8.8 C
Bratislava
sobota, 2. marca 2024

Online populácia v strednej a východnej Európe – slovenskí užívatelia patria medzi mladších v regióne

Najčítanejšie

Najväčšiu internetovú populáciu má v regióne strednej a východnej Európy Rusko, Ukrajina a Poľsko. Slovensko patrí medzi stredne veľké online populácie – jej veľkosť dosiahla v apríli 3,1 milióna užívateľov. Najmladšia z analyzovaných populácií internetových užívateľov je bosnianska, naopak najstaršia je dánska a slovinská. V porovnaní s inými skúmanými európskymi trhmi patrí slovenská online populácia skôr medzi mladšie, pričom najväčší podiel tu majú dve skupiny užívateľov: 15-24 a 25-34 rokov. Tieto informácie prináša štúdia gemiusAudience, ktorá skúma veľkosť a zloženie internetových populácií a návštevnosť webových stránok v jednotlivých štátoch. 

Spoločnosť Gemius skúmala veľkosť a zloženie internetových populácií v regióne strednej a východnej Európy a v Dánsku. Podľa výsledkov štúdie gemiusAudience má najmladšiu online populáciu Bosna, kde 40% jej členov je vo veku 15-24 rokov. Veľmi mladú populáciu má aj Chorvátsko a Bielorusko (34% a 29,8% užívateľov v tejto vekovej kategórii) a tiež Slovensko (viac ako 27%). Mateusz Gordon, odborník v oblasti e-commerce, je presvedčený, že pri plánovaní online podnikania je nutné zistiť údaje o veku internetových užívateľov: „Pre mladých ľudí je internet predovšetkým zdrojom zábavy. Preto na trhoch, kde dominujú skupiny mladých užívateľov, je možné očakávať nárast predaja všetkých druhov multimédií, ako napríklad hier, hudby či aplikácií pre smartfóny, „hovorí Mateusz Gordon, International e-Commerce Segment Manager spoločnosti Gemius.

Obr.1. Podiel jednotlivých vekových skupín v online populáciách regiónu CEE a Dánska
Demografie Gemius

Skupina užívateľov vo veku 25-34 rokov je najpočetnejšia v Rusku, Srbsku, (31 %, 27 %) a tiež v Poľsku a Maďarsku (v oboch štátoch 26 %). O niečo staršia je populácia v ČR

a Slovinsku, kde je najväčší počet užívateľov vo vekovej kategórii 35-44 rokov (23 % a 20 %). Najstaršia populácia je potom dánska, v ktorej je už viac ako štvrtina užívateľov staršia ako 55 rokov. Pre porovnanie: počet týchto užívateľov na Slovensku dosahuje iba 8,3 %. „Čím zrelší je internetový trh, tým väčší je podiel starších užívateľov populácie. To je dôvod, prečo odvetvia internetového trhu zamerané na starších zákazníkov budú stále významnejšie. Počet užívateľov, ktorí nakupujú cez internet produkty a služby určené pre túto cieľovú skupinu, ako sú napríklad ponuky zájazdov pre seniorov, rehabilitačných zariadení alebo liekov, bude stále rásť, „komentuje Mateusz Gordon.

Najväčšiu online populáciu má v regióne strednej a východnej Európy Rusko (61 miliónov užívateľov), Poľsko (19 miliónov) a Ukrajina (16 miliónov). Ďalej nasledujú Česká republika (6,6 milióna), Maďarsko (5 miliónov), Dánsko (4,3 milióna), Bielorusko (4,8 milióna), Bulharsko (4 milióny) a Slovensko (3 milióny). Oveľa menšia je online populácia napríklad v Slovinsku (1,4 milióna) či v Lotyšsku (1,3 milióna).

Dáta pochádzajú z medzinárodného projektu gemiusAudience (január 2013), vykonávaného spoločnosťou Gemius v súlade s normou ICC / ESOMAR na šestnástich trhoch: na Slovensku, v Českej republike, Dánsku, Poľsku, Rusku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Bielorusku, Bulharsku, Rumunsku, Bosne a Hercegovine a na Ukrajine.

Izabela Urbanová

Zdroj: Gemius Slovakia 

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Ďalšie články

Aktuálne