14.5 C
Bratislava
streda, 22. mája 2024

Z… zapping, zipping, zone-delivered price…

Najčítanejšie

 

zapping obchádzanie sledovania televíznych reklám a nudných pasáží vo vysielaní prepínaním vysielacích kanálov (diaľkovým ovládaním)
zipping obchádzanie sledovania televíznych reklám a nudných pasáží v zázname programu/relácie zrýchleným prevíjaním a preskakovaním
zinc etching zinkografia; leptanie do zinku
zip code poštové smerové číslo (PSČ), opatriť poštovým smerovým číslom
zip code analysis analýza cieľových skupín podľa miesta (štátu) bydliska
zone pricing územná, (viac)zónová cenotvorba – zemepisná stratégia tvorby cien, pri ktorej podnik stanoví jednu alebo viacej zón a všetci zákazníci vnútri danej zóny alebo zemepisného územia platia rovnakú koncovú cenu; čím je zóna vzdialenejšia od výroby, tým je cena vyššia; platia rozličné ceny pre každú zónu v závislosti od dopytu, konkurencie a vzdialenosti; multiple-zone pricing; zone-delivered price
zone-delivered price územná, (viac)zónová cenotvorba – zemepisná stratégia tvorby cien, pri ktorej podnik stanoví jednu alebo viacej zón a všetci zákazníci vnútri danej zóny alebo zemepisného územia platia rovnakú koncovú cenu; čím je zóna vzdialenjšia, tým je cena vyššia; platia rozličné ceny pre každú zónu v závislosti od dopytu, konkurencie a vzdialenosti; multiple-zone pricing; zone pricing

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne