21.8 C
Bratislava
piatok, 24. mája 2024

Starosta Michal Drotován objednal služby od externého dodávateľa na zabezpečenie záhradníckych prác. Mestská časť Rača má ale vlastné stredisko údržby zelene

Najčítanejšie

Mestská časť Rača má vlastné Stredisko čistoty a údržby zelene so zamestnancami a technikou, ale i napriek tomu starosta Michal Drotován podpísal 9. apríla 2024 ročnú zmluvu na dodávku záhradníckych služieb od externého dodávateľa, petržalskej spoločnosti Kvietok Group. s. r. o.  za celkovú sumu 21 830 eur na zabezpečenie záhradníckych prác do 14. apríla 2025 v priestoroch račianskych školských areálov:

MŠ Barónka 17, MŠ Cyprichova 76, MŠ Gelnická 34, ZŠ s MŠ J. A. Komenského Hubeného 25, MŠ Plickova 16, MŠ Pri šajbách 14, ZŠ Tbiliská 4 a ZŠ Plickova 9 v Rači. Starosta dôvod takéhoto konania nevysvetlil a na naše otázky nereagoval.

Mestská časť Rača aktuálne podľa tejto podpísanej zmluvy realizovala prvú objednávku 17. apríla 2024 na „kosenie trávnatých plôch areálov MŠ a ZŠ v Rači s naložením a odvozom“ za cenu 1700 eur.

Transparentné a hospodárne nakladanie s majetkom a financiami, je základ fungovania pre každú mestskú časť, alebo obec. Mestská časť Rača má na rovnakú činnosť vlastných zamestnancov a techniku v Stredisku čistoty na údržbu zelene – rovnakú činnosť, ktoré aj nie tak nedávno realizovali aj jej zamestnanci v dňoch od 3. apríla až 18. apríla, podľa zverejneného denníka prác napríklad kosili trávnaté plochy aj v areáloch ZŠ Tbiliská, či MŠ Tbiliská, ale okrem toho aj

na Dopravnej ul., strihali zeleň-tuje na Tbiliskej, záhony na ZŠ Tbiliská (3.4.), kosili trávnaté plochy na Dopravnej ul., orezávali – kosili na MŠ Sklabinská, ostružiny v okolí plotu (4.4.), na Dopravnej, Východnej ul. (5.4.), kosili trávnaté plochy na ulici Na pasekách, Sklabinskej (8.4.), kosili trávnaté plochy na MŠ + v jasliach Tbiliská (9.4.), prevážali betónové prvky na ZŠ Plicková (10.4.2024), na Karpatskom nám., v Jurave (11.4.), kosili tiež na Karpatskom nám., na Tbiliská ZS. (12.4.), ale i na ulici Pri šajbách, na Tbiliskej, či Rustaveliho (15.4.).

Pracovníci strediska čistoty miestneho úradu Bratislava-Rača každý deň riešia poriadok v uliciach Rače, Krasnian a Východného. Tu si môžete pozrieť, kde a čo v ktorý deň robili. > TU

I napriek tomu, že mestská časť má vlastných zamestnancov na údržbu zelene, ktorí ako vidíte môžu realizovať i kosenie a odvoz, objednala aktuálne 17. apríla 2024 mestská časť podľa zmluvy uzatvorenej Michalom Drotovánom „Kosenie trávnatých plôch areálov MŠ a ZŠ MČ BA-Rača s naložením a odvozom“ za cenu 1 700,44 eur, podľa objednávky č. 202400245 od spoločnosti Kvietok Group s.r.o.

Mgr. Michal Drotován, starosta mestskej časti Bratislava-Rača (foto: TASR – Jaroslav Novák, zdroj foto: archív M.D.)

Transparentné a hospodárne nakladanie s majetkom a financiami, je základ fungovania pre každú mestskú časť a bolo to i hlavným leitmotívom komunikácie minulej volebnej kampane súčasného starostu Michala Drotována.

Ale i napriek tomu vedenie mestskej časti objednalo služby od externého dodávateľa, ktoré by si malo vedieť zabezpečiť v rámci vlastných zdrojov – má na to personálne i technické vybavenie.

Nie tak nedávno bola realizovaná dokonca i rekonštrukcia a prístavba obecného Strediska čistoty, ktoré sa presťahovalo z priestorov hasičskej zbrojnice, za sumu takmer 300 tisíc eur.

Starosta Drotován pritom po menovaní do funkcie ešte v roku 2019, vo svojom prvom funkčnom období, zverejnil eticky kódex fungovania samosprávy, v ktorom hlavnými bodmi bolo aj „zvýšenie transparentnosti verejného obstarávania a zabezpečovania služieb, ale i zvýšenie transparentnosti činnosti miestneho zastupiteľstva, miestneho úradu a starostu mestskej časti“. Starosta sa ale odmietol k realizovanej zmluve a objednávke vyjadriť a na naše otázky neodpovedal ani referent komunikácie mestskej časti Rača Miroslav Vajs, ktorý podlieha Drotovánovi.

Mzda pracovníka Strediska čistoty miestneho úradu Rača sa pohybuje na úrovni približne 750 eur/mesačne, plus výkonnostné odmeny do výšky 30% a vykonáva činnosti údržby zelene na plný 100% úväzok. Pracovná doba zamestnanca je v Po-Št (6:30 -15:00) a piatky (6:30 -12:30), v letných a zimných mesiacoch je pracovný čas upravený vzhľadom na počasie.

Riešením by mohla byť celková reorganizácia Strediska čistoty, zefektívnenie pracovných postupov a väčšia odbornosť, a to aj pri výbere nových zamestnancov. Činnosti, ktoré majú a mali by mať v náplni práce interní zamestnanci úradu, nie je efektívne outsorcovať, t.j. zadávať externému dodávateľovi.

Mestská časť okrem aktuálnej zmluvy na záhradnícke práce so spoločnosťou Kvietok Group, s.r.o., využívala doteraz služby súkromníka, živnostníka Mariána Demka, ktorý riešil tiež záhradnícke práce.

Račiansky Večerník už v decembri 2023 informoval, že spolupráca medzi mestskou časťou Bratislava-Rača a živnostníkom Mariánom Demkom trvá už približne šesť rokov, od roku 2017, a mestská časť s ním doteraz uzatvorila zmluvy na celkovú sumu viac ako 77 tisíc eur z čoho boli nakoniec fakturované práce za celkovú sumu približne 60 tisíc eur.

Uzatvorená zmluva s Mariánom Demkom bola platná do 14. apríla 2024 (ešte 5.4.2024 vykonal podľa zverejnenej objednávky kosenie trávnatých plôch s naložením a odvozom na MŠ Pri Šajbách 22A za cenu 462 eur) a jej predmetom bola tiež údržba zelene (záhradnícke práce) počas jarných, letných a jesenných mesiacov v školských areáloch ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-Rača a to:

MŠ Barónka 17, MŠ Cyprichova 76, MŠ Gelnická 34, ZŠ s MŠ J. A. Komenského Hubeného 25, MŠ Plickova 16, MŠ Pri šajbách 14, ZŠ Tbiliská 4, teda tá náplň práce, ktorú aktuálne zastreší spoločnosť Kvietok Group, s.r.o. a ktorú by mohli vykonávať interní zamestnanci Strediska čistoty miestneho úradu.

Mestská časť Rača má vlastných zamestnancov v Stredisku čistoty na údržbu zelene – činností, ktoré aktuálne zverejňuje aj v denníku, podľa ktorého od 3. apríla do 18. apríla vykonávali tieto záhradnícke práce – kosbu, výstavbu kvitnúcich lúk, pílenie stromov, strihanie zelene a pod.:

Štvrtok 18.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Tbiliská, Závadská
• príprava a výsadba kvitnúcich lúk
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 17.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Tbiliská, Černockého psí výbeh
• upratovanie detských ihrísk – Krasňany, Rača
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 16.4.2024
• odstraňovanie čiernych skládok
• pílenie stromov určených na výrub
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 15.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Tbiliská, Rustaveliho
• pílenie stromov určených na výrub
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 12.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Karpatské nám., Tbiliská ZS.
• pílenie stromov určených na výrub
• Odvoz BRO Gelnická, Sklabinská
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 11.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Karpatské nám., Jurava
• pílenie stromov určených na výrub
• Odvoz BRO Plicková, Hubeného
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 10.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Karpatské nám.
• pílenie stromov určených na výrub
• prevoz betónových prvkov – ZS Plicková
• likvidácia skládok
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 9.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: MŠ + jasle Tbiliská, Pri šajbách
• Výsadba kvitnúcich lúk, Závadská, Žarnovická
• Odvoz BRO Plicková, Hubeného
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 8.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Na pasekách, Sklabinská
• Výsadba kvitnúcich lúk, príprava pôdy
• Prevoz mobiliáru – voľby
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 5.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Dopravná, Východná ul.
• Výsadba kvitnúcich lúk, príprava pôdy
• Prevoz mobiliáru – voľby
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 4.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Dopravná ul.,
• orez – kosenie: MŠ Sklabinská, ostružiny v okolí plotu
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 3.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Dopravná ul.
• Strihanie zelene – Tuje Tbiliská, záhon ZS Tbiliská
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Marián Luha
Marián Luhahttp://www.racianskyvecernik.sk
Som šéfredaktorom portálov Bratislavský Večerník a Račiansky Večerník. Študoval som na masmediálnych fakultách na univerzitách na Slovensku a v Českej republike. V minulosti som pôsobil vo viacerých printových a elektronických médiách. V súčasnosti okrem portálov Bratislavskyvecernik.sk, Racianskyvecernik.sk a Novomestskyvecernik.sk vediem aj portály Mediahub.sk a Retazce.sk, ktoré sa ale začiatkom roka 2023 zlúčili pod jeden brand Bratislavský Večerník.sk. Zároveň vediem i printové noviny Račiansky Večerník a Novomestský Večerník. Žijem v najkrajšej bratislavskej mestskej časti Rača.👍🍀😉 Svoje tipy na články mi môžete zasielať na e-mail: marian@luha.sk, alebo telefonicky, sms na 0950 355 504. Ďakujem. Články o Rači nájdete > TU

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne