generálnej riaditeľky SP a.s., v roku 2011 za tú istú známku 1. cenu v súťaži o Najkrajšiu rytú známku Európskej únie, Grand Prix de l´Art Philatélique, Brusel, a v roku 2012  taktiež za známku 400. výročie konania Žilinskej synody získal 3. miesto Grand Prix de l´Exposition WIPA, Najkrajšia známka sveta, Viedeň. V roku 2012 mu bol udelený Zlatý odznak Zväzu slovenských filatelistov.  

Od roku 1986, kedy rytecky realizoval svoju prvú poštovú známku, a od roku 1993, kedy vytvoril prvú známku Slovenskej republiky, sa známky zrealizované Martinom Činovským objavujú vo verejných filatelistických anketách na prvých miestach. Za 20 rokov existencie slovenskej poštovej známky sa ako autor výtvarných návrhov a rytec podieľal na množstve emisií, ako vysokoškolský pedagóg na VŠVU sa zaslúžil o prípravu niekoľkých výtvarníkov na zvládnutie náročnej techniky oceľorytiny a ako prvý slovenský rytec položil tak pevné základy slovenskej známkovej tvorby. Založil aj tlačiareň špecializovanú na oceľotlač z plochých dosiek.

V súčasnosti pôsobí na Pedagogickej fakulte UK a zároveň sa venuje hlavne tvorbe poštových známok a bankových cenín. Okrem intenzívnej práce v oblasti známkovej tvorby sa venuje aj voľnej a užitej grafike, knižnej ilustrácii, maľbe, komponuje hudbu aj hudbu k filmom. Žije a tvorí v Bratislave.

www.martincinovsky.sk

 

Galéria mesta Bratislavy/ Bratislava City Gallery
Mirbachov palác/ Mirbach Palace
Františkánske nám. 11
815 35  Bratislava, SR
t.: +421 2 5443 1556 – 8
e-mail: pr@gmb.sk

www.gmb.bratislava.sk
otvorené denne okrem pondelka 11h – 18h/
daily except Mondays 11 a.m. – 6 p.m.

Sledujte nás aj na facebooku http://www.facebook.com/Galeria.Mesta.Bratislavy

 

VÝSTAVY:

Mirbachov palác GMB:
Stála expozícia / Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Umelecké poklady Secesia, manažér výstavy Jan Kukal, 8. 3. – 2. 6. 2013


Pálffyho palác GMB:
Stála expozícia / Gotická tabuľová maľba a plastika,
Stála expozícia / Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 1800 – 1918
Stála expozícia / Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia
Stála expozícia / Keltská mincovňa v Bratislave, v spolupráci s MÚOP

Ján Vasilko: KEometria (výberovky 2003 – 2013), kurátor Vladimír Beskid, 21. 2. – 7. 4. 2013

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne