8.6 C
Bratislava
nedeľa, 21. apríla 2024

Požiadať o hlasovací preukaz pre prvé kolo volieb prezidenta možno obec mailom alebo listom do pondelka 4. marca

Najčítanejšie

Požiadať o hlasovací preukaz pre prvé kolo volieb prezidenta možno obec mailom alebo listom do pondelka 4. marca.

Ministerstvo vnútra SR upozorňuje voličov na blížiaci sa koniec lehoty na vybavenie hlasovacieho preukazu pre prvé kolo volieb prezidenta formou elektronickej alebo listinnej žiadosti. Žiadosť je potrebné zaslať obci trvalého pobytu tak, aby bola doručená najneskôr do pondelka 4. marca. Prvé kolo volieb sa uskutoční 23. marca a prípadne druhé kolo potom 6. apríla.

Volič môže požiadať o vydanie preukazu na prvé i druhé kolo volieb súčasne, pričom táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá. V prípade druhého kola volieb je koniec lehoty na podanie žiadosti mailom alebo listom 14. marca.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Môžete požiadať o zaslanie oboch hlasovacích lístkov súčasne (do 4. marca):

hlasovacie preukazy (foto: Marián Luha, Bratislavský Večerník)

V žiadosti je potrebné uviesť údaje ako meno a priezvisko voliča, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. V prípade, že hlasovací preukaz má prevziať iná osoba, je potrebné uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Prevzatie hlasovacieho preukazu sa potvrdzuje podpisom po preukázaní totožnosti občianskym preukazom.

Na základe hlasovacieho preukazu bude môcť volič s trvalým pobytom na Slovensku hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Pri strate alebo odcudzení nie je možné vydať voličovi nový hlasovací preukaz.

Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 22. marca; pre druhé kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla). Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Pri posledných prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnili v roku 2019, bolo vydaných pre prvé kolo volieb 82 855 hlasovacích preukazov a pre druhé kolo volieb 102 586 hlasovacích preukazov.

Najjednoduchší spôsob ako požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu je formou emailu, návod nájdete na stránke Slovensko.Digital

Viac informácií je možné nájsť aj na webe Ministerstva vnútra SR.

(ts, red)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne