9 C
Bratislava
piatok, 23. februára 2024

František REICHENTÁL – Nezamestnaní

Najčítanejšie

GMB-Frantisek Reichental-Nezamestani

František Reichentál: Nezamestnaní. 1921. Olej, plátno, 81×99 cm,

V tomto období pripravujem monografiu a výstavu malieb a kresieb vytvorených  do roku 1948 významným (avšak trochu nedoceňovaným) výtvarníkom Františkom Reichentálom. O tom, že často stál bokom záujmu výtvarných teoretikov svedčí aj skutočnosť, že jeho jediná monografia je z pera  Lea Kohúta, žijúceho v zahraničí. Túto fázu prípravy výstavy či publikácie mám mimoriadne rád. Podarilo sa mi už zozbierať mnoho jeho diel zo súkromných zbierok, čaká ma cesta do New Yorku, kde žije jeho dcéra. Manželku F. Reichentála (ktorá už nežije),  som raz navštívil približne pred 20 rokmi v New Yorku, verím, že teraz pre publikáciu získam mnohé nové materiály.
František Reichentál sa narodil v roku 1895 v Lehniciach. Od roku 1915 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. O.Glatz), v nasledujúcom roku bol povolaný do vojenskej služby, počas ktorej sa dostal do ruského zajatia. V rokoch 1020-1921 študoval na Akadémií výtvarných umení v Petrohrade (prof. V. Beľajev). V roku 1931 založil súkromnú maliarsku školu v Bratislave.  Od roku 1933 pôsobil ako profesor na Škole umeleckých remesiel v Bratislave. V roku 1948 z dôvodu vysídlenia ako aj odmietnutia profesúry na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave emigroval do USA,  zomrel v New Yorku v roku 1971.

Uvedené dielo pochádza z roku 1921, krátko po jeho návrate z Petrohradu. Významné dejinné udalosti samozrejme hlboko zapôsobili na mladého Reichentála a popritom aj citlivo reagoval na ťaživú sociálnu situáciu či už v Rusku ale aj na Slovensku. Ako jeden z prvých výtvarníkov na Slovensku vytvoril jasne orientované sociálne ladené dielo. Obraz sa vyznačuje tmavým koloritom podčiarkujúcim jeho  temný charakter. Na jednej strane výrazne využíva líniu, zároveň postavy mimoriadne plasticky modeluje. Bližšie situovanie prostredia tu nie je ani nutné. Pôsobivosť obrazu tkvie vo výrazoch zobrazených postáv – sú plné beznádeje, vážneho výrazu a smútku. U dospelých, aj u dievčatka v pravej časti obrazu. Atmosféru ešte zvýrazňuje dieťa s pootvorenými ústami v matkinom náruči. Ako pomerne mladý, ešte len 26 ročný autor tu Reichentál vytvoril dielo, ktoré malo pokračovanie v jeho ďalšej a osobitej tvorbe až do roku 1948, kedy emigroval do USA a kde sa jeho tvorba zásadným spôsobom zmenila.

Ivan Jančár

Rubriku „Glosár umenia“ Vám prináša Galéria mesta Bratislavy

Literatúra: KOHÚT, Leo: František Reichentál. Maliar, grafik, pedagóg. Bratislava : SNM – Múzeum židovskej kultúry, 1998. František Reichentál. [Kat. výst.] Úv. Danica ZMETÁKOVÁ, Leo KOHÚT. SNG, Bratislava 1992. Obrazy 1925 – 1945 Františka Reichentála. [Kat. výst.] Úv. František DOLEŽAL. Galerie J. R. Vilímka, Praha 1946.
Katalog súbornej výstavy Františka Reichentála, 1920 – 1945. [Kat. výst.] Úv. P. M. FODOR. BUK, Bratislava 1945.

Poznámka redakcie masmediálne.info:
Výstava bola úspešná, viac o nej, ako spomienku si môžete prečítať tu

Ďalšie články

Aktuálne