16.4 C
Bratislava
piatok, 12. apríla 2024

Bratislava-Nové Mesto vstupuje do nového roka s vyrovnaným rozpočtom

Najčítanejšie

Poslanci mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v stredu, 20. decembra 2023 na mimoriadnom zastupiteľstve schválili rozpočet mestskej časti na roky 2024 až 2026. Výsledkom náročnej práce miestneho úradu je vyrovnaný rozpočet, s ktorým mestská časť vstupuje do nového roka.

Napriek zníženému rozpočtu, štandardné fungovanie podriadených organizácií a služieb je zabezpečené. Na schválený rozpočet však bude vplývať parlamentom schválený vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2024.

Výška schváleného rozpočtu Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto na budúci rok je vo výške 35 825 682 eur. Rozpočet počíta s príjmami bežného rozpočtu v sume 33 539 958 eur a s výdavkami vo výške 32 689 958 eur. Hlavnými zdrojmi príjmov sú dane z príjmov a kapitálového majetku, dane z majetku, granty, transfery a ďalšie príjmy súvisiace s činnosťou mestskej časti.

„Rozpočet, s ktorým budeme v nasledovnom roku pracovať môžeme považovať síce ako bod 0, ale ako dôležitý míľnik v ďalšom rozvoji našej mestskej časti. Je dôležité, že sme napriek ťažkej inflačnej kríze a záväzkom voči štátu, dokázali stabilizovať rozpočet mestskej časti. K vyrovnanému rozpočtu prispela optimalizácia procesov nielen na úrade, ale aj v podriadených organizáciách. Napriek tomu sa zníženie financií výrazne neodzrkadlí na službách pre občanov alebo investičných aktivitách. Ďakujem poslankyniam a poslancom, že za navrhnutý rozpočet zahlasovali, “ uvádza starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúš Čupka.

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto je závislá najmä od príjmov z daní z príjmov a kapitálového majetku, daní z majetku, grantov a transferov. V roku 2024 je príjem z dani z nehnuteľností naplánovaná v celkovej výške 9 484 703 eur, resp. o cca 37,76 % viac ako v roku 2023. Okrem toho sa zvýši aj poplatok za odvoz komunálneho odpadu.

Výdavky budú zohľadňovať rast cien spojený so spotrebou energií a legislatívnymi úpravami v oblasti miezd. Časť výdavkov bude pridelená na opravy, údržbu miestnych ciest, chodníkov, schodísk, vpustí, a cyklocesty. V rámci cestnej dopravy sú zahrnuté aj náklady spojené s parkovacou politikou a stočným na cestách.

Najväčšia časť financií z rozpočtu pôjde na miestne komunikácie, bývanie a občiansku vybavenosť, investičné akcie a rozvoj mestských rozpočtových organizácií. V oblasti vzdelávania sú plánované investície do vybavenia škôl a odizolovanie pivničných priestorov na materských školách. Mestská časť vyčlenila financie na rozvoj areálu Kuchajdy, ktorý bol dlho zanedbávaný.

Mestská knižnica si stanovila rozpočet 450 000 eur na chod v roku 2024, zatiaľ čo Stredisko kultúry Vajnorská plánuje hospodáriť so sumou 527 990 eur. Tieto prostriedky budú využité na podporu kultúrnych a vzdelávacích aktivít v mestskej časti.

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto aj naďalej poskytuje sociálne a verejnoprospešné služby, podporuje kultúrne a športové aktivity. Rozpočet na rok 2024 je vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti, pričom zdôrazňuje záväzok k udržaniu kvality života obyvateľstva a rozvoju komunity. Mestská časť si kládla za cieľ efektívne využívať pridelené finančné prostriedky na poskytovanie lepších služieb a zlepšovanie infraštruktúry.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne