31 C
Bratislava
streda, 19. júna 2024

Aj deťom s iným rodným jazykom treba pomáhať začleniť sa do komunity

Najčítanejšie

Starosta mestskej časti Vajnory Michal Vlček uviedol: „Pre deti je veľmi dôležité, aby boli súčasťou našej komunity, bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú a akým rodným jazykom hovoria.

Aj to bolo cieľom stretnutia, ktorého som sa zúčastnil tento týždeň v Jazykovom centre, ktoré ako súčasť Centra voľného času vzniklo pre žiakov bratislavských škôl.

Sú v ňom žiaci, ktorí nemajú slovenčinu ako rodný jazyk, ktorí by síce mali chodiť na niektoré z našich škôl, no je príliš náročné pre školy, aby takto rozsiahlu nielen jazykovú, ale aj s tým súvisiacu psychosociálnu, emocionálnu a ľudskú podporu dostávali.

Je však v záujme všetkých, aby sa vrátili do komunity. Vypočul som si ťažké životné príbehy rodín z ukrajinského Charkova, ktoré boli rozdelené a museli opustiť svoje bydliská a deti trpia nepredstaviteľnou traumou. Rovnako však treba špecificky komunikovať napríklad s vietnamskou komunitou, kde deti, tiež majú jazykovú bariéru.

Chcem vysloviť obrovské poďakovanie školám, psychológovi Viktorovi Križovi a množstvu ďalších, ktorí reagujú, nastavujú kroky na školách, vytvárajú podmienky pre deti.

Diskutovali sme aj o tom, prečo je dôležité zapojenie štátu v tejto oblasti. Práve štát by mal nastaviť pravidlá a zabezpečiť integráciu detí do komunít v jednotlivých školách. Tak, aby neboli znevýhodnené a boli v budúcnosti pevnou súčasťou našej spoločnosti. Na tom by nám malo všetkým záležať a budeme v tom pokračovať,“ uviedol.

(fb)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne