9.4 C
Bratislava
sobota, 2. marca 2024

V novom AB Campe na Račianskej sa uskutočnia dva krúžky pre deti vo veku od 6 do 8 rokov

Najčítanejšie

Neďaleko stanice Bratislava-Vinohrady na Račianskej ulici 155 v Krasňanoch v kompletne zrekonštruovanej budove otvorili začiatkom decembra nové coworkingové centrum AB Camp.

Za projektom je podnikateľ, startupista Roman Minárik. Priestory v novovytvorenom Cowork Campe majú všetky atribúty tvorivého prostredia a technologického zázemia. Dávajú priestor pre každého, kto potrebuje v kľude pracovať mimo domova a mať základňu na sebarealizáciu.

Aktuálne ale pripravil Roman Minárik záujmové krúžky určené pre chlapcov i dievčatá vo veku 1. až 3. ročníka základnej školy. Jeden krúžok poodhalí a naučí deti úplne inak vnímať hranie spoločenských hier.

Záujmový krúžok “Stratégia hier I.- Ako byť úspešnejší” je prvým zo série na seba nadväzujúcich blokov Teórie Hier, ktorá patrí medzi jednu z najaktuálnejších teórii, popisujúcu globálnu ľudskú sociálnu a ekonomickú realitu.

Deti sa potrebujú predovšetkým hrať a tento krúžok ich naučí vnímať aj širšiu realitu, vnímať svojho partnera či súpera v hre, komunikovať, kooperovať, tvoriť. Druhým rozmerom je podporiť aj osobnostný rozvoj v dodržiavaní pravidiel, trpezlivosti, zásad fair-play, dôstojne prijať prehru a dokázať uznať víťazstvo.

Ako veci fungujú?

Druhým záujmovým krúžkom pod názvom “Ako veci fungujú?” je taktiež prvý zo série na seba nadväzujúcich blokov základov Mechatroniky. Tento multidisciplinárny vedný odbor spojuje mechaniku, elektroniku a informatiku.

Zameriava sa na vytváranie sofistikovaných a autonómnych zariadení, ako sú roboty, automatizované systémy a komponenty, schopné efektívne plniť rôzne úlohy napr. v priemysle, zdravotníctve, vede a výskume.

Deti sa potrebujú predovšetkým hrať a tento krúžok ich naučí zážitkovou formou vnímať na vlastnom tele, duchu a prostredníctvom vlastnej mysle, dedičstvo mimoriadnych otcov našej doby.

Druhým rozmerom je podporiť aj osobnostný rozvoj dieťaťa v odhade situácie a pochopenia princípu príčina-dôsledok v trpezlivosti, kreativite.

Podrobnosti o oboch krúžkoch

Záujmový krúžok “Stratégia hier I.- Ako byť úspešnejší”
Termín: od 7.feb 2024 do 24.apr. 2024, celkom 12hodín, Streda od 15:30 do 16:30
Miesto: AB Cowork Centrum, Račianska 155, 834 15 Bratislava
Organizačne zodpovedný: Roman Minárik
Obsahový Garant: Lektori a zmluvní partneri
Cena : 60€, v prípade vážnej choroby alebo úrazu a žiadosti o uvoľnenie z krúžku sa vracia nespotrebovaná výška krúžkovného, znížená o 10€ storno poplatok

Anotácia: Krúžok je určený pre deti (chlapcov aj dievčatá) vo veku od 6 do 8 rokov vrátane (štandardne 1. – 3.ročník ZŠ). Cieľom krúžku je naučiť dieťa okrem pravidiel hry, vnímať aj hru ostatných účastníkov. Z toho poznatku vyvodiť svoju stratégiu, taktiku. Budeme sa venovať ako kompetitívnym hrám, tak aj kooperatívnym hrám. To vyžaduje aj schopnosť komunikovať a odhadnúť budúci vývoj hry.

Náplň:
1. Človeče, nehnevaj sa! (hra s čisto náhodným rozhodujúcim prvkom)
2. Kameň, papier, nožnice (hra s kvázináhodným rozhodujúcim prvkom)
3. Piškvorky (hra, ktorú nemožno vyhrať) , Piškvorky II., Piškvorky 3D
4. Hra Všetko, alebo nič! (equilibrium)
5. Najkratší čas vo väzení (Prisoners Dillema)
6. “Oko za oko, Zub za Zub!”; “Aký požičaj, taký vráť” (elementárna teória kooper.hier)
7. Rubikova kocka (3×3) – základy algoritmu
8. Pokémon Go – komplexné hry – princípy a stratégia hry (2 hodiny)
9. Šach – základy + predvídanie vývoja hry (3 hodiny)
10. Scratch – hra vyvinutá na MIT – základy algoritmov a vizuálna tvorivosť
11. Zoznámte sa s Minecraft-om – základné princípy tvorby prostredia
12. Roblox – základné princípy

Záujmový krúžok “Ako veci fungujú?”
Termín: od 7.feb 2024 do 24.apr. 2024, celkom 12hodín, Streda od 16:30 do 17:30
Miesto: AB Cowork Centrum, Račianska 155, 834 15 Bratislava
Organizačne zodpovedný: Roman Minárik
Obsahový Garant: Lektori a zmluvní partneri
Cena : 60€, v prípade vážnej choroby alebo úrazu a žiadosti o uvoľnenie z krúžku sa vracia nespotrebovaná výška krúžkovného, znížená o 10€ storno poplatok

Anotácia: Krúžok je určený pre deti (chlapcov aj dievčatá) vo veku od 6 do 8 rokov vrátane (štandardne 1. – 3.ročník ZŠ). Cieľom krúžku je naučiť dieťa okrem pochopenia základných fyzikálnych princípov, si hlavne na vlastné ˇoči, uši, ústa, nos, hmat a telo” prežiť ich pôsobenie a dôsledky.

Náplň:
1. Ptolemaios, Thales a Euklides – Hviezdy, Pyramídy, Geometria (2 hodiny)
2. Archimedes
3. Galileo,Kopernik, Kepler (2 hodiny)
4. Newton (2 hodiny)
5. Euler, Gauss
6. Faraday
7. Maxwell
8. Einstein
9. Zhotovíme raketu

(ts, red)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne