16.4 C
Bratislava
piatok, 12. apríla 2024

Od 1. októbra platí pre motoristov „chodníková novela“

Najčítanejšie

Od tejto nedele 1.10.2023 bude na celom Slovensku platiť tzv. “chodníková novela”, ktorú Národná rada SR pôvodne schválila na konci roku 2021. Zmena prináša jednoznačné pravidlo – na chodníku budú môcť po novom parkovať autá výlučne tam, kde bude riadnym dopravným značením vyznačené parkovanie.

Slovensko sa tak pridáva k ostatným európskym krajinám a prestane platiť systém z roku 2009, ktorý naopak umožňoval parkovanie na ktoromkoľvek chodníku, pokiaľ pri aute ostalo aspoň 1,5 metra pre chodcov. Inými slovami, ak na akomkoľvek chodníku nebude parkovanie vyznačené dopravnou značkou, nebude tam už možné parkovať, ani keby bol pri aute zachovaný dostatok priestoru pre chodcov.

Parkovanie v Bratislave rieši Magistrát hlavného mesta najmä systémom regulovaného parkovania PAAS, ktorý preukázateľne zlepšuje dostupnosť parkovania pre rezidentov a prináša poriadok do ulíc.

Od 2022 Magistrát len v rámci prvých 8 PAAS zón takto vyznačil už celkovo viac než 20-tisíc parkovacích miest, vrátane parkovacích miest sčasti umiestnených na chodníkoch.

Žiadne z týchto miest kvôli novele nezanikne, nakoľko boli riadne vyznačené už pri spustení zóny PAAS. Systém však nie je možné zaviesť v celom meste hneď, ďalšie zóny PAAS pribúdajú postupne.

Zodpovedne sa preto na Magistráte počas predošlého roka pripravovali aj na účinnosť chodníkovej novely tam, kde PAAS zóny ešte nie sú. Aby situácia s parkovaním aj v týchto lokalitách bola v súlade so zákonom do času, kým tam nezačne platiť PAAS, ktorý situáciu v zóne potom dorieši komplexne.

Spasportizovali súčasný stav parkovania na chodníkoch pri cestách I. a II. triedy, ktoré má v správe mesto Bratislava. Tam, kde to priestorové pomery umožňujú, čiže pre chodcov, zostane pri aute zaparkovanom na chodníku dostatočný priestor a je tam zároveň nutné zachovať parkovacie kapacity pre rezidentov, sme parkovanie navrhli legalizovať dopravným značením. Od začiatku roka 2023 je to približne 400 takýchto parkovacích miest.

Väčšina parkovacích kapacít sa ale nachádza pri menších komunikáciách, ktoré majú v správe mestské časti. Tie navrhovali vlastné projekty pre legalizáciu parkovania. Situácia v jednotlivých mestských častiach je rôzna.

Niektoré mali situáciu s parkovaním už dávno vyriešenú, alebo medzičasom navrhli a vyznačili potrebné úseky. Sú však aj lokality s komplikovanou situáciou s parkovaním pri sídliskách, kde sa legálne parkovacie kapacity budú doznačovať aj po 1.10.

A to aj na základe reálnych potrieb konkrétnych lokalít po účinnosti nových pravidiel. Je zrejmé, že zlegalizovať všetko doterajšie státie na chodníkoch jednoducho nie je žiaduce ani možné.

Bolo by to proti zmyslu celej novely, ktorá má pomôcť zlepšiť situáciu na chodníkoch. Ak by však úbytok parkovacích miest v niektorých lokalitách spôsobil rezidentom väčší problém s parkovaním, bude ho Magistrát v spolupráci s mestskou časťou individuálne riešiť.

Chodníková novela je bezpochyby krok správnym smerom, ktorý pomáha priniesť poriadok do ulíc a zvyšuje komfort a bezpečnosť každého, kto sa vo verejnom priestore pohybuje aj pešo.

Zámerom určite nie je od prvého dňa vo veľkom vyberať pokuty. Parkovanie v mnohých častiach Bratislavy, kde ešte nie je PAAS, je náročné s obmedzenými kapacitami. Nikto nemá záujem zbytočne znepríjemňovať život obyvateľom, ktorí jednoducho len potrebujú zaparkovať v okolí svojho bydliska. Takáto zásadná zmena si vyžaduje aj zmenu dlhé roky zaužívaných návykov, čo prirodzene tiež môže trvať nejaký čas.

Aj preto bude mestská polícia počas prvých týždňov riešiť neoprávnené parkovanie súvisiace s touto zmenou prednostne napomenutím namiesto finančnej pokuty. To, samozrejme, neplatí pre situácie, kde nie je zachovaný dostatočný priestor pre chodcov, a iné vážnejšie situácie, ako napr. parkovanie pri priechode.

V týchto prípadoch, rovnako ako doteraz, budú môcť byť priestupky naďalej riešené pokutou, napríklad prostredníctvom objektívnej zodpovednosti. V prípade nahlasovania veľkého množstva podnetov bude polícia v rámci dostupných kapacít musieť prioritizovať riešenie tých prípadov, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života a zdravia ľudí.

Je dôležité, aby obyvateľky a obyvatelia využili toto obdobie práve na zmenu návykov a v prípade chodníkov parkovali výlučne tam, kde to dopravné značenie jasne určuje. Na rozdiel od PAAS zón, kde parkovacie miesta sú vždy nakreslené aj vodorovným značením, v ostatných lokalitách stačí, ak úsek bude vyznačený zvislou modrou dopravnou značkou znázorňujúcou parkovanie na chodníku, či už v plnom profile alebo dvomi kolesami.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne