18.7 C
Bratislava
sobota, 18. mája 2024

Regionálny úrad zverejnil ktoré kúpaliská v Bratislavskom kraji sú pripravené na kúpaciu sezónu

Najčítanejšie

Z doteraz kontrolovaných a schválených kúpalísk boli všetky po hygienickej stránke vyhovujúce a pripravené k začatiu prevádzky kúpacej sezóny 2023. V Bratislavskom kraji bola k 15.06.2023 rozhodnutiami tunajšieho úradu povolená prevádzka troch umelých letných kúpalísk – letné kúpalisko Lamač, Rosnička v Bratislave, letné kúpalisko v Modre a dvoch prírodných kúpalísk – Zlaté piesky a Slnečné jazerá v Senci.

Prevádzkovanie letných kúpalísk Delfín, Tehelné pole, Rača, Krasňany, LK v Pezinku a Malackách je v riešení na základe podaných žiadostí. Prevádzkovatelia letných kúpalísk Iuventa, Matadorka, Aquapark Senec zatiaľ nepožiadali o uvedenie ich priestorov do prevádzky.

Počas tohtoročnej KS 2023 boli 4 bio/kúpaliská vyradené zo sledovania a to z dôvodu, že nie sú prístupné pre širokú verejnosť (Fajn klub, biokúpalisko Tri vody v Malinove) a z dôvodu ukončenia ich prevádzky: Summer Club – Incheba v Bratislave a biokúpalisko Borovica – Kamenný Mlyn okr. Malacky.

Súhlasné rozhodnutia k prevádzke kúpaliska boli vydané po preukázaní splnenia všetkých hygienických požiadaviek vrátane laboratórnych výsledkov vstupnej kvality vody na kúpanie stanovených vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Okúpať sa môžete aj na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou
Kuchajda, Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce-Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská a Hlboké jazero v Senci – nakoľko vzorky vody preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Kvalita vody na prírodných kúpaliskách zaradených do monitoringu alebo s organizovanou rekreáciou sa bude kontrolovať, v legislatívne stanovených ukazovateľoch, v dvojtýždňových intervaloch i podľa aktuálnej situácie.

Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou sa budú vykonávať len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie 2-3x za sezónu alebo podľa aktuálnej situácie. Kontrola bazénovej vody sa vykoná raz za mesiac alebo podľa aktuálnej situácie.

Na webovej stránke tunajšieho úradu www.uvzsr.sk/web/ruvzba budú počas tohtoročnej kúpacej sezóny (každý týždeň vo štvrtok) zverejňované aktuálne výsledky z rozborov vôd aj s poznámkou, či je voda vhodná na kúpanie. Informácie budú zverejňovať aj na sociálnej sieti FB @ruvzba.sk.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne