6.9 C
Bratislava
sobota, 20. apríla 2024

Vláda schválila harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu

Najčítanejšie

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok predložil v stredu 21. februára na rokovanie vlády návrh harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 8. júna 2024.

V materiáli, ktorý vláda schválila, sú uvedené úlohy pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a obce s určenými termínmi ich plnenia v súlade s lehotami v rozhodnutí predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb a zákonom o podmienkach výkonu volebného práva.

Výdavky na prípravu a vykonanie volieb do EP sú vyčíslené spolu na 13 987 985 eur. Z toho výdavky pre Ministerstvo vnútra SR predstavujú 11 739 985 eur. Určené sú predovšetkým na odmeny a náhradu mzdy členom a zapisovateľom volebných komisií, tlač hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív, vybavenie a prevádzku volebných miestností a zabezpečenie činnosti volebných komisií, ochranu verejného poriadku a elektronické komunikačné spojenie volebných komisií.

Finančné prostriedky určené pre Štatistický úrad SR vo výške 2 248 000 eur zahŕňajú výdavky súvisiace najmä so spracovaním výsledkov volieb.

Výber niektorých úloh a termínov z harmonogramu:

Ministerstvo vnútra SR zabezpečí tlač a distribúciu volebných tlačív a ďalších materiálov k voľbám na okresné úrady do 31. mája. V spolupráci so Štatistickým úradom SR vykoná školenie určených zamestnancov okresných úradov a zapisovateľov okresných volebných komisií do 19. apríla.

Štatistický úrad SR vytvorí do 12. apríla odborné sumarizačné útvary okresných volebných komisií a Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Vykoná v spolupráci s okresnými úradmi do 24. mája školenie členov okresných volebných komisií, starostov, zapisovateľov, predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií k volebnému zákonu a k metodike spracovania výsledkov volieb vrátane elektronického spracovania. V spolupráci s obcami vykoná do 5. júna celoplošnú skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách. Štatistický úrad do 9. júna spracuje výsledky volieb.

Okresné úrady zverejnia do 15. marca na úradnej tabuli a na webovom sídle elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie. Zvolajú a uskutočnia prvé zasadnutie okresnej volebnej komisie do 26. apríla. Zabezpečia doručenie hlasovacích lístkov, obálok a materiálov obciam.

Obce a mestá vytvoria volebné okrsky a určia volebné miestnosti do 5. marca. Do 15. marca zverejnia na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho majú zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Vydávať hlasovacie preukazy začnú 24. apríla. Oznámenie o čase a mieste konania volieb doručia do každej domácnosti do 14. mája. Prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie zvolajú a uskutočnia do 26. apríla. Dopíšu do zoznamu voličov občanov iných členských štátov Európskej únie, ktorí o to požiadali a spĺňajú zákonom ustanovené podmienky, do 29. apríla. Po vyhlásení výsledkov volieb zverejnia zápisnicu okrskovej volebnej komisie na webovom sídle obce alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá zriadené.

Informácie k voľbám do EP sú zverejnené na webe rezortu vnútra na odkaze > TU

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne