8.8 C
Bratislava
sobota, 2. marca 2024

D…dsl, demographics, digital signatures…

Najčítanejšie

Daughter window (Dcérske okno)
Reklamný formát, ktorý sa zobrazuje v oddelenom okne ako jeho súčasne sa zobrazujúci pridružený
banner. V praxi to znamená, že obsah a banner sa zobrazia ako prvé, a následne potom sa zobrazí
dcérsky formát.

Demographics (Demografia)
Bežná charakteristika populácie alebo užívateľov slúžiaca na ich segmentáciu, ako sú napr. vek,
pohlavie, príjem, atď.

Digital signatures (Digitálne podpisy)
Podpisy,ktoré sa používajú v elektronickej komunikácii. Určujú identitu, a tak potvrdzujú právoplatnosť
a autentickosť akéhokoľvek dokumentu, ktorý obsahuje digitálny podpis – vytvárajúc tak pečať odolnú
proti neoprávnenej manipulácii.

Digital video server (Digitálny video server)
Robustný centrálny počítač, ktorý získáva príkazy od televíznych divákov prostredníctvom video-ondemand
aplikácií. Akonáhle počítač obdrží požiadavku, pošle okamžite špecifický digitálny video
záznam k divákovi, ktorý túto požiadavku zadal.

Display
Úspešné stiahnutie súboru z internetu, ktoré umožní užívateľovi jeho zhliadnutie.
DHTML – Dynamic Hypertext Markup Language (Dynamický hypertextový značkový jazyk)
Rozsiahla sada HTML príkazov, ktoré využívajú web dizajnéri na vytvorenie vačšej miery animácie
alebo interaktivity ako je bežný HTML dokument.

Domain name (Názov domény)
Jedinečný názov identifikujúci internetovú stránku. Každá doména obsahuje jednu doménu najvyššej
úrovne a jednu alebo viac domén nižšej úrovne. Domény najvyššej úrovne (Top Level Domain) sú buď
druhové alebo geografické. Druhové domény najvyššej úrovne obsahujú koncovku .com (komerčné),
.net (network), .edu (edukačné), .org (nekomerčné organizácie), .gov (vládne), .mil (vojenské), .biz
(biznis), .info (informačné), .name (osobné), .pro (profesionálne), .aero (letecká preprava a osobné
letectvo), .coop (napr. odborové organizácie) a .museum (múzeá). Geografické domény určujú krajinu
pôvodu, ako napr. .pl (Poľsko), .fr (Francúzsko), .uk (Veľká Británia), atď.

DPO District Point of Origin (Odlišný bod pôvodu)
Unikátna adresa, z ktorej sa prehliadač pripojí na webovú stránku na internete.

Drill down
Stav, keď užívateľ navštevuje čoraz viac podstránok jednej webovej adresy, pričom sa vnára hlbšie do
obsahu danej stránky.

DSL – Digital subscriber line (Digitálna účastnícka linka)
Vysokorýchlostný digitálny okruh vyhradený z určitého miesta do telekomunikačnej spoločnosti, ktorý
používa klasické medené telefónne vedenie. DSL poskytuje oddelený kanál pre hlasové služby a fax,
čo v praxi znamená, že telefónne hovory a faxy môžu byť prijímané v rovnaký moment, keď
vysokorýchlostné dáta prechádzajú vedením. DSL je všeobecný pojem, ktorý zahŕňa niekoľko
variantov: ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) v rozsahu do 1,5 Mbps, HDSL (High-bit-rate
Digital Subscriber Line ) 1,5 Mbps, SDSL(Single-line Digital Subscriber Line)1,5 Mbps, VDSL (Very
high-data-rate Digital Subscriber Line) v rozsahu do 2,3 Mbps a nakoniec RDSL (Rate Adaptive Digital
Subscriber Line), variabilná rýchlosť.

DVR – Digital Video Recorder (Digitálny videorekordér)
Vysoko kapacitný pevný disk vložený do káblového prijímača, schopný nahrávať programy z televízie.
Tieto DVR rekordéry sú obsluhované nahrávacím softvérom, ktorý umožňuje divákovi snímok prerušiť,
zastaviť, pretáčať a obsluhovať rekordér pomocou mnohých funkcií a aplikácií.

Dynamic ad placement (Dynamické umiestnenie reklamého formátu)
Proces, pomocou ktorého je vyžiadaný reklamný formát umiestnený na stránku. Tento spôsob
umiestnenia umožňuje vykonávať rôzne úpravy reklamného formátu takto umiestneného, a to
prostredníctvom akýchkoľvek dát prístupných k programu umiestnenia. Jednoducho povedané, takéto
dynamické umiestnenie umožňuje viacerým reklamným formátom rotáciu vo viacerých priestoroch.
V sofistikovanejších príkladoch by mohlo byť umiestnenie reklamného formátu ovplyvnené
demografickými údajmi alebo využitím histórie užívateľa.

Dynamic IP address (Dynamická IP adresa)
IP adresa, ktorá sa zmení vždy, keď sa užívateľ pripojí na internet.

Dynamic rotation (Dynamická rotácia)
Doručenie reklamných formátov na báze náhodnej rotácie tak, že užívatelia sú vystaveníich pôsobeniu
a tie sa zobrazujú na rozličných podstránkach webovej stránky.

Slovník internetovej reklamy zostavil  IAB Slovakia.iab_slovakia_mini_banner

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Ďalšie články

Aktuálne