9 C
Bratislava
piatok, 23. februára 2024

O…on-demand, opt-in, opt-out…

Najčítanejšie

iab_slovakia_mini_banner

Off-site measurements (Off site merania)
Stav, keď stránka presúva svoje log súbory na externé webové prieskumné služby za účelom ich
analýzy.

On – demand
Schopnosť vyžiadať si video, audio alebo inú informáciu, ktorá má byť poslaná užívateľovi okamžite po
prekliknutí na produkt súvisiaci s voľbou.

On-site measurement (On-site merania)
Stav, keď má server implementovaný softvérový program, pomocou ktorého meria a analyzuje
návštevnosť na vlastnej stránke.

OPA Online Privacy Alliance
Korporátna skupina asociácií, ktoré sa spojili, aby predstavili a podporili široký záber podnikateľských
aktivít, vďaka ktorým sa vytvorí dôveryhodné prostredie, a ktoré zabezpečia ochranu súkromia
užívateľov. Pozri www.privacyalliance.org

OPA Online Publisher’s Association
Obchodná asociácia zastupujúca segment prevádzkovateľov internetových služieb. Pozri www.onlinepublishers.org

Opt-in
Súvisí s jednotlivcami, ktorí poskytnú spoločnosti povolenie používať ich osobné údaje alebo údaje
poskytujúce informácie o týchto jednotlivcoch, za účelom predaja produktov a služieb spoločnosti.
Pozri Marketing o povolení zverejňovania a zhromažďovania informácií.

Opt-in e-mail
Zoznam internetových užívateľov, ktorí sa dobrovoľne zaviazali k prijímaniu komerčných mailov
obsahujúcich témy, ktoré si vybrali.

Opt-out
Stav, keď spoločnosť vyhlási, že plánuje ponúkať svoje produkty a služby užívateľom, s výnikou
užívateľom, ktorí požiadali o vyradenie zo zoznamu.

OTS Opportunity to See
Rovnaké ako zobrazenie stránky – stav, keď sa stránka úspešne zobrazí na monitore užívateľa.

Slovník internetovej reklamy zostavila  IAB Slovakia.

Ďalšie články

Aktuálne