5.9 C
Bratislava
streda, 17. apríla 2024

12.2.2013 – Tlačová informácia zo zasadnutia RVR

Najčítanejšie

 Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 – udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100% podielu na základnom imaní
a hlasovacích právach vysielateľa D.EXPRES, a.s. (programová služba Rádio Expres) z akcionárov Emmis International Holding B.V., Amsterdam a Evy Babitzovej na spoločnosť Bauer Ausland 1 GmbH, Hamburg;

–  uložila sankciu – pokutu vo výške 1 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Farmár hľadá ženu zo dňa 8. 9. 2012 o cca 20:20 hod;

–  uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov
a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Pacient, pre pacienta, kvôli pacientovi v programe Správy STV dňa 8. 8. 2012 o cca 19:30 hod;

–  uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o., Nitra (programová služba Radio One) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu, že dňa 7. 1. 2013 nevyužíval vysielateľ frekvencie 92,3 MHz Levice, 99,6 MHz Zlaté Moravce a dňa 3. 1. 2013 frekvencie 93,5 MHz Lučenec, 94,9 MHz Handlová, 95,0 Nová Baňa, 107,5 Ružomberok na účely, na ktoré mu boli pridelené;

–  začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO, DOMA) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programov Poklad Aztékov dňa 2. 12. 2012, Nebezpečný vlak dňa 11. 12. 2012, Pokoj a pohoda dňa 9. 12. 2012 a Sedem smrteľných hriechov dňa 9. 12. 2012;

–  začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Nie sú peniaze pre záchranárov v programe Televízne noviny dňa
29. 10. 2012;

–  začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevkov v programe Televízne noviny: Šikovní vraj odchádzajú dňa
1. 11. 2012, Postavili sa za neho sestričky dňa 2. 11. 2013 a Je ich stále viac dňa 19. 11. 2012;

–  začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 ZVR (zvuková intenzita reklamy) v súvislosti vysielaním programu Stroskotanec dňa 25. 11. 2012 o cca 14:17 hod;

–  začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) ZVR v súvislosti s tým, že nedosiahol v rámci vysielania monotypovej televíznej programovej služby DOMA v mesiaci november 2012 min. 80% podiel vysielania dramatických programov a v rámci vysielania monotypovej televíznej programovej služby DAJTO v mesiacoch október, november a december 2012 min. 80% podiel vysielania dramatických programov, čím mohlo dôjsť k vysielaniu v rozpore s podmienkami licencie;

–  začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu O 5 minút 12 (téma: justícia) dňa 18. 11. 2012;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ Plus) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti
s vysielaním programu James Bond: Diamanty sú večné dňa 4. 11. 2012;

–  začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programu Súdna sieň – Extrémne prípady dňa 11. 12. 2012;

–  začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia
§ 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programov Noviny vysielaného dňa 22. 11. 2012 a Súdna sieň – Extrémne prípady vysielaného dňa 11. 12. 2012 na programovej službe JOJ a záznamy z rôznych časov vysielania JOJ Plus v dňoch 18., 19. a 25. 11., 2., 3. a 9. 12. 2012.

 Všetky uznesenia prijaté dňa 12. 2. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu

Informáciu pre portál masmediálne.info poskytla Mgr. Lucia Jelčová, PhD. z Útvaru riaditeľa kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, viac informácii môžete nájsť na www.rvr.sk

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne