9.5 C
Bratislava
piatok, 12. apríla 2024

V Novom Meste na Považskej ulici žije „bezdomovec“ v prenajatej garáži u kamaráta

Najčítanejšie

Na zasadnutí zastupiteľstva v utorok 26. septembra 2023 riešili v Novom Meste aj sťažnosť 76 ročnej obyvateľky pani Vilmy Štefanovskej z Považskej ulice, ktorá dostala na svoj podnet z 12. júna 2023 „k bezdomovcovi v susedovej garáži“ odpoveď 7. júla z právneho oddelenia mestskej časti, aby riešila susedský spor právnou cestou, na súde.

Nespokojná obyvateľka prišla osobne na miestne zastupiteľstvo a žiadala o priamu reakciu starostu Matúša Čupku. Ako sa podarilo redakcii Novomestského Večerníka zistiť, susedský spor medzi Ľuboslavom Habánom a pani Vilmou Štefanovskou trvá už 20 rokov a siaha až do obdobia 2003-2004, kedy si sused s jej súhlasom začal stavať na dvore terasu, ale jej veľkosť, ktorú pôvodne deklaroval, zväčšil až o jeden a pol metra, s čim už pani Štefanovská nesúhlasila. Odvtedy sú v spore.

Vilma Štefanovská upozornila úrady na spor s „bezdomovcom“ až po tom, ako opakovane upozorňovala svojho suseda Ľuboslava Habána na zápach, ktorý jeho kamarát Dušan (75) vytvára. „Vyše päť rokov vyzývam suseda, aby riešil smrad od bezdomovca, ktorého ubytoval v garáži. Sťažnosť som postúpila 12. júna 2023 na mestský úrad na príslušný odbor, odpoveď z právneho oddelenia po vyše mesiaci prišla, mám to riešiť súdnou cestou. Podotýkam, že mám 76 rokov, som chránená osoba, pri súčasnom stave súdnych konaní, žiadnych výsledkov by som sa nedožila,“ zdôverila sa na zastupiteľstve Vilma Štefanovská.

„Problém je, že tento človek nemá prístup k sociálnemu zariadeniu a to je nesporne pôvod spomínaného zápachu,“ uviedla vo svojom podnete Vilma Štefanovská.

Reakcia právneho oddelenia MČ Nové Mesto: „Podľa paragrafu 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúceho jeho pozemok.“

„V prípade, ak došlo resp. dochádza k porušovaniu vašich práv v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia máte možnosť domáhať sa svojich práv súdnou cestou prostredníctvom občianskoprávnej žaloby,“ poslal pani Štefanovskej odpoveď Mgr. Marián Kolek, poverený vedením právneho oddelenia MČ Nové Mesto a zároveň informoval aj suseda pani Vilmy Štefanovskej, Ing. Ľuboslava Habána.

neporiadok pred garážou v ktorej je ubytovaný „bezdomovec“ Dušan (autor foto: Marián Luha, Novomestský Večerník)

Pani Štefanovská ale s odpoveďou z miestneho úradu nebola spokojná. „Z dôvodu neriešenia môjho problému som postúpila 7. augusta 2023 sťažnosť pánovi starostovi s citáciou zákona podľa ktorého mal mestský úrad konať, doteraz čakám na odpoveď,“ uviedla Vilma Štefanovská.

Starosta na zastupiteľstve 26. septembra reagoval: „Téma ľudí bez domova, ak ide o súkromnú garáž v ktorej ten majiteľ má niekoho, tak do veľkej miery je to susedský spor, my ako mestská časť do toho samozrejme môžeme vstupovať, ale musíme sa primárne zameriavať na nám zverený, alebo vlastnený majetok. Ten podnet, ktorý ste nám zaslali mi samozrejme ešte spracúvame, prišiel k nám na sekretariát starostu, takže predpokladám že vyjadrenie dostanete,“ uviedol Mgr. Matúš Čupka a doplnil:

„Pokiaľ ide o ľudí bez domova v parku (pozn.: téma, ktorú tiež spomínala pani Štefanovská na zastupiteľstve), tak toto je téma ktorú mám z viacerých častí Nového Mesta zaznamenanú, samozrejme my sa snažíme ísť cestou takého systematickejšieho koncepčného riešenia, postaveného na terénnej sociálnej práci, lebo tie návrhy ktoré dostávame v rámci podnetov typu vyhoďte lavičky, riešte ich cez mestskú políciu, atď. – nie sú úplne plnohodnotným riešením, takže verím že sa nám podarí do konca volebného obdobia priniesť také zmeny aby ste pocítili zlepšenie,“ doplnil starosta.

K téme sa vyjadril na zastupiteľstve aj nezaradený poslanec JUDr. Tomáš Korček: „Dávam do pozornosti nášmu právnemu oddeleniu, možno ten problém by sa dal riešiť takým spôsobom, či už štátnym stavebným dohľadom, pretože garáž v zmysle kolaudačného rozhodnutia nie je určená na bývanie, ale na uskladnenie motorového vozidla, alebo potom v zmysle paragrafu 5 Občianskeho zákonníka ako zrejmý zásah do pokojného stavu, možno že tam by bolo nejaké možné riešenie, až potom by nasledoval súdny spor,“ uviedol novomestský poslanec.

Podľa paragrafu 5 Občianskeho zákonníka, ktorý spomína poslanec JUDr. Tomáš Korček: „ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.“

garáž v ktorej býva „bezdomovec“ Dušan (autor foto: Marián Luha, Novomestský Večerník)

Sused pani Štefanovskej, Ľuboslav Habán, ktorý ubytoval pred trinástimi rokmi do svojej garáže na Považskej ulici č.14, svojho kamaráta a spolužiaka zo Základnej školy, Dušana, pre Novomestský Večerník uviedol na našu otázku či ubytoval bezdomovca v garáži?

„To je tento pán“, potvrdil a pokračoval: „Je tu smrad? No vidíte klamala. Problém bol v tom, že som vnútornosti a také veci dával sem na dvor a bezdomovec Dušan to vždycky vynesie, takže tým sa ten smrad odstránil. Bohužiaľ zabudol som smetiak tiež dať von a nevysypali ho smetiari. Pozrite sa smetiak je čistý. Odstránili sme to, okrem toho hovorí o mne také veci, ktoré nie sú pravda, takže ja ju môžem dať na trestné oznámenie, ona o mne hovorí že som ŠTB-ák, tak nech to dokáže!,“ rozčuľoval sa Ľuboslav Habán a doplnil:

„Už tisíc krát to tu vykrikovala, že vy ste komunista, ŠTB-ák a zlodej! Ja som robil v zahraničí 15 rokov, bol som obchodný radca v Teheráne a bol som národný expert do Bruselu pre kritickú infraštruktúru, na Ministerstve hospodárstva som pracoval, do Bruselu som chodil, mám previerku pre prísne tajné. Môže dostať ŠTB-ák previerku z Národného bezpečnostného úradu?,“ pýta sa pán Habán.

„S Dušanom sa poznáme od detstva, spolu sme chodili do Základnej školy 8 rokov, naše mamy sa poznali, on zostal na ulici, lebo ho žena vyhodila, stratil takýto dom na Záborského, mal som ho nechať zomrieť na ulici? Už je tu trinásť rokov (od roku 2011, od jesene), tento pán by bol už dávno mŕtvy, ja som mu zachránil život, lebo som kresťan. Čo hovorí biblia? Miluj svojho blížneho, ako seba samého,“ uviedol pán Habán a doplnil:

„Ten spor vznikol, lebo ja som staval terasu a ona mi to zastavila, poslala zo stavebného úradu kontrolu, a pani Štefanovská tvrdila že nemám na to právo, nemôžem ju stavať, že ju chcem pozorovať a podobne. Poslala sem nejakú stavebnú inžinierku, ktorá tu merala všetko a dala na mňa oznámenie na stavebný úrad. Napísal som odvolanie, poslal som výkresy, a odkázali mi, že mám pravdu a ospravedlnili sa. V pôvodnom stavebnom povolení bola tá terasa, ktorú mám, už zakreslená, ako stavba, čiže nemala právo to napadnúť. Ja som to mal využiť a mal som tú terasu dostavať. Ja ju mám nedostavanú. Robotníkov som poslal preč a jeden mi dlhuje 5 tisíc eur, čo som mu už vopred dal na materiál. Takže ja som utrpel vážnu škodu a terasu mám doteraz nepostavenú,“ uviedol pre Novomestský Večerník Ľuboslav Habán.

Dušan predtým pracoval v obchodnom dome Slimák v potravinách Tesco expres ako strážnik, ale ako uvádza, pani Štefanovská ho tam mala ohovoriť, a riaditeľ mu povedal, že má odísť, resp. vybaviť si lekára, keďže má už 75 rokov.

„Tu na dvore sme mali dva vyradené nákupné vozíky, ja som robil na Interi, tam bol vtedy sklad, a ona išla do Slimáku žalovať na nás, že kradneme vozíky, a ja som mal „prúser“ u riaditeľa,“ posťažoval sa Dušan. Vozíky ktoré nám ukázal majú červenú rúčku a v Tescu také pravdepodobne nikdy nepoužívali, aj aktuálne majú v obchode iné.

K „bezdomovcovi“ Dušanovi sa vyjadrila aj suseda, ktorú sme stretli na ulici (jej meno máme v redakcii): „Ja ho poznám ako normálneho chlapca zo školy, som tu vyrástla, ja som s nimi chodila do školy na Tehelnú (pozn. red.: s Dušanom a aj s jeho spolužiakom a kamarátom Ľuboslavom Habánom). Dušan neďaleko aj predtým býval, žena ho vyhodila. Predtým pracoval na Úrade vlády, ako vodič. Nikto tu s ním nemá konflikty. Poznám ho ako múdreho človeka a Ľubo mu poskytol ubytovanie. Vilme to tam ale smrdí. Dušan je dobrý človek, pokiaľ si trošku nevypije, sem tam, ale on nepije stále. Pomáha aj pánovi Požgayovi čo má prevádzku na vedľajšej ulici na strihanie psov. Ľuboslav je kresťansky založený, je evanjelik, z ľudského aj náboženského hľadiska poskytol mu on ubytovanie, urobil pre neho veľmi veľa, že ten človek nezamrzol. K nemu sa chodí Dušan do kúpeľne umývať, neviem ale kam chodí na toaletu. Na ulici žijeme ako rodina – ako na dedine, sme väčšinou starousadlíci“.

Prečítajte si aj reakciu pani Vilmy Štefanovskej: „V tejto garáži má pán Habán ubytovaného bezdomovca a ten bezdomovec nemá prístup k sociálnemu zariadeniu, ku záchodu. Používa kýbeľ a do kanála potom tento odpad vynáša. Ja som mu aj televízor dala, aj paplón… Nepustí ho ale pán Habán na WC, a to si neviete predstaviť, niekedy to tak zaveje…. Teraz to náhodou nie je až tak cítiť,“ povedala pani Štefanovská v čase našej návštevy.

pani Štefanovská uviedla, že Dušan používa na toaletu kýbeľ z čoho pochádza zápach. Pani Štefanovská nám ukázala v mobile fotografiu (autor foto: Marián Luha, Novomestský Večerník)
Marián Luha
Marián Luhahttp://www.racianskyvecernik.sk
Som šéfredaktorom portálov Bratislavský Večerník a Račiansky Večerník. Študoval som na masmediálnych fakultách na univerzitách na Slovensku a v Českej republike. V minulosti som pôsobil vo viacerých printových a elektronických médiách. V súčasnosti okrem portálov Bratislavskyvecernik.sk, Racianskyvecernik.sk a Novomestskyvecernik.sk vediem aj portály Mediahub.sk a Retazce.sk, ktoré sa ale začiatkom roka 2023 zlúčili pod jeden brand Bratislavský Večerník.sk. Zároveň vediem i printové noviny Račiansky Večerník a Novomestský Večerník. Žijem v najkrajšej bratislavskej mestskej časti Rača.👍🍀😉 Svoje tipy na články mi môžete zasielať na e-mail: marian@luha.sk, alebo telefonicky, sms na 0950 355 504. Ďakujem. Články o Rači nájdete > TU

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne