Poslankyňa za mestskú časť Nové Mesto Katarína Augustinič doteraz nikdy v Novom Meste nebývala. Len nedávno sa zo Starého Mesta presťahovala do luxusnej vily na Kolibe. Jej otec Ladislav Sliviak bol podľa Ústavu pamäti národa pracovníkom komunistickej ŠTB

Poslankyňa Katarína Augustinič (rodená Sliviaková) naposledy kandidovala za koalíciu Team Bratislava/SaS/Progresívne Slovensko a stala sa mestskou poslankyňou hlavného mesta, zároveň ale i miestnou poslankyňou pre bratislavskú mestskú časť Bratislava-Nové Mesto.

V minulosti bola členkou viacerých politických strán za ktoré kandidovala v parlamentných, alebo komunálnych voľbách. Postupne vystriedala strany SaS, NOVA a SKOK až nakoniec našla volebné pokrytie prostredníctvom strany primátora Matúša Valla Team Bratislava.

Ako komunálna poslankyňa pôsobí už štvrté volebné obdobie od roku 2010, čiže už dlhých 13 rokov. Od roku 2010 ale nikdy doteraz nebývala v Novom Meste. Najprv bývala pri Senci v malej dedine Tureň a potom v bratislavskom Starom Meste.

V Novom Meste v luxusnej vile v projekte Vily Koliba žije, podľa vlastných slov od októbra 2022, kedy nás pozývala do novej vily „na kávu“. Ale v čase volieb tento rezidenčný projekt skolaudovaný ešte nebol a nemohla tam ani legálne bývať.

Jednou z podmienok kolaudácie bola totiž dodatočná legalizácia príjazdovej cesty k čomu bolo potrebné vecné bremeno Hlavného mesta Bratislavy. Ako mestská poslankyňa, ktorá rozhodovala o svojom novom bývaní bola v konflikte záujmov, ale ani to jej nebránilo, aby za návrh 15. decembra 2022 na mestskom zastupiteľstve zahlasovala bez toho, aby na svoj konflikt záujmov pred hlasovaním upozornila. Stavebný úrad v Novom Meste následne, aj na základe schváleného vecného bremena, vydal rozhodnutie o kolaudácii, stalo sa tak ale až 20. novembra 2023. Týmto kolaudačným rozhodnutím povolil užívanie, bývanie v luxusnom kondomíniu Vily Koliba.

Podľa vlastných slov Kataríny Augustinič sa do vily ale nasťahovala už v októbri 2022, teda viac ako rok pred vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Stavbu možno užívať ale až potom, keď vydá súhlasné stanovisko stavebný úrad a vydá právoplatné kolaudačné rozhodnutie. V zákone o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976, druhá časť, oddiel 7, §76 sa uvádza:

„Zákon ustanovuje, že dokončenú stavbu alebo dokončenú časť stavby, ktorá je spôsobilá na samostatné užívanie (prevádzkovanie), možno užívať alebo prevádzkovať iba na základe kolaudačného rozhodnutia.“ Poslankyňa Katarína Augustinič porušila zákon, ak bývala v tejto luxusnej vile pred jej kolaudáciou. Stavebný úrad jej za to môže udeliť pokutu od 830 eur až do výšky 33 tisíc eur.

V roku 2010 Katarína Augustinič prvýkrát kandidovala v Novom Meste za poslankyňu a prvýkrát ju zvolili, bývala vtedy pri Senci v obci Tureň. Potom bývala v Starom Meste na Dobrovského ulici, tam vlastní spolu s manželom byt.

Neskôr si kúpila ďalší byt v Starom Meste na Urbánkovej ulici a bývala tam. Tam má vedený trvalý pobyt aj jej manžel Peter Augustinič, člen politickej strany Progresívne Slovensko a bývalý manažér firmy QSBW, napojenej podľa medializovaných informácií na Michala Suchobu.

Katarína Augustinič všade rozprávala, že na Urbánkovej ulici má kanceláriu, ale v skutočnosti tam bývala. Mala tam len zapísanú adresu svojho architektonického štúdia Studio E, ktoré ale reálne sídli na ulici Majakovského č. 9.

Ako mohla kandidovať?

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje najneskôr v deň konania volieb. V Novom Meste mala v čase volieb Katarína Augustinič zapísané trvalé bydlisko na adrese Smrečianska č. 6 v penzióne Bastion, ktorý bol ale údajne v čase konania posledných komunálnych volieb práve v rekonštrukcii.

Majiteľ penziónu, kde má poslankyňa uvedené trvalé bydlisko, prevádzkoval nie tak nedávno i reštauráciu Bastion v Novej tržnici na Trnavskom mýte. Tie apartmány, kde má poslankyňa Augustinič stále vedený trvalý pobyt vlastnil až do októbra 2023 známy bratislavský podnikateľ a developer, ktorý mal dlhé roky svoju prevádzku aj v Novej tržnici a bol v minulosti podozrivý, že na čierno tam jeho prevádzka odoberala elektrickú energiu.

Podľa paragrafu 132 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva má ale miestny poslanec mať trvalý pobyt v mestskej časti kde kandiduje, mať tam trvalý pobyt znamená, že zákon predpokladá, že tam má aj trvalo bývať.

Aktuálne už ale Augustinič žije podľa informácií, ktoré zverejnila na Instagrame v luxusnej vile na Kolibe, na Svätovavrineckej ulici v Novom Meste. V uzatvorenom rezidenčnom areáli Vily Koliba sa nachádza celkom 12 víl. Podľa informácií na web stránke projektu v ponuke je aktuálne ešte jedna vila za cenu 1 milión 190 tisíc eur.

„Kondomínium terasových rodinných domov pozostáva zo šiestich “dvojdomov“, spolu 12-tich rodinných domov. Každý dvojdom je tvorený z troch dvojpodlažných blokov, ktoré sú vyposúvané horizontálne aj vertikálne a to o jedno podlažie,“ uvádza sa v kolaudačnom rozhodnutí.

Zdroj foto: www.vilykoliba.sk
Na sociálnej sieti sa 26. augusta 2023 pochválila poslankyňa Augustinič fotografiou pred novou luxusnou vilou pri bazéne s anglickým popisom #home, #swim, #compass, #zigzag.
Jej otec Ladislav Sliviak podľa Ústavu pamäti národa pracoval pre komunistickú ŠTB

Otec Kataríny Augustinič je Ladislav Sliviak ktorý, je podľa Ústavu pamäti národa evidovaný ako pracovník komunistickej Štátnej bezpečnosti / ŠTB, pre ktorú mal pracovať viac ako 8 rokov.

K tejto téme sa vyjadril aj stranícky kolega Kataríny Augustinič z mestskej strany Team Bratislava: „Naša zostava kandidátok a kandidátov bola výsledkom viacerých rokovaní medzi troma koaličnými partnermi pričom hlavným cieľom bolo vytvoriť zostavu zloženú zo skúsenejších kandidátok či kandidátov, ale aj z nových pre mesto angažovaných ľudí. Jej súčasťou sa stala aj vtedajšia poslankyňa Augustinič,“ uviedol pre Novomestský Večerník Matúš Čupka, starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a doplnil: „Pred zostavením kandidátky sme nepreverovali informácie o rodičoch žiadneho z kandidátok, alebo kandidátov“.

Jej sestra Daniela Sliviaková neúspešne kandidovala v komunálnych voľbách v roku 2022 za platformu súčasného starostu Michala Drotována „Rača je náš domov“, zároveň je jeho susedou na sídlisku Malé Krasňany v bratislavskej mestskej časti Rača, na rozhraní Nového Mesta.

Michal Drotován je starostom v Rači už druhé volebne obdobie, i napriek tomu, že otvorene podporuje, propaguje a legitimizuje spolok ZVV (Zväz vyslúžilých vojakov), ktorý dlhodobo šíri xenofóbne názory a konšpirácie.

Starosta Nového Mesta Matúš Čupka, alebo starosta Lamača Igor Polakovič sa dokázali od takýchto prejavov jednoznačne dištancovať, starosta Rače Michal Drotován ale bagatelizuje, legitimizuje, propaguje a otvorene podporuje činnosť spolku ZVV. > Čítaj viac

Daniela Sliviaková potvrdila, že už kandidovať nebude: „Ďakujem za otázky, ale nemám záujem odpovedať. Nie som verejne činná osoba ani kandidát na nejakú pozíciu a uverejňovanie informácii o mne určite nevyhľadávam. Ďalšiu kandidatúru nezvažujem,“ uviedla pre Račiansky Večerník Daniela Sliviaková, ktorá pôsobí v občianskom združení Malé Krasňany a neúspešne kandidovala za poslankyňu Rače koncom októbra 2022.

zdroj: Ústav pamätí národa
Katarína Augustinič bola v konflikte záujmov, ale ani to jej nebránilo hlasovať

Luxusná vila na Svätovavrineckej ulici v projekte Vily Koliba je už skolaudovaná, podľa vlastných slov Kataríny Augustinič sa do nej nasťahovala v októbri 2022. Ale v tomto čase tento rezidenčný projekt skolaudovaný ešte nebol a nemohla tam legálne bývať. Stavebník projektu Vily Koliba požiadal mestskú časť Bratislava-Nové Mesto až v polovici roka 2023 o udelenie dodatočného povolenia stavby spojného s kolaudačným konaním. To bolo mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto vydané a nadobudlo právoplatnosť 20. novembra 2023.

Predpokladom kolaudácie bola totiž aj dodatočná legalizácia príjazdovej cesty k čomu bolo potrebné vecné bremeno Hlavného mesta Bratislavy. Ako mestská poslankyňa, ktorá rozhoduje o svojom novom bývaní bola dokonca v konflikte záujmov, ale ani to jej nebránilo, aby za návrh 15. decembra 2022 v mestskom zastupiteľstve zahlasovala.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo 15. decembra 2022 v bode 40:  „Zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ KN, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22300 – zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu vyznačenom podľa GP č. G1-1127/22 ako diel 1 vo výmere 4 m², LV č. 6747, spočívajúceho v práve vybudovania, užívania, prevádzkovania a opravy stavby prístupovej komunikácie „Predĺženie komunikácie tr. D1 ul. Svätovavrinecká“, v prospech každodobého vlastníka stavby, v súčasnosti v prospech spoločnosti Zig Zag, s.r.o., so sídlom Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava, IČO 50740229, za jednorazovú odplatu 1 428,00 eur.“

Spoločnosť Zig Zag je za projektom Vily Koliba, kde býva poslankyňa Katarína Augustinič, ktorá tak bola v konflikte záujmov, na ktorý pred hlasovaním neupozornila, nezdržala sa hlasovania, ale za návrh zahlasovala:

„Žiadateľ požiadal o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, spočívajúceho v práve vybudovania prístupovej komunikácie „Predĺženie komunikácie tr. D1 ul. Svätovavrinecká“, vstupu osôb, vjazdu a prejazdu vozidiel k pozemku C KN parc. č. 4936/46 a k stavbám na pozemkoch C KN parc. č. 4936/1-53, 4922/4, 4883/13, k.ú. Vinohrady, užívania, prevádzkovania a opravy prístupovej komunikácie a spevnených plôch. Predĺženie komunikácie tr. D1 ul. Svätovavrinecká má slúžiť ako prístupová komunikácia pre stavbu „Terasové rodinné domy“ a je predĺžením existujúcej komunikácie ul. Svätovavrinecká,“ uvádza sa v materiáloch zo zastupiteľstva.

O návrhu reálne na zastupiteľstve nerokovali a v bode 40, ktorý sa predmetného schvaľovania týkal, hovoril poslanec a návrhová komisia paradoxne o prechádzajúcom bode:

Matúš Vallo s Katarínou Augustinič (zdroj foto: FB/Katarina Sliviakova Augustinic)
Katarína Augustinič ako poslankyňa hlasovala za zbúranie PKO v Bratislave

V minulosti poslankyňa Katarína Augustinič v hlasovaní na mestskom zastupiteľstve spoločne s Martinom Borguľom podporila búranie PKO. Za zbúranie vtedy okrem nich hlasoval napríklad i bývalý starosta Rače Peter Pilinský, alebo súčasný starosta Ružinova Martin Chren, či starosta Vrakune Martin Kuruc. Celý zoznam nájdete na webe Denníka N.

„Vo februári 2016 bol na dunajskom nábreží zbúraný Park kultúry a oddychu. Bol to jedinečný kultúrny a spoločenský stánok, ktorý patril mestu Bratislava – všetkým Bratislavčanom. Kým primátor Ivo Nesrovnal a 28 poslancov mestského zastupiteľstva nerozhodli inak. Mestský majetok, ktorého hodnota sa odhadovala na 2 až 2,6 milióna eur (budovy boli poistené na 2,8 milióna eur) sa dostal za 1 euro do súkromných rúk – spoločnosti Henbury Development (blízka finančnej skupine J&T). V zmluve o predaji PKO, ktorá bola predložená poslancom v deň konania mestského zastupiteľstva 10.12.2015,“ uvádza stránka Bratislavafotogenicka.eu.

Poslankyňa Katarína Augustinič bola za zbúranie PKO. (zdroj: Denník N, Lucia Štasselová)
Katarína Augustinič ako poslankyňa podporila hazard v Bratislave

Poslankyňa Katarína Augustinič spoločne s Martinom Borguľom a ďalšími poslancami nehlasovali za zákaz hazardu vo volebnom období 2014 – 2018 v Hlavnom meste, boli tak v skupine mestských poslancov ktorí svojím postojom, zdržaním sa hlasovania, alebo nehlasovaním najprv znemožnili prijatie všeobecne záväzného nariadenia celoplošne zakazujúceho hazard v Bratislave. Denník SME vtedy zverejnil informáciu, že bratislavskí poslanci mali brať úplatky. Za hazard, aj proti nemu.

Nakoniec sa podaril zákaz hazardu na území Hlavného mesta dosiahnuť až vo volebnom období primátora Matúša Valla.

Poslankyňa Katarína Augustinič bola v minulosti priateľkou za korupciu obvineného bývalého poslanca NR SR Martina Borguľu. Jej manžel Peter Augustinič, je členom strany Progresívne Slovensko a ako podnikateľ pôsobí v súčasnosti vo viacerých firmách, architektonickom štúdiu Studio E, DGT factory, či Yurane Group.

Peter Augustinič po komunálnych voľbách v októbri 2022 nezabudol poďakovať Matúšovi Vallovi, Matúšovi Čupkovi a Jurajovi Drobovi. „Tak sa zdá, že moja Katarína dostala včera po 12 rokoch a 3 volebných obdobiach vysvedčenie od občanov 1++ a s najvyšším počtom hlasov za svoju doterajšiu politickú kariéru vstúpi do 4. volebného cyklu. Gratulujem celému #TeamBratislava a Matúšovi Vallovi a Matúšovi Čupkovi k úžasnému výsledku. Krajšia a lepšia Bratislava je opäť bližšie k realite. Ďuro Droba, gratulujem k obhajobe postu župana,“ uviedol na sociálnej sieti Facebook.

Podľa našich viacerých zdrojov práve Matúš Vallo pretláčal Katarínu Augustinič na volebnú kandidátku, Matúš Čupka s tým údajne mal najprv problém, ale politika je asi o „kompromisoch“. Vallo Matúša Čupku presvedčil, že ju má zobrať na kandidátku a ten ju potom aj osobne podporil za poslankyňu za koalíciu Team Bratislava/SaS/Progresívne Slovensko napriek jej kontroverznej minulosti. Na kampaň Matúša Čupku prispela sumou 800 eur, ktorá je aj priznaná na jeho transparentnom účte.

Katarína Augustinič sa sama prezentuje na Instagrame ako modelka

Portál Refresher o Kataríne Augustinič napísal, že sa stala v minulosti terčom ostrej kritiky. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram totiž zverejnila sexistickú fotografiu, na ktorej sú jej vidieť bradavky. „Myslím si, že to bola len z blbosti nafúknutá kauza, pretože ja tú fotku rozhodne nepovažujem za vulgárnu. Ja som veľmi liberálny človek a absolútne neriešim, čo má kto na sebe oblečené,“ tvrdila poslankyňa v rozhovore.

Katarína Augustinič

V skutočnosti sa, podľa nášho názoru, snaží takto úmyselne pútať pozornosť a budovať si svoj politický image, za ktorým sa ale skrýva populizmus. Katarína Augustinič ako poslankyňa v Novom Meste doteraz reálne 12 rokov nebývala a preto nevie prinášať pre obyvateľov reálne riešenia. Všetci obyvatelia Nového Mesta by mali preto zvážiť či takejto osobe dajú v októbri v najbližších voľbách v roku 2026 svoju podporu a budú ju opätovne voliť za svoju poslankyňu.

„Ja svojim voličom rada ukážem kde bývam, vás do toho nič, môj Instagram je silnejší ako akákoľvek vaša čítanosť,“ vyjadrila sa pre Bratislavský Večerník Katarína Augustinič a arogantne dodala: „Budem vám vďačná za reklamu, ale však píšte, moji voliči vás nečítajú.“

„V Ružinove často volíme zvláštnych ľudí, ale v jednej zo susedných mestských častí v Novom Meste volia úplne absurdné osoby, dokonca opakovane,“ uviedol ešte v júni 2020 o poslankyni Kataríne Augustinič občiansky aktivista a známy bratislavský vlastivedný sprievodca Ivor Švihran a dodal:

„Predstavujem vám Katarínu. Katarína je už tretie obdobie mestskou a miestnou poslankyňou za Nové Mesto, ale aj župnou poslankyňou. Na konci volebného obdobia to bude 12 rokov. Je tiež členkou rôznych nadväzujúcich platených pozícií v komisiách a predstavenstvách. V Novom Meste nebýva a ani nikdy nebývala, pro forma je prihlásená v penzióne. V Novom Meste, ani na meste, taktiež nevidieť žiadnu jej zmysluplnú poslaneckú činnosť. Naopak vždy, spolu s tými najtoxickejšími persónami bratislavského komunálu, s ktorými aktuálne sedí aj v jednom klube, sa postavila proti občanom a zdravému rozumu pri správe vecí verejných. Aký je teda recept jej zázračného úspechu? Nevedia si ho vysvetliť ani renomovaní politológovia, sociológovia, demografovia a vedci.“ Aktuálne pôsobí Katarína Augustinič ako poslankyňa už štvrté volebné obdobie.

Je to naozaj nepredstaviteľné, že obyvatelia Nového Mesta dlhé roky volili za poslankyňu Katarínu Augustinič, ktorá ale v Novom Meste nikdy nebývala, žila pri Senci, v obci Tureň a neskôr v Starom Meste. Až v októbri 2022 sa podľa vlastných slov presťahovala do luxusnej vily v projekte Vily Koliba na Svätovavrineckej ulici.

Pre niekoho je atraktívna žena, pre iných matka štyroch detí a úspešná podnikateľka. V skutočnosti, ale pre obyvateľov Nového Mesta veľa nespravila, je to populistka, voliči by sa jej mali preto vyhýbať na míle ďaleko a mali by radšej voliť iných vhodnejších kandidátov.

Poslankyňa Katarína Augustinič odmietla na naše otázky odpovedať.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu