12.5 C
Bratislava
sobota, 18. mája 2024

Q…q&a, qualitative analysis, querty…

Najčítanejšie


Q&A (questions and answers) otázky a odpovede (príprava napr. na tlačovú konferenciu)
qualified prospect potenciálny zákazník, ktorý chce a potrebuje produkt, môže si ho dovoliť kúpiť a je tým, kto o kúpe rozhoduje
qualitative analysis kvalitatívna analýza – metóda skúmania názorov bez použitia formálnych, prísno sa čísel pridržiavajúcich, kvantitatívnych výskumných metód; ide skôr o pýtanie sa priamo členov určitých cieľových skupín a podrobný opis a výklad javov tak, ako ich vidia oni; qualitative research
qualitative research kvalitatívny výskum – metóda skúmania názorov bez použitia formálnych, prísno sa čísel pridržiavajúcich, kvantitatívnych výskumných metód; ide skôr o pýtanie sa priamo členov určitých cieľových skupín a podrobný opis a výklad javov tak, ako ich vidia oni; qualitative analysis
quality kvalita – tie črty a charakteristiky produktu, ktoré ovplyvňujú jeho schopnosť uspokojovať potreby zákazníkov
quality circle skupina kontroly kvality; skupina na pracovisku, usilujúca sa zlepšiť metódy práce
quantitative analysis kvantitatívna analýza – metóda skúmania správania sa ľudí s využitím zložitých matematických a štatistických modelov; skúmajú sa väčšmi objektívne než subjektívne vlastnosti
quantity discount množstvová zľava – zníženie jednotkovej ceny pri objednávke väčšieho množstva
quarterly štvrťročný, štvrťročník
quarterly report štvrťročná správa; výkaz štvrťročného predaja a výnosov, ktorý firmy pripravujú za prvý, druhý a tretí kvartál – často obsahuje aj informácie o iných skutočnostiach v danom období
query písomná otázka redaktorovi alebo vysielajúcemu navrhujúca príbeh alebo jeho spracovanie
question-and-answer session odpovede na otázky (novinárov)
questionnaire dotazník
questionnairedata dotazníkové údaje – fakty a čísla získané cestou pýtania sa ľudí na ich postoje, vedomosti, zámery a správanie
question otázka
questions from the floor otázky z publika
quick response rýchla odpoveď na požiadavky zákazníka; systém riadenia zásob skracujúci čas dodávky tovaru pre maloobchod; efficient consumer response
quota kvóta, prídel – v medzinárodnom marketingu obmedzenie množstva produktov, ktoré smú danú krajinu opustiť alebo do nej vstúpiť
quota sample kvótna vzorka – proporcionálna stratifikovaná náhodná vzorka; výber respondentov výskumu na základe známych vlastností populácie – takýto výskum je rýchly, pružný, anonymný, pomerne lacný, ale vplyv pýtajúceho sa je príliš veľký a ťažko kontrolovateľný; stratified random sample
quotation citát; sadzba, kurz, udanie ceny; predkalkulácia; cenová ponuka
quotation marks úvodzovky
quote citát; citát v príbehu; úvodzovka (quotation mark); odhadovaná cena

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.
MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne