-0.4 C
Bratislava
nedeľa, 10. decembra 2023

W… waa, wap, wasp…

Najčítanejšie

iab_slovakia_mini_banner

WAA – Wireless Advertising Association (Asociácia pre bezdrôtovú reklamu)
Obchodná asociácia propagujúca bezdrôtovú reklamu. Jej členovia sú výrobcovia prenosných
zariadení, výrobcovia softvéru, prepravcovia a operátori, maloobchodníci a inzerenti. Pozri
www.waaglobal.org

WAN Wide Area Network
Skupina navzájom prepojených počítačov vytvárajúcich sieť, pričom nenachádzajú na jednom
fyzickom mieste.

WAP Wireless Application Protocol
Špecifikácia pre súbor komunikačných protokolov určená na štandardizáciu spôsobu použitia
bezdrôtových zariadení v súvislosti s využitím internetu, ako sú napr. mobilné telefóny, PDA a iné.

WAP device
Akékoľvek zariadenie (mobilný telefón, PDA alebo simulátor), ktoré umožňuje prístup k bezdrôtovému
obsahu.

WAP phones
Mobilné telefóny využívajúce bezdrôtové protokolové aplikačné technológie na umožnenie prístupu na
internet. Display na Wap telefóne sa môže využiť na zobrazenie reklamy.

WASP Wireless Applications Service Provider
Organizácia, ktorá poskytuje obsah a aplikácie pre bezdrôtové zariadenia.

Web beacon (Webový maják)
Programový riadok, ktorý sa používa webovou stránkou alebo treťou stranou na zaznamenávania
aktivity užívateľov, ako sú napr. registrácia či konverzia. Webový maják je často neviditeľný, pretože
jeho veľkosť je 1*1 pixel a je bezfarebný. Je tiež známy pod pojmom web bug, nulový GIF, neviditeľný
GIF či tracker GIF.

Web site (Webová stránka)
Virtuálna lokalita/doména určitej spoločnosti alebo osoby využívajúcej svetovú internetovú sieť.

Web bug
Pozri Web beacon.

Webcasting
Doručenie audio a/alebo video záznamu prípadne animácie cez internet v reálnom čase.

Slovník internetovej reklamy zostavila  IAB Slovakia.

Ďalšie články

Aktuálne