22.4 C
Bratislava
nedeľa, 16. júna 2024

Slovensko posiela Ukrajine autá, ktoré prispejú k záchrane životov

Najčítanejšie

Vďaka spolupráci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Záchrannej zdravotnej služby Bratislava posiela Slovensko na Ukrajinu 10 osobných áut. Tie budú prebraté zástupcami Hlavného oddelenia štátnej pohotovostnej služby pre mimoriadne situácie Ukrajiny v Zakarpatskej oblasti (SESU – The State Emergency Service of Ukraine), ktorá je súčasťou Ministerstva vnútra Ukrajiny.

Autá budú použité v rámci asistencie pri záchrane životov alebo vyrovnávaním sa s následkami živelných pohrôm, predovšetkým požiarov. Vozidlá budú prerozdelené cez SESU na územie celej Ukrajiny, tam, kde budú najviac potrebné.

K symbolickému vyprevadeniu áut došlo za účasti štátneho tajomníka MV SR Patrika Krauspeho, riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby Slavomíra Grušku a generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia Ervína Erdélyiho.

“Teším sa, že Slovenská republika podporuje Ukrajinu a jej obyvateľov v tak ťažkých časoch. Som rád, že môžem byť sprostredkovateľom tejto pomoci. Na druhej strane by som bol o to radšej, ak by Ukrajina takúto pomoc nepotrebovala. Ďakujem sekcii krízového riadenia za činnosť, ktorú s nasadením vykonávajú,” vyjadril štátny tajomník Patrik Krauspe.

“Tieto autá boli využívané na záchranu životov a tiež na administratívnu prácu. Napriek tomu, že sme si vybrali modernejšie autá, veríme, že budú na Ukrajine slúžiť spoľahlivo,” dodal riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby Slavomír Gruška.

Prebratie z ukrajinskej strany prebehlo dnes v priestoroch Medzinárodného humanitárneho logistického centra v rámci Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany v Haniske. Práve sekcia krízového riadenia rezortu vnútra takmer od vypuknutia ruskej vojny na Ukrajine prostredníctvom HUBu zasiela domácu aj zahraničnú humanitárnu pomoc.

“Každá vyslaná humanitárna pomoc pomáha a zrýchľuje aj naše interné procesy. Vytvárame tak priestor na to, aby sa na civilnú ochranu mohol spoľahnúť každý občan,” doplnil generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Ervín Erdélyi.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne