12.5 C
Bratislava
sobota, 18. mája 2024

Meranie efektivity zásahu PR

Najčítanejšie

Worldcom PR Group, popredná svetová sieť nezávislých PR agentúr so 140 pobočkami po celom svete, zverejnila výsledky prieskumu1, ktorý bol realizovaný naprieč partnerskými agentúrami v regióne EMEA2. Výsledky výskumu potvrdili, že kvantita mediálnych výstupov nie je jediný dôležitým faktorom v sledovaní výsledkov oproti cieľom. 

Z prieskumu vyplynulo, že PR agentúry vedia, že pre meranie efektivity ich práce nie sú dôležité len počty výstupov. Je to hlavne skutočnosť, do akej miery sa im podarilo naplniť ciele jednotlivých kampaní a tým ovplyvniť obchodné výsledky svojich klientov. Tí v regióne EMEA pochádzajú prevažne z oblastí, ako je napríklad ICT, finančné služby, zdravotníctvo a cestovný ruch.

Z prieskumu vyplynulo, že väčšina opýtaných agentúr využíva k vyhodnocovaniu svojich výsledkov tak kvalitatívnu, ako aj kvantitatívnu analýzu. Všetky opýtané agentúry reportujú svojim klientom na pravidelnej mesačnej báze a používajú mediálny monitoring. Monitorujú prevažne online médiá a sociálne siete, stále je silno zastúpený aj monitoring tlačených médií. 

Necelá polovica respondentov potvrdila, že výstupy vyhľadáva aj v ďalších zdrojoch, ktoré nie sú pokryté ich monitorovacím systémom a tri štvrtiny z týchto respondentov nie taktiež ďalšie výstupy dohľadávajú manuálne. Všetci respondenti tiež hodnotia tonalitu mediálnych výstupov svojich klientov na škále od pozitívneho k negatívnemu. 

Dve tretiny agentúr používajú špeciálne vyhľadávacie nástroje pre monitoring sociálnych sietí, ako sú napríklad Simply Measured, Echobot alebo Talkwalker, ktorými najčastejšie merajú počet fanúšikov, komentárov a „likov“.

68 % agentúr sa riadi Barcelonskými princípmi. Napriek tomu však na základe zadania od klientov vyhodnocuje svoje výstupy pomocou AVE 37 % respondentov. Monitoring a reporting v klasickej forme – teda sledovanie počtu výstupov – využíva 44 % agentúr.

Overenie zásahu tlačovej správy osobnou formou robí 59 % opýtaných agentúr. Tretina taktiež overuje zásah rozosielaných informácií pomocou výskumu verejnej mienky, 41 % z nich využíva služby výskumných agentúr. 

Ďalšia otázka prieskumu smerovala k tomu, či si agentúry nechávajú od klienta vyplácať success fee. Šesť z 22 agentúr tvrdí, že success fee dostáva, u päť z nich činí menej než 20 % z celkového mesačného fee.

Hodnota PR výstupov súvisí podľa 68 % opýtaných s meraním obchodných úspechov. Agentúry triedia výstupy tematicky, pričom 30 % z nich odpovedá, že najčastejšie analyzujú, ako sú zákazníci spokojní s produktmi a službami na trhu. Klienti taktiež často chcú vedieť, aká je frekvencia využitia názvu značky v jednotlivých výstupoch. Dve tretiny agentúr neporovnávajú svoje výsledky s konkurentmi svojho klienta.

Pokiaľ agentúra vo svojich výstupoch analyzuje hodnotu značky, najčastejšie ju zaujíma, ako je značka vo všeobecnosti vnímaná na trhu a aké má o nej verejnosť povedomie. Celkovú úspešnosť svojich kampaní meria väčšina opýtaných na základe vopred stanovených cieľov a požiadaviek klienta.

Z výsledkov prieskumu je zjavné, že väčšina opýtaných agentúr detailne analyzuje svoje komunikačné aktivity, čim intenzívne podporuje obchodné zámery svojich klientov. Tým dokazuje, že nástroje PR sú dôležitou časťou marketingovej a komunikačnej stratégie každého subjektu.

O Worldcom Public Relations Group

Worldcom Public Relations Group je už 25 rokov poprednou partnerskou sieťou nezávislých PR agentúr. 128 pobočiek po celom svete zamestnáva 1900 pracovníkov na 102 krajinách na šiestich kontinentoch. Worldcom ponúka prostredníctvom svojich členov služby 3,286 klientom. Skupina vznikla v roku 1988. Jediným slovenským členom skupiny Worldcom je agentúra PRAM Consulting.

Patrik Schober

1 Prieskumu sa zúčastnilo 22 členských agentúr z Worldcom PR Group, ktoré odpovedali online na 29 otázok

2 EMEA – Europe, Middle East and Africa.

 

Zdroj: PRAM Consulting s.r.o.
Ilustračná titulková foto-koláž: Marián LUHA, masmediálne.info

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.
Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Ďalšie články

Aktuálne