Občianske združenie Terroir Rača sprevádzkovalo priestor Koloničovej kúrie na Námestí Andreja Hlinku č.4 v bratislavskej mestskej časti Rača. Priestor záhrady, pivnice a nádvoria Koloničovej kúrie sa bude využívať nielen na podporu vinárov z račianskeho regiónu.

Koloničova kúria pochádza z 15. storočia a zaberá celú severnú časť Námestia Andreja Hlinku. „Našim úmyslom je organizovať školenia pre vinárov, gastro labužníkov, začínajúcich znalcov dobrého vína a podporovať predaj vín z produkcie miestnych vinohradníkov,“ prezradil v rozhovore pre Bratislavský večerník Ivan Vrana z o.z. Terroir Rača.

Ako vznikala Vínna záhrada v Koloničovej kúrii?

Ivan Vrana: Ako sa hovorí, za všetkým je asi náhoda. Niečo podobné sme chceli ako OZ Terroir Rača vytvoriť od roku 2018 vo vinici Vajspeter, mali sme v úmysle prenajať si pozemok a vybudovať Vínnu záhradu v tejto lokalite.

Zo strany Magistrátu ako majiteľa pozemku, teraz už chvalabohu nebola taká pružná vôľa, akú by sme my potrebovali. Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré a dnes je Vínna záhrada Koloničovej kúrie na najlepšej adrese.

Aké podujatia by ste chceli v tomto priestore organizovať?

Projekt Vínna záhrada bol vybudovaný za účelom zachovania vinohradníckych a vinárskych tradícii u nás v Rači a vlastne v bratislavskom regióne. Náš zámer dostať Vínnu záhradu na mapu vinohradníckeho a vinárskeho diania je tak na polceste, ale podľa vyjadrení návštevníkov tento priestor dýcha nefalšovanou atmosférou už teraz.

Našim úmyslom je organizovať školenia pre vinárov, gastro labužníkov, začínajúcich znalcov dobrého vína a podporovať predaj vín z produkcie miestnych vinohradníkov. Ďalej chceme organizovať kultúrno spoločenské podujatia spojené s vinárskou tematikou, ako sú degustácie vín, koncerty malých skupín, divadiel, ale aj vernisáži výtvarných umelcov, sochárov rezbárov fotografov a pod.

Určite nezabudneme na žiakov miestnych ZUŠ, ktorým umožníme zorganizovať u nás podujatia kde práve oni budú v hlavných úlohách ako účinkujúci.

Vínna záhrada Koloničovej kúrie (zdroj foto: archív Ivan Vrana)

Prečo vzniklo občianske združenie Terroir Rača. Čo je jeho cieľom?

Združenie Terroir Rača predstavuje spolok občanov, priateľov, priaznivcov a odborníkov zaoberajúcich sa históriou, životným prostredím, kultúrou a tradíciami vinohradníctva a vinárstva v račianskom vinohradníckom chotári a v Bratislavskom kraji vôbec.

Cieľom združenia je: realizácia projektov slúžiacich na zachovanie kultúry, tradícií, historických hodnôt, na zveľadenie životného prostredia, rozvoj cestovného ruchu a na zvyšovanie hrdosti a povedomia občanov a priateľov občianskeho združenia k Rači a osobitne k prostrediu a kultúre vinohradov a vinohradníctva nielen tunajšieho, ale i v celom malokarpatskom vinohradníckom regióne.

Máme skúsenosti so spolupodieľaním sa na organizovaní najmä Špacírky po račanských pivnicách, Adventu po račanských pivnicách, Prírodovedných degustačných vychádzkach po račianskych viniciach, Noc Frankoviek vo vinici….

Ďalej je to organizovanie množstva ďalších obdobných podujatí, ako Prírodopisných a vlastivedných vychádzkach po račianskych vinohradoch, náučných a osvetových podujatí pre deti z materských škôl, žiakov a študentov základných a stredných škôl so zámerom budovania lepšieho vzťahu k vinohradom ako osobitému ekosystému tvoriacemu významnú časť nášho životného prostredia.

Takisto organizovanie iných kultúrno-spoločenských akcií spojených s vinohradníctvom a vinárstvom v MČ Rača a v celom Bratislavskom kraji (Dni burčiaku-komorné račianske vinobranie, Račianske hody, a pod.).

Ivan Vrana počas degustácie vina na Špacírke po račianskych viniciach (zdroj foto: archív Ivan Vrana)

Ako zvládajú račianski vinári obdobie počas pandémie? Vydržia?

Vzhľadom na dĺžku trvania pandémie sa sám seba pýtam, kde berú račianski vinohradníci a vinári toľko sily na prekonanie každodenných problémov nielen s odbytom vína.

Sú tu nevyčísliteľné škody od divej zveri, náročnosť ekonomicky pokryť všetky náklady rodinných vinohradníctiev a vinárstiev, klimatických problémov a výkyvmi s počasím.

Množia sa prípady, že sa vyklčuje starý vinohrad a čakajú jeho majitelia na developerskú ponuku výkupu pozemku. Veľa vinohradov v Rači pustne množí sa nebezpečenstvo požiarov atď.

No našťastie sú tu aj aktivity mladých vinohradníkov, ktorý to risknú a dajú sa na tŕnistú cestu, ktoré nie je zamestnaním, ale je to poslaním. Mnohí si uvedomujú, aký dar sme dostali od svojich predkov.

Je to jedinečnosť našej pôdy, podložia na ktorom sa rozprestierajú lokálne vinice. verím, že im tento náboj vydrží a ako sa hovorí daj nám pán boh šťastia, silu a o ostatné sa už postaráme. Preto som presvedčený, že áno vydržia!!!

interiér pivnice Koloničovej kúrie (autor foto: Michal Szalay)

„Keď si nalejete so svojimi priateľmi pohár vína z Račianského chotára spomeňte si na pôvod a terroir, z ktorého víno bolo vyrobené. Naši predkovia nám zanechali neskutočný drahokam, ktorý nám môžu závidieť v širokom okolí“.

Nedávno som sa zúčastnil nakrúcania medailónu o jednom veľmi vzácnom človeku. Je ním odborník, geológ, profesor Ivan Kraus. Ten na mňa apeloval vetou, ktorá sa mi veľmi zaryla do mysle.

„Pán Vrana odkážte račianskym vinohradníkom, nech aj naďalej obrábajú svoje vinohrady, ktoré majú jedinečnosť vo svojom podloží rozpukanej žule a množstvo minerálnych prvkov. Pôvodná pôda je kamenisto piesočnatá a dodáva odrovú chuť Vami propagovaných vín z Terroir Rača. Táto súhra je znásobená niekoľkokrát v ušľachtilosti odrodovej charakteristike pre danú lokálnu oblasť. Máte k dispozícií množstvo kvalitných ročníkových vín z Frankovky modrej, Rizlingu rýnskeho, Veltlínskeho zeleného, či Tramínu červeného“.

Z historického hľadiska práve kvôli jednej z najlepších lokalít na pestovanie frankovky modrej na Slovensku pozná verejnosť túto odrodu aj pod názvom Račianska frankovka a na to sme my lokálpatrioti náležite hrdí.

Nesmela chýbať na cisárskom dvore za panovania Márie Terézie, ktorá sa takisto presvedčila o jej známych liečivých účinkoch a za to dala v roku 1767 Račanom a Frankovke modrej dispozičné práva ako privilegovaný nápoj, ktorý sa dodával na kráľovský dvor vo Viedni.

Na záver by som doplnil, že ak budú ľudia kupovať vína od miestnych vinárov pomôžu im v ďalšej revitalizácii viníc nad Račou a za odmenu sa môžu prejsť po račianskom chotári.

zdroj foto: archív Ivan Vrana

Titulková fotografia hore: Ivan Vrana z o.z. Terroir Rača (autor foto: Dávid Duducz)

Prečítajte si tiež:

Ivan Vrana, poslanec mestskej časti Rača, bol vylúčený z Račianskeho vinohradníckeho spolku. I napriek pochybeniam ale opätovne kandiduje v komunálnych voľbách za iniciatívu Jána Polakoviča „Spoločný Cieľ“