14.2 C
Bratislava
štvrtok, 28. septembra 2023

E…e-commerce, e-mail, encryption…

Najčítanejšie

E-commerce
Proces predaja produktov a služieb cez internet.

E-mail
Elektronická pošta. Textové súbory posielané od jednej osoby k druhej prostredníctvom internetu na
základe unikátnej emailovej adresy.

E-mail campaign
Reklamná kampaň distribuovaná prostredníctvom emailov.

Encoding (Kódovanie)
Proces komprimácie a rozdeľovania súborov do „balíčkov“ tak, aby boli doručiteľné cez sieť.

Encoder (Kódovacie zariadenie)
Hardvérová alebo softvérová aplikácia používaná na komprimáciu audio a video záznamov za účelom
zjednodušenia prenosu dát.

Encryption (Šifrovanie)
Zakódovanie digitálnej informácie tak, aby bola nečitateľná bez použitia digitálneho kľúča

EPG Electronic Programming Guide (Elektronický sprievodca programom)
Aplikácia, ktorá umožňuje divákovi interaktívny výber televízneho programu.

Ethernet
Sieťová technológia, ktorá spája počítače.

ETV (Enhanced Television)
Typ interaktívnej televíznej technológie, ktorá umožňuje výrobcom obsahu poslať HTML dáta
a grafické „vylepšenia“ cez malú časť bežného analógového signálu nazvaného Vertical Blanking
Interval (VBI). Tieto rozšírenia sa zobrazia prekrytím video záznamu, a tým umožnia divákovi kliknúť
na ne ak sledujú TV prostredníctvom špeciálne zostavenej skrinky/softvéru.

Expandable banners (Rozpínavé bannery)
Banner, ktorý sa môže zväčšiť až na veľkosť 468*240 p. po tom, ako naň užívateľ klikne prípadne, po
ňom prejde kurzorom. Pozri www.iab.net pre IAB IMU príručku.

Extranet
Intranet, ktorý je čiastočne prístupný cez autorizovaný vonkajší vstup, použitím platného prístupového
mena a hesla.

Eyeballs
Termín vzťahujúci sa k počtu ľudí, ktorí zhliadnu alebo inak zachytia určitú reklamu.

Slovník internetovej reklamy zostavila  IAB Slovakia.
iab_slovakia_mini_banner

Ďalšie články

Aktuálne