9.2 C
Bratislava
piatok, 23. februára 2024

Internetová reklama na Slovensku s medziročným nárastom 43%

Najčítanejšie

iab_slovakia_interact barcelona-mini_banner

foto 1(Bratislava, 17.4.2013) – Investície do internetovej reklamy aj v čase celkových
poklesov reklamných rozpočtov naďalej výrazne rastú. Na Slovenskom trhu v roku 2012 medziročný nárast investícií predstavoval viac ako 43%. V absolútnych číslach dosiahol internetový reklamný trh na Slovensku podľa monitoringu IAB Slovakia hodnotu 64,6 milióna EUR, čím prekročil aj najoptimistickejšie méty.
V rámci mediálneho mixu tvorí internet 22% investícií pri odhadovaných investíciách do reklamy 300 mil EUR.

foto 2O nárast internetovej reklamy v roku 2012 sa postarali hlavne banerová reklama a search.
V absolútnych číslach
zaznamenala nárast bannerová reklama až na 26,7 mil EUR a naďalej predstavuje hlavný typ internetovej reklamy (podiel 41%).

 

 

foto 3
Monitoring mediálnych investícií na slovenskom internetovom trhu obsahuje aj odhad mediálnych investícií, ktoré smerovali do globálnych služieb.
Tieto spoločnosti sa zameriavajú v prevažnej miere na reklamné formáty kategórie Search.
Do mobilnej reklamy na Slovensku v roku 2012 smerovalo viac ako 1% celkových investícií pričom IAB očakáva v roku 2013 ďalší nárast investícií v tomto segmente.

 

 

 

 

 

foto 4
Podľa odvetví, ktoré investovali do internetovej
reklamy, Telekomunikácie
znova potvrdili, že v druhom polroku 2012 prvenstvo patrí im. Na
druhom mieste bez
prekvapení kategória
financie 18%. Tretie
miesto patrí Motorizmu,
premanentne rastúcemu
odvetviu so 16%.

 

 

 

 

 

 

Mia Čopíková
výkonná riaditeľka

IAB Slovakia (predtým Asociácia internetových médií) funguje od mája 2005 ako združenie subjektov
pôsobiacich na slovenskom internetovom trhu, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť informovanosť
o internete a možnostiach jeho využitia ako reklamného média. V súčasnosti má IAB Slovakia 40
členov. Objemy za štvrtý kvartál roka 2011 nahlásilo 22 relevantných členov. Údaje pozostávajú z
media-net hodnoty reklamy a mediálnych partnerstiev na členských serveroch IAB Slovakia a
kvalifikovaného odhadu IAB Slovakia tržieb slovenských a medzinárodných nečlenských serverov.

www.iabslovakia.sk

Ďalšie články

Aktuálne